בית  »  פקודות מטכ"ל   »   08.0102 – ביקורי אזרחים ואורחים ביחידות צה”ל, במחנותיו ובמתקנים צבאיים

08.0102 – ביקורי אזרחים ואורחים ביחידות צה”ל, במחנותיו ובמתקנים צבאיים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"להגדרות


1.בפקודה זו:
א. "מתקן צבאי" - כהגדרתו בפ"מ 2.0105.
ב. "חטיבת דובר צה"ל" - לרבות מי שהוסמך על ידי דובר צה"ל לפעול מטעמו.
ג. "אמ"ן-מחב"ם" - לרבות מי שהוסמך על ידי אמ"ן-ראש מחב"ם לפעול מטעמו.
ד. "ביקור" - לרבות ביקור בתרגיל, השתתפות בטכס, כינוס או אירוע וכיוצא באלו.
ה. "גורם אחראי לביקור" - לכל סוג ביקור נקבע גורם בהתאם לעניין וכמפורט בסעיף 7.
ו. "ביקורים עם סיכון גבוה" - ביקורים בהם המבקר אקטיבי והפעילות מבחינתו של המבקר היא בעלת סיכון גבוה.
ז. "גורם מאשר" - הגוף שבסמכותו לתת את האישור הרשמי לקיום הביקור.


כללי


2. צה"ל זוכה להתעניינות של גורמי תקשורת, ארגונים, מוסדות ואורחים, מהארץ ומחוץ לארץ. כמו כן מזמין צה"ל אליו, בנסיבות שונות, אזרחים ואורחים.


3. הפקודה מפרטת את הסמכויות לטיפול בביקורי אזרחים לסוגיהם ואנשי צבא זרים ביחידות צה"ל ובמחנותיו, במתקניו, בשטח צבאי סגור ובמקומות אזרחיים שהועמדו לרשות הצבא לזמן מוגבל ובהם מתקיים אירוע צבאי. על אירועים אחרים בהם מתקיימים מפגנים, תערוכות, הפקות, כנסים ואירועים הנערכים על ידי צה"ל, בהשתתפותו או בסיועו, יחולו הוראות פ"מ 8.0103.


4. הפקודה מפרטת את אחריות הגופים השונים בכל הקשור לביקורים שבסמכותם. פירוט נוסף ניתן בפקודות ובהוראות הגופים.


הנחיות כלליות


5. הגורם האחראי נושא באחריות לתיאום הביקורים שבסמכותו.


6. כניסת מבקרים למחנות צה"ל תתבצע כמפורט בפ"מ 21.0203.


סמכויות


7. להלן פירוט סוגי המבקרים השונים, פירוט נסיבות הביקור וגורם המטה האחראי לריכוז הטיפול בנושא, לרבות פרסום פקודות:


""
""
 מס´ סודר


סוג המבקרים


הגורם האחראי לביקור


עיקרי ההנחיות


הגורם המאשר


1.


    נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון


לשכת הרמטכ"ל,


באמצעות הגורם


הצבאי הנוגע לביקור


כמפורט בפקודה זו


לשכת שר הביטחון, באמצעות לשכת הרמטכ"ל


2.


א. שגרירים ואורחים רשמיים של מדינת  ישראל המבקשים לבקר בצה"ל (למעט ביקורים מסוג המתואר בסעיף 4 להלן)


 


ב. גורמים רשמיים ישראלים


(שרי הממשלה, למעט שר הביטחון, חברי ועדת החוץ והביטחון, חברי כנסת ואישים אחרים)  


חטיבת דו"ץ


כמפורט בפקודה זו


 


 


 


לשכת שר הביטחון, באמצעות לשכת הרמטכ"ל


3.


א. אורחים מחוץ לארץ מטעם מוסדות ציבוריים (כגון: הסוכנות היהודית, הבונדס, המגבית היהודית המאוחדת, גורמים אקדמיים, האגודה למען החייל וקרן ליב"י)


 


ב. אזרחים מהארץ (אנשי קולנוע,      


תעשיינים, סופרים, חוקרים, עיתונאים וכד´) לצורך מידע, ראיונות, הסברה, קשרי ציבור וסיוע צה"ל 


חטיבת דו"ץ


כמפורט בפקודה זו


חטיבת דו"ץ


4.


אנשי צבא זרים וגורמים רשמיים מחוץ לארץ, לרבות אורחי משרד הביטחון, שהוזמנו רשמית על ידי גופי צה"ל השונים לביקור בצה"ל, במסגרת שיתוף פעולה ביטחוני או לצורך קידום הייצוא הביטחוני


אמ"ץ-חטיבת קשרי החוץ


 


אמ"ן-ענף קש"ח


כמפורט בפקודה זו ובהנחיות המשלימות של אמ"ץ-קש"ח  ב"מנחה  לקשרי חוץ של צה"ל" ובנהלי אמ"ן-חמ"ן


כמפורט בהנחיות המשלימות של הגופים


5.


א. הורים בבסיסי טירונים ובבסיסי 


    הדרכה


ב. עתודאים


ג. גורמים אזרחיים מאמצים


ד. חניכי  מרכז ההכנה לצה"ל,       מרוו"ה, "חץ וקשת"


אכ"א


כמפורט בפ"מ 33.0235


 


 


 


אכ"א


6.


השארת תגובה

Leave a Message