מדיניות פרטיות

  1. עצם השימוש באתר ARMY.co.il (להלן: "האתר") מהווה הסכמת הגולש לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות ובכל תנאי האתר.
  2. תנאים אלה מפרטים את מדיניות הפרטיות באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  3. כל פרסום באתר,  לרבות בתגובות ו/או בפורום הינו באחריות הגולש בלבד ואינו ניתן להסרה.
  4. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה באתר, במידה וזה קיים, בהתאם להוראות כל דין ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין מפעילי האתר לגולש ו/או לכל צד ג' אחר במידת הצורך.
  5. מפעילי האתר לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי כל גורם שהוא ו'/או לתוצאות הנובעות מפירסומים אלה.
  6. כל גולש אשר משאיר פרטיו במסגרת תכני האתר מותיר בידי מפעילי האתר את האפשרות לפנות אליו בכל אמצעי שהוא.
  7. מפעילי האתר רשאים לעשות שינויים במדיניות פרטיות זו בכל רגע נתון.
  8. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.