08.0107 - מגעים עם הדרג הממלכתי הבכיר-חיילים (שירות סדיר)

1. מטרת הפקודה לוודא, כי מגעי צה"ל עם הדרג הממלכתי הבכיר יהיו מבוקרים, מתואמים במלואם ומבוצעים בייצוג
1. מטרת הפקודה לוודא, כי מגעי צה"ל עם הדרג הממלכתי הבכיר יהיו מבוקרים, מתואמים במלואם ומבוצעים בייצוג בעל רמה פיקודית נאותה.
2. אין לקיים מגע כלשהו עם הדרג הממלכתי הבכיר (שרים וחברי כנסת), אלא בהתאם להוראות פקודה זו.
3. כל הופעה של שר או חבר כנסת במסגרת צה"ל לצורכי ביקור, הרצאה או כל צורך אחר, יהיה טעון מראש אישור של לשכת הרמטכ"ל. גורמי צה"ל לא ייזמו הזמנת אישים כנ"ל, אלא באמצעות לשכת הרמטכ"ל, ואילו פניות מצידם יופנו אף הן לכתובת זו.
4. אין להופיע בפני ועדות שרים או ועדות הכנסת, אלא באישור לשכת הרמטכ"ל.
5. כל פנייה, בין בכתב ובין בעל-פה, של שר, חבר כנסת, ועדת שרים או ועדה מוועדות הכנסת אל גורם צבאי לא תיענה, אלא באישור לשכת הרמטכ"ל. פניית גורם צבאי אל גורם מהגורמים הנ"ל טעונה אישור דומה.
6. בקשות לקבלת אישור מלשכת הרמטכ"ל, לפי פקודה זו, יועברו באמצעות דובר צה"ל, למעט ראשי האגפים, קח"ר והיועץ הכספי, אשר יפנו, ישירות, ללשכת הרמטכ"ל.
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה