בית  »  פקודות מטכ"ל   »   08.0107 – מגעים עם הדרג הממלכתי הבכיר-חיילים (שירות סדיר)

08.0107 – מגעים עם הדרג הממלכתי הבכיר-חיילים (שירות סדיר)

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
1. מטרת הפקודה לוודא, כי מגעי צה"ל עם הדרג הממלכתי הבכיר יהיו מבוקרים, מתואמים במלואם ומבוצעים בייצוג בעל רמה פיקודית נאותה.
2. אין לקיים מגע כלשהו עם הדרג הממלכתי הבכיר (שרים וחברי כנסת), אלא בהתאם להוראות פקודה זו.
3. כל הופעה של שר או חבר כנסת במסגרת צה"ל לצורכי ביקור, הרצאה או כל צורך אחר, יהיה טעון מראש אישור של לשכת הרמטכ"ל. גורמי צה"ל לא ייזמו הזמנת אישים כנ"ל, אלא באמצעות לשכת הרמטכ"ל, ואילו פניות מצידם יופנו אף הן לכתובת זו.
4. אין להופיע בפני ועדות שרים או ועדות הכנסת, אלא באישור לשכת הרמטכ"ל.
5. כל פנייה, בין בכתב ובין בעל-פה, של שר, חבר כנסת, ועדת שרים או ועדה מוועדות הכנסת אל גורם צבאי לא תיענה, אלא באישור לשכת הרמטכ"ל. פניית גורם צבאי אל גורם מהגורמים הנ"ל טעונה אישור דומה.
6. בקשות לקבלת אישור מלשכת הרמטכ"ל, לפי פקודה זו, יועברו באמצעות דובר צה"ל, למעט ראשי האגפים, קח"ר והיועץ הכספי, אשר יפנו, ישירות, ללשכת הרמטכ"ל.

השארת תגובה

Leave a Message