תעודות צבאיות אישיות

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 73 מה - 30 יולי 98 1. "חייל" - לצורך פקודה זו, הוא חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים פעיל, אלא אם נאמר אחרת.

פרק א - רשימת תעודות צבאיות אישיות

2. "תעודה צבאית אישית" - היא אחת מהתעודות המפורטות להלן:

מס

 

סודר

שם התעודה

מספר

 

הטופס או צבעו

הפקודה או ההוראה העוסקות בתעודה

החייבים בנשיאת התעודה

 1.

 תעודת חוגר בשירות סדיר

אפור בגוון תכלת

 פ"מ 30.0106

 חוגר בשירות סדיר

 2.

 תעודת רס"ל עד רס"ר

צהוב

 פ"מ 30.0106

 רס"ל ורס"ר בשירות סדיר

 3.

 תעודות רס"ם עד רס"ב

כתום

 פ"מ 30.0106

 רס"ם ורס"ב בשירות סדיר

 4.

 תעודת רנ"ג

אדום

 פ"מ 30.0106

 רנ"ג בשירות סדיר

 5.

 תעודות קמ"א, קא"ב, קמ"ש, קר"פ

 

 וסג"ם עד רס"ן

ירוק

 פ"מ 30.0106

 קמ"א, קא"ב, קמ"ש, קר"פ וסג"ם עד רס"ן בשירות סדיר

 6.

 תעודת סא"ל

סגול

 פ"מ 30.0106

 סא"ל בשירות סדיר

 7.

 תעודות אל"ם עד רא"ל

כחול

 פ"מ 30.0106

 אל"ם עד רא"ל בשירות סדיר

 8.

 תעודת קצין ייצוג

אפור

 פ"מ 30.0106

 

 פ"מ 32.0213

 קצין בשירות סדיר או בשירות

 

 מילואים, הרשאי לשאת דרגת

 

 ייצוג

 9.

 תעודת חייל בשירות מילואים

חום-בז´

 פ"מ 30.0106

 חיילי כל הדרגות בשירות

 

 מילואים

 10.

 אישור דחיית שירות

 730

 פ"מ 30.0106

 

 פ"מ 31.0601

 חייל הנמצא בדחיית שירות

 11.

 תעודת שירות ללא תשלום

__

 פ"מ 30.0106

 חייל בשירות ללא תשלום

12.

 אישור חופשה ללא תשלום

 805

 פ"מ 30.0106

 

 פ"מ 31.0517

 חוגר או קצין בשירות

 

 קבע, הנמצאים בחל"ת

13.

 תעודת חוגר מילואים

 410

 פ"מ 30.0106

 חוגר בשירות מילואים

14.

 תעודת נגד מילואים

__

 פ"מ 30.0106

 נגד בשירות מילואים

15.

 תעודת קצין מילואים

 411

 פ"מ 30.0106

 קצין בשירות מילואים

16.

 תעודת קצין הג"א

__

 פ"מ 30.0106

 קצין הג"א בשירות מילואים

 

 

17.

 תעודת קצין ביקורת בטיחות

__

__

 נושא מינוי קצין בטיחות

 

 מטעם מטכ"ל-מבט"ם

18.

השארת תגובה

Leave a Message