31.0811 – תעסוקת חיילי מילואים מחוץ ליחידת האם-מעקב על סיום השירות

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
1. חייל מילואים ב-שמ"פ יכול להישלח מחוץ ליחידת הרישום בה הוא מוצב, כבודד או במסגרת ארגונית.
2. פ"מ 31.0303 קובעת, שניתן לספח חייל בשירות פעיל בזמן רגיעה, לכן כל משלוח חייל לתעסוקה מחוץ ליחידתו יהיה במעמד של סיפוח.
3. פ"מ 30.0214, הדנה בנוהל העברת מסמכים של מסופחים, לא תחול על סיפוח חיילי מילואים לתעסוקה מחוץ ליחידה.נוהל סיפוח חייל ב-שמ"פ
תוקף סעיף 4  מה25- ספט´ 83
4. יחידה, המספחת חייל או קבוצת חיילים לתעסוקה, כאמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל, תשגר יחד עם החייל טופס 451. סופח החייל מיחידה, שאינה יחידת האם, תשגר היחידה המספחת העתק של טופס 451 ליחידת האם של החייל. טופס זה מיועד למתן:-
א. מידע על החייל המסופח, כולל מקצוע צבאי, פרופיל רפואי, כתובת אזרחית, תאריך התייצבות לשירות ומשך הימים להם נקרא – בידי היחידה המקבלת.
ב. מידע על היחידה בה מבוצע השירות, תאריך סיום השירות בפועל ואם שולם לחייל – בידי היחידה השולחת.
תוקף סעיפים 5 ו6-  מה31- מאי 82
5. לכל קבוצת חיילים המסופחת באותו תאריך ימולא טופס בנפרד.
6. חייל מילואים לא יסופח עם המסמכים האישיים (מעטפת מסמכים אישיים – טופס 77-4) לתעסוקה ליחידה אחרת, אלא אם כן נשלח לקורס הנערך במיתקן הדרכה, כאמור ב-פ"מ 31.1007.סיום השירות ביחידה בה מבוצעת התעסוקה
תוקף סעיפים 7 עד 12  מה25- ספט´ 83
7. ככלל, ישוחרר חייל, המסיים שמ"פ, ביחידה בה מבוצעת התעסוקה. במקרים בהם נדרש החייל להחזיר ציוד ביחידת האם, בהתאם לפקודת התעסוקה, ידאג מפקד יחידת האם לאמצעי תחבורה מתאים, כך שהחייל יגיע ליחידה עד מועד סיום ה-שמ"פ ובשעה סבירה לשחרור.
8. במסגרת יחידתית, הנמצאת בסיפוח, ישוחררו החיילים ביחידת האם. לגבי חיילים בודדים, המשוחררים לפני שחרור כל המסגרת היחידתית, יש לפעול בהתאם לסעיף 7 לעיל.
 
9. היחידה, בה ביצע החייל את התעסוקה, תשלח מברק או את טופס 451 ליחידת האם, בדואר או עם החייל (אם הוא נשלח ליחידת האם).
10. המערכת הממוכנת תשגר דיווח יזום על שחרור חייל מ-שמ"פ ליחידת קליטת ההצבה של החייל, אם זו שונה מהיחידה, שעליה דווח בטופס 3010 או 3010-1.
11. אם בטופס 451 המתייחס לקבוצת חיילים נכלל חייל, אשר מסיבה כלשהי לא סיים את כל התקופה אליה נקרא, יישמר הטופס עד לסיום השירות של כל הקבוצה ואז יוחזר ליחידת האם.סיפוח חיילים לקורסים
12. פקודה זו אינה חלה על חיילים המסופחים לקורסים המתקיימים במיתקני הדרכה.31.0812   בוטלה (בחוזר מספר 73)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים