33.0212 משמעת-הצבא ונציגי חוץ

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

1. נציגי מדינות חוץ – נציגים דיפלוטיים (כגון שגרירים, צירים, נספחים, שליחים מיוחדים ומיופי כוח), נציגים קונסולריים (כגון: קונסולים כלליים, קונסולים, קונסולי משנה וקונסולים של כבוד), * וכן נציגי ארגון האומות המאוחדות נהנים בכל מדינה ממעמד ומיחס מיוחד. חיילי צה"ל חייבים להתייחס לנציגים כנ"ל באדיבות ובנימוס. כל פגיעה בנציג כנ"ל עלולה להתפרש כפגיעה במדינה או בארגון, אשר אותו הוא מייצג, ועלולה לגרור תגובות ותוצאות מרחיקות לכת.
2. כלי-הרכב, אשר בהם משתמשות נציגויות החוץ, נושאים לוחות מספרים מיוחדים, אשר עליהם מצויר בזעיר אנפין דגל המדינה המיוצגת ואותיות מיוחדות:-
א. במקרה של נציגים דיפלומטיים- .(CORPS DIPLOMATIQUE) – "CD".
ב. במקרה של חברי נציגויות קונסולריות – (CORPS CONSULAIRE) – "CC".
ג. מכוניות בשימוש נציגי או"ם מסומנות ע"י סימן "UNO" ועל מכוניות נציגים ראשיים מונף דגל או"ם.
3. לכלי-רכב כנ"ל תינתן עדיפות מעבר בכבישים, פרט לכבישי ביטחון או איזורים מסוימים שלגביהם תוצאנה הוראות מיוחדות ע"י מטכ"ל-אמ"ן. כל חייל יענה לכל פנייה מצד הנוסעים במכוניות כנ"ל, *בתנאי שלא ייפגעו כללי הביטחון.
4. בכל מקרה שמכונית נושאת סימנים כמפורט בסעיף 2 לעיל נזקקת להיכנס ולעבור דרך מחנה צבאי, חייבים נוסעי המכונית להיות מצוידים בצו תנועה, שיומצא להם ע"י מטכ"ל-אמ"נ – ענף נספחים צבאיים וקשרי חוץ או יחידת הקשר לעיתונות או מלווים ע"י קצין קישור מ-מטכ"ל-אמ"נ או מיחידת הקשר לעיתונות. לנוסעים במכונית תוגש כל עזרה, תוך גילוי יחס אדיב ומנומס.
          תוקף סעיף 5  מה30- אפר´ 82
5. כל חייל רשאי בתוקף תפקידו, במקרים בהם מציג נציג כנ"ל צו תנועה, לדרוש מהנציג להזדהות ע"י הצגת תעודה מיוחדת, אשר הוצאה לו ע"י משרד החוץ.
6. במקרה שעל כלי-הרכב מונף דגל המדינה המיוצגת או דגל האו"ם, חייב החייל, בשטח מחנה צבאי, להצדיע לדגל הנ"ל כאות מתן כבוד למדינה, אשר מקיימת עם ישראל יחסים דיפלומטיים או לארגון האומות המאוחדות, אשר מדינת ישראל חברה בו.
7. בכל מקרה, שחייל פונה לנציג כנ"ל או עונה לפנייתו – חייב החייל להצדיע.
8. תוך כדי ביצוע פקודה זו, יש להבטיח שלא ייפגעו כללי הביטחון. בכל מקרה של ספק יפנה החייל מייד למפקדו.
9. תוכן פקודה זו ישונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים