33.0227 משטר מחנה-תמונות אישים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיף 1  מה1- מאי 85
1. במשרדים צבאיים, במועדונים ובחדרי תרבות מותר לתלות את תמונת נשיא המדינה ואת תמונת הרמטכ"ל.
             תוקף סעיף 2  מה25- פבר´ 86
2. במשרדיהם של הרמטכ"ל, אלופי צה"ל, מפקדי חילות, מפקדי עוצבות, קצינים בדרגת תא"ל ומפקדי בסיסי הדרכה, שדרגתם לפי תקן אל"מ ומעלה, מותר לתלות את תמונות המפקדים הקודמים.
3. פרט לתמונות הנשיא ולתמונות מפקדים, כמפורט לעיל, אין לתלות במחנות הצבא תמונות אישים אזרחים או אנשי צבא. איסור זה אינו חל על תליית תמונות קיבוציות, כגון: תמונות מסדרים ומסקרים, תמונות מחזור הקשורות לחיי היחידה, אשר בהם מופיע מספר רב של אנשים.
     תוקף סעיפים 4 עד 6  מה1- מאי 85
4. תמונות מפקדים, כמפורט בסעיפים 1 ו2- לעיל, לא יהיו גדולות מגודל תמונת הנשיא הרישמית.
5. בכל מקרה שתיתלה תמונת הנשיא הרשמית, היא תיתלה במקום המרכזי.
6. פקודה זו תשונן בכל היחידות אחת ל6- חדשים.

השארת תגובה

Leave a Message