33.0602 - דגלים, תגי כובע, סימני דרגות וסמלים בצה"ל

* תוקף  פסקות 1 עד 9 מה- 15 דצמ´ 97כלליסימני הדרגות , סימני השרוול (תגי יחידה), סמלים יחידתיים וסמלים התנדבותיים

* תוקף  פסקות 1 עד 9 מה- 15 דצמ´ 97
כללי
סימני הדרגות , סימני השרוול (תגי יחידה), סמלים יחידתיים וסמלים התנדבותיים ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0611.


פסקה 1 - ועדת סמלים, דגלים ונסים


1. ועדת סמלים, דגלים ונסים (להלן - הוועדה) - ועדה בראשות אכ"א-פרט-רע"ן משטר ומשמעת, שממליצה בפני אכ"א-רמ"ח פרט על סמל, דגל או נס. חבריה ייקבעו מעת לעת על ידי אכ"א-רמ"ח פרט, ונציג אמ"ן-מחב"ש הינו נציג קבוע בה.
2. מאפייני הדגלים, הסמלים והנסים, תיאורם ומידותיהם, כפי שנקבעו על ידי הוועדה, יימצאו במקחת"ר -48ענף ציוד.


נוהל הפנייה והאישור
3. היחידה תפנה בקשה לוועדה באמצעות המפקדה הממונה, שתצרף לבקשה את המלצתה.
4. לבקשה תצורף הצעה גרפית בצבעים על נייר של הסמל, הדגל או הנס המוצעים, כמפורט להלן:-
א. סמלים וסמלי שרוול (תגי יחידה) - בגודל 1:1.
ב. דגלים ונסי יחידות - בגודל 22X30 ס"מ.
5. המלצת הוועדה תועבר לאישור ר´ אכ"א, ולאחריה יוצאו הנחיות לשרטוט הסמל, הדגל או הנס ולייצורם.


פסקה 2 - תגי כובע וסימני דרגות


תגי כובע
1. תג הכובע מסמן את שיוכו החילי של חייל בצה"ל, כמפורט בהק"א 33-11-01.
2. חייל יענוד את תג הכובע של החיל, שאליו הוא משתייך, בכפוף למפורט בסעיפים 3 עד 6 להלן.
3. קציני סגל הפיקוד הכללי:-
א. ראש המטה הכללי יענוד את סמל צה"ל כתג כובע.
ב. מפקד חיל או קצין חיל ראשי יענדו את תג הכובע החילי.
ג. קציני חיל האוויר או חיל הים בסגל הפיקוד הכללי, או קצינים בחילות השדה, המאוגדים במסגרת מפח"ש, יענדו את תג הכובע החילי.
ד. יתר קציני סגל הפיקוד הכללי, שדרגתם אל"ם, לפחות, יענדו תג כובע ספ"כ (סגל פיקוד כללי).
4. חייל בעל שיוך חילי חכ"ל יענוד תג כובע, כמפורט להלן:-
א. חיילי מפצ"ר, יבד"צ ונקח"ל-המחלקה המשפטית - תג כובע מפצ"ר.
ב. ביחידות הכפופות לחילות - תג הכובע של החיל, שאליו כפופה יחידת החייל.
ג. יתר החיילים בעלי שיוך חילי חכ"ל יענדו תג כובע חכ"ל.
5. טירון יענוד תג כובע של החיל בו שובץ (טירונים, שטרם נקבע להם שיוך חילי יענדו תג כובע של חיל כללי).
6. חייל, המשרת ביחידה הכפופה לזרוע האוויר או לזרוע הים, אך משתייך לחיל אחר, יענוד את תג הכובע של הזרוע, שאליה כפופה יחידה זו.
7. תגי הכובע של נגדים יחידתיים, שדרגתם רס"ל, לפחות, בכוחות היבשה ושל כל החוגרים בחמ"ץ, הנמצאים בתפקידי שיטור ובתזמורת צה"ל יהיו עשויים מפליז מוזהב.


חיילים ביחידות שדה - רקע אדום לתגי הכובע
8. חיילים, המוצבים ביחידות, שהוגדרו כיחידות ברמת פעילות אוטומטית א או א+, לפי פ"מ 36.0301, יענדו את תג הכובע על רקע אדום.
9. נגרע חייל מיחידה ברמת פעילות אוטומטית א או א+ ועבר ליחידה שלא הוכרה כמזכה ברמת פעילות א או א+ - לא יענוד עוד את הרקע האדום.


סימני דרגות


סימני דרגה - קצינים וקצינים מקצועיים
10. בפקודה זו:-
א. "דרגות א" - סימני דרגה עשויים מתכת ומוצמדים לכותפות שחילות, הנענדים על מדי השירות.
ב. "דרגות שדה" - סימני דרגה מודפסים על כותפות שחילות, הנענדים על בגדי עבודה.
11. קצין יענוד את סימני דרגתו, בכל עת שהוא לובש מדים, על הבגד העליון (דרגות א על מדי השירות ודרגות שדה על בגדי עבודה), כמפורט בפ"מ 33.0611.
12. מפקד בדרגת כתף רס"ן, לפחות, מוסמך לאסור ענידת סימני דרגה בעת פעילות מבצעית.
13. קצין המשתתף בקורס הדרכה יענוד על דרגותיו את תג הקורס בעת שהותו בשטח המחנה.
14. קצינים מקצועיים, שהוענקה להם דרגה בהתאם לאמור בהפ"ע 3.0210, יענדו סרט כתף כמפורט להלן:
א. "קצין רפואה" - סרט כתף עשוי בד בצבע לבן מודפס באותיות אדומות.
ב. "קצין משפטים" - סרט כתף עשוי בד בצבע לבן מודפס באותיות ירוקות.
ג. "רב צבאי" - סרט כתף עשוי בד בצבע כחול מודפס באותיות לבנות.
15. קצינים מקצועיים בדרגות קמ"א וקא"ב יענדו סימני דרגות, כמפורט בסעיף 16 להלן.
16. צבעי סימני הדרגה, הרקע והכותפות של קצינים וקצינים מקצועיים קמ"א וקא"ב:

    מספר סודר


סמכות


 


דרגות א


 


דרגות


שדה


 


 


צבע סימן הדרגה


צבע רקע


צבע כותפת


צבע כותפת


צבע סימן הדרגה


 1.


כוחות היבשה


מחומצן


אדום *


צבע המדים


חקי


ירוק כהה


 2.


חיל האוויר


מוכסף


ללא רקע


 


כחול אפור


כחול כהה


לבן


3.


חיל הים


מוזהב


ללא רקע


כחול כהה


כחול כהה


צהוב (זהב)

* קצינים מקצועיים בדרגת קמ"א וקא"ב - ללא רקע.

השוואת כינויי דרגות קצינים בצה"ל לדרגות בצבאות זרים
17. כינויי דרגות קצינים בצה"ל יצוינו בהתכתבות ובמגעים עם גורמים זרים במונחים המקבילים בלועזית - בהתאם להנחיית אמ"ץ-חטיבת קשרי החוץ.


סימני דרגה - חוגרים
18. חוזר יענוד את סימני דרגתו, כל עת שהוא לובש מדים, על הבגד העליון, כמפורט בפ"מ 33.0611.
19. מפקד בדרגת כתף של רס"ן, לפחות, מוסמך לאסור ענידת סימני דרגה בעת פעילות מבצעית.
20. חוגר, המשתתף בקורס הדרכה, לא יענוד סימני דרגה בעת שהותו בשטח המחנה, אלא יענוד סימני היכר כמפורט בפ"מ 33.0704 (למעט חניכים בקורס נגדים).
21. בהוראת קבע מטכ"ל אכ"א 33-11-02 מפורט לוח סימני דרגות חוגרים.
22. סימני הדרגה והרקע לדרגות של חוגרים, שדרגתם סמ"ר, לכל היותר:


מספר סודר


חיל


צבע סרט הדרגה


צבע עלה הגפן


 1.


חילות יבשה מלבד תזמורת צה"ל וחיל משטרה צבאית


סרט הדרגה עשוי מבד לבן, שעליו קווים אלכסונים כחולים


צבע הרקע: זית


פליז מחומצן


 


 


 


 2.


תזמורת צה"ל וחיל משטרה צבאית


 


סרט הדרגה עשוי מבד לבן, שעליו קווים אלכסונים כחולים


צבע הרקע: זית


פליז מוזהב


 


 


 


 3.


חיל הים


 


סרט הדרגה עשוי מבד צהוב


צבע הרקע: כחול כהה


פליז מוזהב


 


 


 4.


חיל האוויר


סרט הדרגה עשוי מבד לבן, שעליו קווים אלכסונים כחולים


צבע הרקע: אפור - כחול כהה


פליז מוכסף


 


 


 


תוקף סעיף 23 מה- 16 במארס 2000


23. להלן פירוט סימני הדרגה והרקע לדרגות של נגדים שדרגתם רס"ל, לפחות:


מס"ד


סמכות


דרגות א


דרגות שדה


 


 


צבע סימן הדרגה


צבע הרקע


צבע הכותפת


צבע הכותפת


צבע סימן הדרגה


1.


כוחות היבשה


מוזהב


אדום


צבע המדים


חקי


ירוק כהה


2.


חיל האוויר


מוכסף


ללא רקע


כחול אפור


כחול כהה


לבן


3.


חיל הים


מוזהב


ללא רקע


כחול כהה


כחול כהה


צהוב (זהב)


פסקה 3 - סמלי שרוול בצה"ל - תגי יחידה


כללי
1. סמל השרוול (תג יחידה) מציין את כפיפותם הפיקודית של חיילי צה"ל.
2. כל חייל יענוד את סמל השרוול של היחידה בה הוא מוצב.


הוראות ומדדים למתן סמל שרוול
3. סמל שרוול יאושר ליחידות בסדר גודל של חטיבה, אוגדה, מפקדת קצין חיל ראשי, מרכז מטכ"לי או יחידות עצמאיות, שאינן כפופות למפקדות המצוינות לעיל (להלן - היחידה).
4. הסמל יכלול חמישה צבעים, לכל היותר. הצבעים יתבססו על הצבעים החיליים ועל מאפייני היחידה. הציור על הסמל יאפיין את פעילות היחידה, אך לא יחשוף את פרטי עיסוקה.
5. הוראות ביטחון שדה לענידת סמל שרוול מפורטות בפ"מ 21.0112.


סמלי שרוול - חיילים השוהים בחוץ לארץ
6. חיילים השוהים בחוץ לארץ והלובשים מדים, יענדו על מדיהם סמל שרוול "ישראל".
7. ההחלטה בדבר ענידת סמל שרוול "ישראל" על ידי סגל הנספחות תהיה, בכל מקרה, בידי הנספח הבכיר.


פסקה 4 - סמלים יחידתיים


כללי
1. ליחידות ולמפקדות סדירות ייקבעו סמלים יחידתיים. ביחידות עצמאיות בעלות סמל שרוול יחודי סמל השרוול מהווה סמל היחידה.
2. הסמל יהיה עשוי מתכת וגודלו שני סמ"ר, לכל היותר. הסמל ייצבע בשלושה צבעים, לכל היותר, בנוסף על צבע המתכת.
3. הסמלים ייוצרו וינופקו על חשבון קרן היחידה, כמפורט בפ"מ 35.0115.
4. חייל רשאי לענוד את הסמל של יחידתו הקודמת, בתנאי שאין ליחידה, שבה הוא משרת, סמל משלה.
5. חל איסור לענוד סמלים יחידתיים, שלא אושרו בהתאם לאמור בפקודה זו.


פסקה 5 - סמלים התנדבותיים


כללי
1. חיילים וחיילות שעברו קורס ו/או הכשרה, שמחייבים את התנדבותו של החייל, יענדו סמלים התנדבותיים.
 
סמלי כנפיים בחיל האוויר
2. חיילים וחיילות בוגרי קורס טיס יענדו את סמל הכנפיים המתאים:-
א. סמל הטייס.
ב. סמל הנווט.
ג. סמל המכונן.
3. הסמכות והקריטריונים לאשר  ענידת סמל כנפיים מפורטים בהוראות מפקדת ח"א.


סמל חזה בחיל הים
4. חייל, שעבר קורס צולל (צוות צוללת), קצין ים או צוללן הגנתי יענדו את הסמל המתאים.
5. הסמכות והקריטריונים לאשר את ענידת הסמל מפורטים בהוראות מפקדת ח"י.


סמל הצנחן
6. חיילים וחיילות, שעברו קורס צניחה, יענדו את סמל הצנחן.
7. הסמכות והקריטריונים לאשר ענידת הסמל מפורטים בהוראות מקצועיות של מפח"ש.


פסקה 6 - סמלים מערכתיים


כללי
1. סמל מערכתי הוא סמל המאפיין קורסים ו/או הכשרות בצה"ל.
2. הסמל עשוי מתכת וגודלו משתנה בהתאם לקורס או ההכשרה. סמל המאפיין קורסים והכשרות של מסלול לוחמים יהיה בגודל של 2.5 X 3.5 ס"מ, ושל מסלול רגיל יהיה בגודל של  2 ס"מ, לכל היותר.
3. הסמלים ייוצרו ויונפקו ע"י מר"ץ 6500 -מדור צד"פ.
4. סמלים מערכתיים ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0611.
5. חייל רשאי לענוד סמל מערכתי קודם.
6. חל איסור לענוד סמלים שלא אושרו בהתאם לאמור בפקודה זו.


פסקה 7 - דגלים ונסים עוצבתיים, זרועיים או חיליים


הגדרות
1. "נס" - פארה גדולה עשויה מתכת, עטורה בסרטים רחבים וארוכים בצבעי אותות המערכה. בפארה משולב סמלה של העוצבה או סמלו של החיל, ומעליה סמל צה"ל.
2. "דגל חילי" - דגל בצבעים החיליים, שבפינתו הימנית העליונה, הרחוקה מן המוט, יירקם סמל החיל, המשמש אות להזדהותם של החיילים עם החיל, שבו הם משרתים.
3. "דגל נישא" - דגל הנישא בטקסים ממלכתיים, ביום העצמאות ובטקסי החלפת הפיקוד.


כללי
4. לפיקודים, למפח"ש, לחיל האוויר ולחיל הים יהיה דגל נישא.
5. לכל אלה יהיה נס - למפקדת חטיבה, למפקדת אוגדה, למפקדת אוגמ"ר, לחיל, לאגד ארטילרי, לאגד תחזוקה, למרכז אטל"י, בחיל אוויר - לכנף או לבסיס ולבסיסי חיל הים.
6. למפקדת חיל יהיו דגל חילי ונס.
7. לכל חיל וזרוע יהיו דגלי קישוט חיליים על התרנים, שיוצגו בטקסים חגיגיים.
8. הדגל או הנס יינשאו או יוצגו במצעד, במסדר, בכנס או באירוע חגיגי אחר, שבהם משתתפות יחידות הפיקוד, יחידות הזרוע או יחידות החיל, באישור אלוף, או קצין החיל הראשי, ובטקסים כלליים של צה"ל, באישור אכ"א-מחלקת פרט-ענף משטר ומשמעת.
9. נס עוצבתי או דגל פיקודי, דגל חילי, דגל זרועי, או דגל יחידתי חדשים יימסרו לעוצבה, לחיל או ליחידה במעמד טקסי.


משמורת
10. הדגל או הנס יימצאו במשרדם של כל אלה: אלוף, מפקד הפיקוד, מפקד המפח"ש, מפקד החיל, קצין חיל ראשי, מפקד הזרוע, מפקד אוגדה, מפקד אוגמ"ר, מפקד חטיבה, מפקד האגד הארטילרי, מפקד אגד התחזוקה, מפקד בסיס בחיל האוויר או של כנף בחיל האוויר ומפקד

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה