33.0602 – דגלים, תגי כובע, סימני דרגות וסמלים בצה”ל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף  פסקות 1 עד 9 מה- 15 דצמ´ 97
כללי
סימני הדרגות , סימני השרוול (תגי יחידה), סמלים יחידתיים וסמלים התנדבותיים ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0611.


פסקה 1 - ועדת סמלים, דגלים ונסים


1. ועדת סמלים, דגלים ונסים (להלן - הוועדה) - ועדה בראשות אכ"א-פרט-רע"ן משטר ומשמעת, שממליצה בפני אכ"א-רמ"ח פרט על סמל, דגל או נס. חבריה ייקבעו מעת לעת על ידי אכ"א-רמ"ח פרט, ונציג אמ"ן-מחב"ש הינו נציג קבוע בה.
2. מאפייני הדגלים, הסמלים והנסים, תיאורם ומידותיהם, כפי שנקבעו על ידי הוועדה, יימצאו במקחת"ר -48ענף ציוד.


נוהל הפנייה והאישור
3. היחידה תפנה בקשה לוועדה באמצעות המפקדה הממונה, שתצרף לבקשה את המלצתה.
4. לבקשה תצורף הצעה גרפית בצבעים על נייר של הסמל, הדגל או הנס המוצעים, כמפורט להלן:-
א. סמלים וסמלי שרוול (תגי יחידה) - בגודל 1:1.
ב. דגלים ונסי יחידות - בגודל 22X30 ס"מ.
5. המלצת הוועדה תועבר לאישור ר´ אכ"א, ולאחריה יוצאו הנחיות לשרטוט הסמל, הדגל או הנס ולייצורם.


פסקה 2 - תגי כובע וסימני דרגות


תגי כובע
1. תג הכובע מסמן את שיוכו החילי של חייל בצה"ל, כמפורט בהק"א 33-11-01.
2. חייל יענוד את תג הכובע של החיל, שאליו הוא משתייך, בכפוף למפורט בסעיפים 3 עד 6 להלן.
3. קציני סגל הפיקוד הכללי:-
א. ראש המטה הכללי יענוד את סמל צה"ל כתג כובע.
ב. מפקד חיל או קצין חיל ראשי יענדו את תג הכובע החילי.
ג. קציני חיל האוויר או חיל הים בסגל הפיקוד הכללי, או קצינים בחילות השדה, המאוגדים במסגרת מפח"ש, יענדו את תג הכובע החילי.
ד. יתר קציני סגל הפיקוד הכללי, שדרגתם אל"ם, לפחות, יענדו תג כובע ספ"כ (סגל פיקוד כללי).
4. חייל בעל שיוך חילי חכ"ל יענוד תג כובע, כמפורט להלן:-
א. חיילי מפצ"ר, יבד"צ ונקח"ל-המחלקה המשפטית - תג כובע מפצ"ר.
ב. ביחידות הכפופות לחילות - תג הכובע של החיל, שאליו כפופה יחידת החייל.
ג. יתר החיילים בעלי שיוך חילי חכ"ל יענדו תג כובע חכ"ל.
5. טירון יענוד תג כובע של החיל בו שובץ (טירונים, שטרם נקבע להם שיוך חילי יענדו תג כובע של חיל כללי).
6. חייל, המשרת ביחידה הכפופה לזרוע האוויר או לזרוע הים, אך משתייך לחיל אחר, יענוד את תג הכובע של הזרוע, שאליה כפופה יחידה זו.
7. תגי הכובע של נגדים יחידתיים, שדרגתם רס"ל, לפחות, בכוחות היבשה ושל כל החוגרים בחמ"ץ, הנמצאים בתפקידי שיטור ובתזמורת צה"ל יהיו עשויים מפליז מוזהב.


חיילים ביחידות שדה - רקע אדום לתגי הכובע
8. חיילים, המוצבים ביחידות, שהוגדרו כיחידות ברמת פעילות אוטומטית א או א+, לפי פ"מ 36.0301, יענדו את תג הכובע על רקע אדום.
9. נגרע חייל מיחידה ברמת פעילות אוטומטית א או א+ ועבר ליחידה שלא הוכרה כמזכה ברמת פעילות א או א+ - לא יענוד עוד את הרקע האדום.


סימני דרגות


סימני דרגה - קצינים וקצינים מקצועיים
10. בפקודה זו:-
א. "דרגות א" - סימני דרגה עשויים מתכת ומוצמדים לכותפות שחילות, הנענדים על מדי השירות.
ב. "דרגות שדה" - סימני דרגה מודפסים על כותפות שחילות, הנענדים על בגדי עבודה.
11. קצין יענוד את סימני דרגתו, בכל עת שהוא לובש מדים, על הבגד העליון (דרגות א על מדי השירות ודרגות שדה על בגדי עבודה), כמפורט בפ"מ 33.0611.
12. מפקד בדרגת כתף רס"ן, לפחות, מוסמך לאסור ענידת סימני דרגה בעת פעילות מבצעית.
13. קצין המשתתף בקורס הדרכה יענוד על דרגותיו את תג הקורס בעת שהותו בשטח המחנה.
14. קצינים מקצועיים, שהוענקה להם דרגה בהתאם לאמור בהפ"ע 3.0210, יענדו סרט כתף כמפורט להלן:
א. "קצין רפואה" - סרט כתף עשוי בד בצבע לבן מודפס באותיות אדומות.
ב. "קצין משפטים" - סרט כתף עשוי בד בצבע לבן מודפס באותיות ירוקות.
ג. "רב צבאי" - סרט כתף עשוי בד בצבע כחול מודפס באותיות לבנות.
15. קצינים מקצועיים בדרגות קמ"א וקא"ב יענדו סימני דרגות, כמפורט בסעיף 16 להלן.
16. צבעי סימני הדרגה, הרקע והכותפות של קצינים וקצינים מקצועיים קמ"א וקא"ב:

    מספר סודר


סמכות


 


דרגות א


 


דרגות


שדה


 


 


צבע סימן הדרגה


צבע רקע


צבע כותפת


צבע כותפת


צבע סימן הדרגה


 1.


כוחות היבשה


מחומצן


אדום *


צבע המדים


חקי


ירוק כהה


 2.


חיל האוויר


מוכסף


ללא רקע


 


כחול אפור


כחול כהה


לבן


3.


חיל הים


מוזהב


ללא רקע


כחול כהה


כחול כהה


צהוב (זהב)

* קצינים מקצועיים בדרגת קמ"א וקא"ב - ללא רקע.

השוואת כינויי דרגות קצינים בצה"ל לדרגות בצבאות זרים
17. כינויי דרגות קצינים בצה"ל יצוינו בהתכתבות ובמגעים עם גורמים זרים במונחים המקבילים בלועזית - בהתאם להנחיית אמ"ץ-חטיבת קשרי החוץ.


סימני דרגה - חוגרים
18. חוזר יענוד את סימני דרגתו, כל עת שהוא לובש מדים, על הבגד העליון, כמפורט בפ"מ 33.0611.
19. מפקד בדרגת כתף של רס"ן, לפחות, מוסמך לאסור ענידת סימני דרגה בעת פעילות מבצעית.
20. חוגר, המשתתף בקורס הדרכה, לא יענוד סימני דרגה בעת שהותו בשטח המחנה, אלא יענוד סימני היכר כמפורט בפ"מ 33.0704 (למעט חניכים בקורס נגדים).
21. בהוראת קבע מטכ"ל אכ"א 33-11-02 מפורט לוח סימני דרגות חוגרים.
22. סימני הדרגה והרקע לדרגות של חוגרים, שדרגתם סמ"ר, לכל היותר:
מספר סודר


חיל


צבע סרט הדרגה


צבע עלה הגפן


 1.


חילות יבשה מלבד תזמורת צה"ל וחיל משטרה צבאית


סרט הדרגה עשוי מבד לבן, שעליו קווים אלכסונים כחולים


צבע הרקע: זית


פליז מחומצן


 


 


 


 2.


תזמורת צה"ל וחיל משטרה צבאית


 


סרט הדרגה עשוי מבד לבן, שעליו קווים אלכסונים כחולים


צבע הרקע: זית


פליז מוזהב


 


 


 


 3.


חיל הים


 


השארת תגובה

Leave a Message