בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0708 – סימני היכר – בעלי תפקידים וחניכים בקורסים

33.0708 – סימני היכר – בעלי תפקידים וחניכים בקורסים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
ענידת שרוך - סגל הדרכה או הוראה ובעלי תפקידים אחרים תוקף סעיף 1 מה- 3 ביוני 98 1. בפקודה זו - "סגל הדרכה" - צוות הקצינים והחוגרים, המשרתים בבסיס הדרכה, ושעיקר עיסוקם הדרכה או הוראה. תוקף סעיף 2 מה- 2  ביולי 2001 2. חייל הנמנה עם סגל הדרכה או הוראה או בעל תפקיד אחר שאושר לו לענוד שרוך, יענוד על מדיו שרוך. פירוט רשימת ההכשרות וצבעי השרוכים מופיע בנספח לפקודה זו. נספח זה יעודכן מעת לעת, בנפרד מגוף הפקודה עצמו, על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-ענף המשטר והמשמעת בתיאום עם מפצ"ר-יעח"ק ועדכונו אינו טעון סבב הערות וסבב חתימות. עדכון זה יאושר על ידי ראש אכ"א. תוקף סעיפים 3 עד 6 מה- 3 ביוני 98 3. מדריכים בסגל הדרכת קורס קצינים יענדו שרוך הדרכה בצבע שחור. 4. מדריכים שאינם משרתים בבסיסי הדרכה יענדו שרוך בהתאם להכשרתם המקצועית. 5. שרוך הדרכה ייענד מעל לכתף השמאלית, כמפורט בסעיף 19 להלן. 6. אישור לענידת שרוך הדרכה יינתן על טופס 34. הטופס ייחתם בידי מפקד בסיס ההדרכה או מי שיוסמך על ידו, בדרגת רס"ן, לפחות. תוקף סעיף 7 מה- 2  ביולי 2001 7. חייל שאושר לו לענוד שרוך, כמפורט בפקודה זו, ושונו מקצועו הצבאי או תחום עיסוקו, יהיה מחויב בהסרת השרוך לאלתר.   משטרה צבאית - סימני היכר בעת תפקיד תוקף סעיפים 8 עד 27 מה- 3 ביוני 98 8. שוטרים צבאיים בתפקיד ילבשו מדים ככל חיילי צה"ל, בתוספת סימני ההיכר הרשומים להלן, אלא אם קיבלו היתר ללבוש בגדים אזרחיים על-פי פ"מ 33.0507. ואלה הם סימני ההיכר: א. חוגרים - 1) כובע משטרה צבאית לבן. 2) חגורה לבנה. 3) סרט מבד לבן, ועליו האותיות: "מ"צ" בצבע אדום; הסרט ייענד על הזרוע השמאלית. 4) שרוך בצבעי כחול ואדום, שייענד מעל לכתף השמאלית, כמפורט בסעיף 19 להלן. ב. קצינים - קצין משטרה צבאית בתפקיד יחבוש כובע משטרה צבאית לבן. 9. אי ענידת סימני ההיכר, כמפורט לעיל, אינה משחררת את השוטר הצבאי מהחובה למלא, במידת הצורך, את תפקידו בהשלטת חוק ומשמעת ואינה גורעת מסמכויותיו כשוטר צבאי בתפקיד.   תזמורת צבאית - סימני היכר 10. חוגרים בתזמורת צה"ל יחבשו, בעת הופעות, כובע בעל מצחון חאקי ורצועת עור לבנה. מסביב לכובע יענדו סרט אדום ברוחב 20 מ"מ. 11. חיילי תזמורת צה"ל יענדו שרוך בצבע אדום, שייענד מעל לכתף ימין, כמפורט בסעיף 19 להלן. 12. חיילי תזמורת צה"ל רשאים ללבוש בגדי דקרון ומעיל רוח יציאה בזמן הופעה או בדרך להופעה וממנה.   כתב צבאי, צלם צבאי ומאבחן מחקר - סימני היכר 13. כתבים צבאיים וצלמים צבאיים יענדו סרט כתף עשוי מבד כחול, ועליו מודפס באותיות לבנות "כתב צבאי", "צלם צבאי" או "דובר צה"ל". 14. מאבחני מחקר יענדו סרטי כתף עשויים בד כחול, ועליהם מודפס באותיות לבנות "מאבחן מחקר". 15. סרטי הכתף יושחלו על הכותפות, סמוך לתפר השרוול.   מערך הח"ן ומערך הת"ש - סימני היכר 16. קצינים או חיילים ממערך ח"ן יענדו שרוך בצבע ירוק, ובנוסף יענדו סיכת ח"ן, שתוצמד לכיס החולצה. 17. קצינים או חיילים ממערך הת"ש יענדו שרוך בצבע סגול. 18. השרוך ייענד מעל לכתף השמאלית, כמפורט בסעיף 19 להלן.   אופן ענידת שרוך 19. השרוך ייענד מעל לכתף, על גבי בגד עליון כאשר הוא מועבר מתחת לכותפת, סמוך לתפר השרוול סביב בית השחי. קצה השרוך יוצמד לחולצה או לסוודר, כמפורט להלן: א. כתף שמאל - קצה השרוך יוצמד בסיכה לכיס השמאלי. ב. כתף ימין - קצה השרוך יוצמד בסיכה לכיס הימני (חיילים) או לצד ימין, במקביל לקצה העליון של הכיס השמאלי (חיילות). ג. בסוודר - קצה השרוך יוצמד בסיכה לצד הרלוונטי בגובה הכיס.   מאבטח שערים - סימני היכר 20. חייל בתפקיד זקיף יחבוש כומתה, חגורת דגמ"ח ויענוד סרט בצבע כחול, שעליו כתוב: "מאבטח שערים" בצבע אדום. הסרט ייענד על שרוול יד שמאל, מעל למרפק. 21. מאבטח שערים יישא את נשקו האישי. 22. מאבטח השערים יישא את סימני ההיכר בשטח הבסיס שבו נמצאת יחידתו. בשעת מילוי תפקיד מחוץ לשטח הבסיס, כגון הכוונת תנועה, יחליט מפקדו של מאבטח השערים, אם עליו לשאת את סימני ההיכר.   קצין תורן - סימני היכר 23. קצין תורן יענוד סרט שרוול כחול עם פס לבן שבמרכזו סמל צה"ל או תג יחידה, על השרוול יירשם "קצין תורן". הסרט ייענד על השרוול השמאלי.   סמל תורן - סימני היכר 24. סמל תורן בבסיסי קבע יענוד סרט שרוול בצבע כחול שבמרכזו ייכתב "סמל תורן". הסרט ייענד על שרוול שמאל. 25. סמל תורן ביחידה שמחוץ למחנה הקבע יענוד סרט שרוול בצבע כחול שבמרכזו סימני דרגה של סמל ראשון, וסמל העלה מפליז מחומצן על רקע אדום. הסרט ייענד על שרוול שמאל. 26. סמל תורן בפלוגה או ביחידת משנה מקבילה יענוד סרט שרוול בצבע כחול שבמרכזו סימני דרגה של סמל.   נגדים יחידתיים 27. נגדים יחידתיים יענדו שרוך השזור בצבעי כחול לבן, בהתאם לקריטריונים המפורטים בפ"מ 32.0312.   סימני היכר - חניכים בבתי ספר, בבסיסי הדרכה או בהשתלמויות של צה"ל תוקף סעיפים 28 עד 51 מה- 22 בספטמבר 99 28. חניכים בבתי ספר, בבסיסי הדרכה או בהשתלמויות של צה"ל יענדו סימני היכר המצביעים על השתייכותם למסגרת קורס או השתלמות, בהתאם לסעיפים 30 עד 51 להלן. 29. אכ"א-רמ"ח הפרט רשאי לאשר לבתי ספר או לבסיסי הדרכה להשתמש בסימני היכר לחניכים גם לגבי קורסים אחרים, ובתנאי שסימנים אלה ייענדו במסגרת הפנימית של הקורס או של ההשתלמות ובתוך שטח המחנה בלבד.   סימני היכר - חניכים בבתי ספר לקצינים 30. חניך בבית ספר לקצינים לא יענוד סימני דרגה. 31. חניך בשלב הבסיסי של הקורס או בקורס שאין בו השלמה חילית יענוד רקע לבן מתחת לתג הכובע וסרט לבן סביב שתי הכותפות, לפי הפירוט הבא: א. סרט ברוחב של 20 מ"מ - כל החניכים והחניכות בשלב הבסיסי של הקורס. ב. סרט ברוחב של 40 מ"מ - 1) חניך בפלוגת חי"ר - עם סיום סדרת אימון מחלקה מתקדם. 2) חניכות בשלב הבסיסי של קורס קצינות פיקודי או קורס קצינות אג"מי. 32. חניך וחניכה בהשלמה חילית יענדו סרטים כחולים, ברוחב של 40 מ"מ, כל אחד, סביב שתי הכותפות, ורקע כחול מתחת לתג הכובע.   סימני היכר - חניכים בבית הספר לחובלים 33. חניכים בקורס חובלים יענדו סימני היכר החל מסדרת הים ועד לסיום קורס חובלים. 34. סדרת ים: א. חניך ימ"פ - בתחילת השלב יענוד כותפת כחולה בלבד. ב. בגמר סדרת הפיקוד על סג"ים יענוד החניך כותפת כחולה ועליה פס לבן אחד. ג. בגמר הסדרה יקבל החניך כובע מצחייה עם סרט שחור, עם סמל ח"י קטן ועם רקע לבן לסמל ח"י. ד. במהלך סדרת הים, יענוד החניך סרט לבן מסביב לכומתה, ומתחת לסמל ח"י יושם רקע לבן. 35. יסודות: חניך בשלב יסודות יענוד כותפת כחולה עם שני פסים לבנים. 36. שלב מכין: חניך בשלב מכין יענוד כותפת כחולה עם עוגן מוזהב. 37. שלב סטי"ל: א. חניך בשלב סטי"ל יענוד כותפת כחולה עם פס לבן אחד ועם עוגן מוזהב. ב. חניך בשלב בה"ד יקבל זוג נעליים חצאיות. ג. חניך בשלב סטי"ל יקבל סרט מוזהב וסמל ח"י גדול לכובע מצחייה. 38. שלב סטי"ל - שהייה: א. חניך בשלב סטי"ל - שהייה יענוד כותפת כחולה עם שני פסים לבנים ועם עוגן מוזהב. ב. במהלך ההכנות לטקס סיום קורס חובלים יקבל החניך: 1) סמל קצין ים + רקע כחול. 2) סיכת חובל. 3) זוג דרגות סג"ם. 4) סמל סטי"לן.   סימני היכר - חניכים בבית ספר לטיס 39. חניך בבית ספר לטיס לא יענוד את סימני דרגתו. 40. חניכי קורס טיס שהוסמכו לקצונה בטרם קליטתם לקורס יורשו להמשיך ולענוד את סיכת המ"מ ואת סמלי המערך על מדי היציאה. 41. במקום סימני הדרגה יענוד החניך סימני היכר, כמפורט להלן: א. בשלב אימון מכין - סרטי בד לבנים, ברוחב של 20 מ"מ, כל אחד, מסביב לשתי כותפותיו. ב. בשלב אימון בסיסי - רקע לבן מתחת לתג הכובע ושני סרטי בד לבנים ברוחב של 20 מ"מ, כל אחד, מסביב לכל אחת מכותפותיו. המרחק בין שני הסרטים יהיה 10 מ"מ. ג. בשלב אימון ראשוני - רקע לבן מתחת לתג הכובע, וסרטי בד לבנים ברוחב של 40 מ"מ מסביב לשתי כותפותיו. ד. בשלב אימון מתקדם - רקע לבן מתחת לתג הכובע וסרט בד לבן ברוחב של 20 מ"מ, שעליו משורטט משולש. 42. ענידת סימני ההיכר הנ"ל היא חובה כל עת שהחניך לובש מדים. 43. מפקדת חיל האוויר-ראש להק האוויר מוסמך לפטור מההוראות הנ"ל בית ספר או קורס מסוימים, בהתאם לשיקול דעתו.   סימני היכר - חניכים בקורס רבי סמלים 44. חניכים בקורס רבי סמלים יענדו, בנוסף לדרגותיהם, שני סרטי בד ירוקים ברוחב של 40 מ"מ, כל אחד, מסביב לכל אחת מכותפותיהם. חובה זו אינה חלה עליהם בהיותם מחוץ לשטח המחנה.   חניכים בקורס מפקדי כיתות חי"ר ובקורסים מקבילים בחילות חש"ן, חת"ם וחה"ן 45. חניכים בבית הספר למ"כים ובקורסים מקבילים בחילות חש"ן, חת"ם וחה"ן וחניכות בקורסי מ"כיות - ח"ן לא יענדו סימני דרגה. 46. החניכים יענדו סימני כתף, כמפורט להלן: א. חניכים בבית ספר למ"כים חי"ר וחניכות בקורס מ"כיות - ח"ן - בצבע ירוק. ב. חניכים וחניכות בבתי ספר או בקורסים בחילות חש"ן, חת"ם וחה"ן - סרט המורכב משני צבעים ברוחב כולל של 25 מ"מ כמפורט להלן: 1) קורס חש"ן - שחור - ירוק. 2) קורס חת"ם - שחור - אדום. 3) קורס חה"ן - ירוק - צהוב.   סימני היכר - חוגרים בבסיס הדרכה - חיל הים 47. חניך שהוא חוגר בבסיס הדרכה של חיל הים לא יענוד סימני דרגה. 48. במקום סימני דרגה, יענוד חניך שהוא חוגר את סימני המקצוע של אותו קורס, שייענדו על רקע לפי השלבים האלה: א. בשלב א לקורס או להשתלמות - רקע ירוק. ב. בשלב ב לקורס או להשתלמות - רקע צהוב. ג. בשלב ג לקורס או להשתלמות - רקע כחול. 49. ענידת סימן מקצועי על רקע, כאמור לעיל, הינה חובה למשך כל התקופה שבה נמצא חניך שהוא חוגר במסגרת הקורס או ההשתלמות, כל עת שהוא לובש מדים. 50. מפקדת חיל הים-ראש מכ"א מוסמך לפטור את בה"ד חיל הים מההוראות הנ"ל לגבי קורס או השתלמות מסוימים, בהתאם לשיקול דעתו. 51. חניך שהוא חוגר יענוד את סימן ההיכר במקום שבו יענוד סימן מקצועי רגיל           33.0709   בוטלה (בחוזר מספר 169) 33.0710   בוטלה (בחוזר מספר 169) 33.0711   בוטלה (בחוזר 169) 33.0712   בוטלה (בחוזר 95) 33.0713   בוטלה (בחוזר מספר 90) 33.0714   בוטלה (בחוזר מספר 92) 33.0715   בוטלה (בחוזר מספר 96)
נספח לפ"מ 33.0708
 
פירוט ההכשרות שבהם חייבים סגלי ההדרכה, סגלי ההוראה או בעלי תפקידים אחרים שאושרה להם ענידת שרוך, לענוד שרוך כמפורט להלן, נוסף על האמור בסעיפי הפקודה:
מספר סודר
צבע השרוך
סוגי ההכשרה
1.
אדום
בה"ד חה"י - בוגרי קורס שיטות ב; קצינים מדריכים, לאחר הכשרה בסיסית
2.
אפור
חונכים בפנמ"צים, משק"י חוויה, מש"קי הוראה, יחידת מורות, מדריכות מוזיאונים
3.
בורדו
צפ"ה
4.
חום
מד"נים, בסיס אימונים של מג"ל, מאבחנות גיוס, מאבחנות מחקר
5.
חום - צהוב
בוגרי קורס מש"קי משמעת
6.
ירוק - לבן
מדריכים בבה"ד 15
7.
כחול כהה
בוגרי קורס שיטות ב - ד בבסיסי הדרכה ח"א, בוגרי קורס שיטות א בבה"ד חה"י
8.
כתום - תכלת
קצינים, מדריכים ומש"קי חילוץ והצלה
9.
שחור - ירוק
מדריכי קורס מט"קים, מדריכי ממר"ם
10.
שחור - כתום
בוגרי קורס הנדסה קרבית
11.
שחור - צהוב
מדריכי אב"כ
12.
תכלת
יחידת הטקסים
13.
ירוק
בוגרי קורס פיקודי להכשרת חוגרים, שאינם נמנים בסעיפים              1 עד 12 לעיל
14.
תכלת - צהוב
קצינות ומש"קיות נפגעים
15.
תכלת - סגול
מערך הקישור
16.
ירוק - אדום
מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום ומפקדי תחנות רע"ם
17.
ירוק - סגול
מדריכות בקורס ת"ש

השארת תגובה

Leave a Message