33.0911 – ההמנון הלאומי

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי            תוקף סעיף 1  מה1- ספט´ 81
1. חייל המשתתף או מזדמן לטקס צבאי או אזרחי, פרט אם הוא מתקיים באולם סגור, כאשר ההמנון הלאומי מנוגן ע"י תזמורת, משודר או מושר בציבור, יחבוש כובעו, יעבור למצב דום, ואם הוא קצין או רב-סמל ומעלה – יצדיע.
תוקף סעיפים 2 עד 4  מה20- מרס 94
2. כאשר הטקס מתקיים באולם סגור, וההמנון מנוגן על ידי תזמורת, משודר, מושמע או מושר, כמפורט בסעיף משנה 1 לעיל, חובה על כל חייל, הנמצא במקום, לעבור למצב דום.
3. האמור בסעיפים 1 ו- 2 לעיל אינו חל על שידור שגרתי ברדיו או בטלוויזיה, על חזרות של טקסים ועל הזדמנויות דומות.
טקסים צבאיים4. בטקס צבאי ינוגן ההמנון על ידי תזמורת צבאית, יושר בציבור או ישודר מהקלטה של תזמורת צבאית.
5. ההמנון ינוגן כהצדעה לאומית בעת הופעת אישיות מרכזית ממשלתית או בסיום טקס, אך לא יותר מפעם אחת במשך הטקס.
הצדעה לאומית    תוקף סעיפים 6 ו7-  מה1- מרס 81
6. מפקד המסדר, המפגן או הכנס יפקוד על החיילים שבפיקודו לעבור לדום, ובמקרה שהם חמושים, יפקוד לדגל את הנשק; המפקד עצמו וכל הקצינים ורבי-סמלים ומעלה שמחוץ לשורות יצדיעו לחזית.
7. חיילים שמחוץ למסגרת המסדר או בקהל יקומו. קצינים ורבי-סמלים ומעלה יפנו לכיוון האישיות המרכזית ויצדיעו.
8. אין שרים את ההמנון בעת נגינת ההצדעה הלאומית.
נגינה בסיום טקסתוקף סעיפים 9 עד 11  מה1- אפר´ 86
9. בכנסים רישמיים, המסתיימים בשירת ההמנון הלאומי, יש להשמיע את מילות ההמנון בנוסף ללחן.
10. באירועים בהשתתפות להקות צבאיות או תזמורת צה"ל יושר ההמנון ע"י הלהקה או ע"י זמרת תזמורת צה"ל.
11. באירועים, שאין משתתפים בהם תזמ"צ או להקה צבאית, יושמע ההמנון (הלחן והמילים) מעל גבי קלטת (קסטה).
         תוקף סעיף 12  מה20- מרס 94
12. כשההמנון מנוגן בסיום טקס, שבו חיילים ערוכים במסדר, יפעל מפקד המסדר כאמור בסעיף 6 לעיל.תוקף סעיף 13  מה1- אפר´ 86
13. חיילים שמחוץ למסגרת המסדר או בקהל יקומו. קצינים, רבי-סמלים ומעלה יפנו לכיוון מקור הנגינה ויצדיעו.
חובת שירת ההמנון* תוקף סעיפים 14 עד 21 מה- 20 מארס 94
14. חובה לשיר את ההמנון הלאומי בטקסים ואירועים כלהלן: מסדרים חגיגיים, מסדר סיום תקופת אימונים, מסדר השבעת טירונים,  מסדר סיום מחזור טירונות, מסדרי סיום לקורסים,  מסדר פיטור משירות ביטחון, כנסים חגיגיים וכנסי קצינים, כנסים חיליים ועצרות חיליות או עוצבתיות, בסיום תחרויות או חידונים וכן כל מופע ואירוע חגיגי, שבו נוטלים חלק חיילי צה"ל כקבוצה או בודדים.
15. על אף האמור לעיל, בכנסי קצינים בלתי חגיגיים,  המקוימים לצורך ימי  עיון, סיכום תרגיל, הצגה של פקודת עבודה שנתית וכדומה – לא חלה החובה לשיר את ההמנון.
16. ההמנון הלאומי יושר על ידי כל החיילים שמחוץ למסגרת המסדר, וכן על ידי כל החיילים המשתתפים באירוע, מופע, טקס צבאי או אזרחי, לרבות מפקדים, שדרגתם רס"ל ומעלה, החייבים להצדיע בעת שירת ההמנון, וכן חיילים הניצבים בעת האירוע, המופע או הטקס ב"דגל נשק".
17. נוסח ההמנון הלאומי ניתן בנספח א´ של פקודה זו.
המנון זר18. בעת נגינת המנון זר בטקס צבאי או אזרחי, יעברו כל החיילים הנוכחים למצב דום.
19. חובות ההצדעה בעת נגינת המנון זר זהות לחובות הקיימות לגבי הצדעה, בעת נגינת ההמנון הלאומי.
20. אין לשיר המנון זר.
21. כשהמנון זר מנוגן יחד עם ההמנון הלאומי, ינוגן תמיד ההמנון הזר ראשון.
 נספח א´ לפקודה 33.0911התקווה 
כל עוד בלבב פנימהנפש יהודי הומייה,ולפאתי מזרח קדימהעין לציון צופייה.עוד לא אבדה תקוותנוהתקווה בת שנות אלפיים,להיות עם חופשי בארצנוארץ ציון וירושלים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים