33.0915 – שבועת אמונים לצה"ל וחלוקת נשק לטירונים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כלליתוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 14 ביוני 99
1. פקודת צבא הגנה לישראל, התש"ח1948-, קובעת כי כל אדם המשרת בצה"ל חייב להישבע שבועת
אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים.
2. השבועה תקוים בשני שלבים:
א. השבועה האישית תקוים בבקו"ם באמצעות חתימה על טופס 500 – "שבועה לצה"ל".
ב. השבועה ביחידה תקוים במסגרת טקס חגיגי שישולב עם קבלת הנשק האישי.
נוסח השבועה3. נוסח השבועה יוקרא על ידי מפקד היחידה (ראה נספח לפקודה זו). בסיום ההקראה יענו כל הטירונים פה אחד: "אני נשבע" או במקרה של חייל דתי, "אני מצהיר".
עריכת הטקס4. הטקס ייערך בהתאם להנחיות אכ"א-מח´ פרט-ענף המשטר והמשמעת שיפורסמו בספר "הנוהג והטקס בצה"ל".
 תוקף הנספח מה- 14 ביוני 99נספח לפ"מ 33.0915
נוסח שבועת האמונים
במעמד זה הנכם נשבעים אמונים לצבא ההגנה לישראל וזו השבועה: 
הנני נשבע(ת) ומתחייב(ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים