33.0915 - שבועת אמונים לצה"ל וחלוקת נשק לטירונים

כללי תוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 14 ביוני 991. פקודת צבא הגנה לישראל, התש"ח1948-, קובעת כי כל אדם המשרת בצה"ל חייב

כללי


תוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 14 ביוני 99
1. פקודת צבא הגנה לישראל, התש"ח1948-, קובעת כי כל אדם המשרת בצה"ל חייב להישבע שבועת
אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים.
2. השבועה תקוים בשני שלבים:
א. השבועה האישית תקוים בבקו"ם באמצעות חתימה על טופס 500 - "שבועה לצה"ל".
ב. השבועה ביחידה תקוים במסגרת טקס חגיגי שישולב עם קבלת הנשק האישי.נוסח השבועה


3. נוסח השבועה יוקרא על ידי מפקד היחידה (ראה נספח לפקודה זו). בסיום ההקראה יענו כל הטירונים פה אחד: "אני נשבע" או במקרה של חייל דתי, "אני מצהיר".עריכת הטקס


4. הטקס ייערך בהתאם להנחיות אכ"א-מח´ פרט-ענף המשטר והמשמעת שיפורסמו בספר "הנוהג והטקס בצה"ל".
 


תוקף הנספח מה- 14 ביוני 99


נספח לפ"מ 33.0915
נוסח שבועת האמונים
במעמד זה הנכם נשבעים אמונים לצבא ההגנה לישראל וזו השבועה: 
הנני נשבע(ת) ומתחייב(ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל.

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה