33.0917 – יום הזיכרון לשואה ולגבורה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
תוקף סעיף 1  מה1- ספט´ 81
1. בהתאם לחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשי"ט1959-, נקבע, כי יום כ"ז בניסן יוקדש, מידי שנה, להתייחדות עם זכר השואה ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד. בימים האלו יבוצעו הפעולות האלה:-
א. פעולות הסברה ביחידות - מפקדי היחידות יערכו הסברה לחייליהם באותו היום או סמוך לו, בהתאם לראשי פרקים להסברה על יום השואה והגבורה, שמתפרסמים מידי פעם ע"י קצין החינוך הראשי.
ב. הורדת דגל הלאום עד חצי התורן - משעה 08.00 ועד לשקיעת החמה. בעת הורדת דגל הלאום והנפתו יהיה נוכח משמר כבוד של כיתה, לפחות.
תוקף סעיף משנה ג´  מה15- מרס 92
ג. הפעלת צופרי הג"א ודומייה כללית - משעה 10:00 ועד 10:02. חיילי צה"ל יעמדו דום בעת הצפירה, נהגים יעצרו את רכבם בצידי הכביש, וחיילים, הנמצאים ברכב, ירדו ממנו ויעמדו דום עד תום הצפירה.
תוקף סעיפי משנה ד ו- ה´  מה1- ספט´ 81
ד. לא יקוימו כל פעולות בידור בערב יום השואה ובמשך יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
ה. כאשר כ"ז בניסן חל ביום שישי, יוקדם יום הזיכרון ביום אחד ויקוים בכ"ו בניסן.

השארת תגובה

Leave a Message