34.0202 – ימים נוראים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. מפקדי היחידות ינהגו בימי ראש השנה וביום הכיפורים בהתאם להוראות הפ"ע 3.0903  (שבתות ומועדי ישראל בצבא-הגנה לישראל). 2. מפקדי היחידות יאפשרו לכל חייל, הרוצה בכך, להשתתף בכל התפילות ואמירת הסליחות של הימים הנוראים.

מסע התעוררות

3. מידי שנה בשנה ייערך בכל יחידה בצה"ל מסע התעוררות ע"י הרבנות הצבאית הראשית בתקופה שבין ראש חודש אלול ויום הכיפורים, ובו יוסברו ערכי הימים הנוראים ומועדי ישראל. 4. ההשתתפות במסע ההתעוררות חובה על כל חיילי צה"ל.

ראש השנה תוקף סעיף 5 מה -  25/10/84 5. מפקד היחידה יאפשר לחייל אבל על אחד מהוריו, להתפלל במיניין בכל אחד מתפילות היום, כדי שיוכל לומר קדיש במשך השנה הראשונה לאבלו.

6. בימי ראש השנה תוגשנה ארוחות חגיגיות בערבים ובצהרים. מפקדי היחידות יעשו את הסידורים המתאימים, ע"מ לאפשר לחיילים המשתתפים בתפילות לקבל את ארוחותיהם לאחר גמר התפילה.

יום הכיפורים

7. צום יום הכיפורים מתחיל בכל שנה ביום ט´ בתשרי, 10 דקות לפני שקיעת החמה, ומסתיים ביום י´ בתשרי עם צאת הכוכבים, 30 דקות אחרי שקיעת החמה. 8. מפקדי היחידות יאפשרו לכל חייל, הרוצה בכך, לצום צום מלא במשך יום הכיפורים ויפטרו את החיילים הצמים מכל עבודה ותפקיד במשך שעות הצום. 9. כל חייל, הרוצה בכך, יורשה לנעול נעלי גומי או ערדליים. 10. במשך כל שעות יום הכיפורים יהיו סגורים כל המטבחים, חדרי האוכל והקנטינות. חיילים שאינם צמים, תוכן מנת מזונם בערב יום הכיפורים.

השארת תגובה

Leave a Message