הסמכות לבצע מעצר – מה היא כוללת?

| 29/09/2003 | מאמרים בנושא מעצר וזכויות העצור

סמכויותיו של אדם המוסמך לבצע מעצר כנגד חייל (שוטר צבאי, ולעתים – שוטר אזרחי) נשאבות מפקודת סדר הדין הפלילי  (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט – 1969, דרך סעיף 227 לחוק השיפוט הצבאי. סעיפים אלה כוללים את הסמכויות להשתמש בכוח סביר, לחפש בעצור, ולהיכנס לכל מקום לשם ביצוע המעצר:

 

סעיף 19 לפקודת סדר הדין הפלילי (פסד"פ): שימוש בכוח
"מי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש לביצוע המעצר, אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו."

 

ס´ 22 לפסד"פ: חיפוש בעצור
(א) שוטר העוצר אדם, או המקבל עצור או אסיר למשמורתו, רשאי לערוך חיפוש על גופו;
בסעיף זה,  " חיפוש על גוף האדם " – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו – 1996 .


 

סעיף 234א לחש"צ  – ביצוע פקודת מעצר
פקודת מעצר שנתן קצין שיפוט בכיר, רשאי שוטר או שוטר צבאי המבצע אותה כשהיא בידיו -
(1 ) להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שהעצור נמצא בו;
(2 ) להשתמש בכוח סביר נגד אדם או רכוש במידה הדרושה לביצוע הפקודה.


 

לאור סעיף זה, דומה כי כאשר המדובר בפקודת מעצר של קצין שיפוט זוטר, או במעצר ללא פקודת מעצר, אין למבצע המעצר הסמכויות המפורטות בסעיף.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים