35.0204 – מפרעת חיול – שירות חובה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיף 1  מה1- נוב´ 79
1. כל חייל בשירות חובה זכאי, עם חיולו, לקבל מפרעה על חשבון שכרו, בשיעור של 70 אחוז משכר טוראי בשירות חובה.
2. תשלום המפרעה יבוצע ביחידת הקליטה.
3. המפרעה תירשם על גיליון התשלומים (טופס 3003) בצירוף חתימת החייל ומספרו האישי.
תוקף סעיף 4  מה1- נוב´ 79
4. המפרעה תנוכה, ע"י מת"ש, משכרו של החייל ב5- תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מתשלום השכר של החודש הראשון.
5. חייל כנ"ל, אשר מסיבות כלשהן לא קיבל מפרעת חיול ביחידת הקליטה, תדווח יחידה זו על כך למת"ש – מדור חובה.
6. חיילים, המתגייסים לתקופת שירות של עד 149 יום, לא יהיו זכאים למפרעת חיול. יחידת הקליטה תדווח למת"ש – מדור שירות חובה על חיילים אלה.
7. חיילים, המועברים לר"מ 7 או לר"מ 8 מייד לאחר חיולם, לא יקבלו את מפרעת החיול.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים