הליך המעצר

השלבים הבסיסיים במעצר חייל.
 
    1. הזדהות בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר.
 
  • הודעה על דבר המעצר: "אתה עצור" / הצגת פקודת מעצר.
   
  • הסברת סיבת המעצר בשפה ברורה לעצור.
   
  • הודעה על זכותו להודיע על דבר מעצרו לאדם קרוב (לבחירת החייל) שניתן לאתרו באמצעים סבירים. כמו כן, ניתן להודיע לאדם קרוב על כל שינוי במקום הימצאו של העצור (ס´ 33 למעצרים). לזכות זכות יש סייגים, אשר יפורטו במאמרים בהמשך.
   
  • הודעה על זכותו להיוועץ בעו"ד – לעצור ישנה זכות מיידית להיוועץ בעורך דין. כמו כן, לעצור תועבר רשימה של סניגורים צבאיים שניתן לפנות אליהם. ניתן לדחות את זכות ההיוועצות עם עורך דין, ולגבי כך - במאמרים שיפורטו בהמשך.
   
  • הודעה על משך הזמן שניתן להחזיקו במעצר עד שישוחרר (ככלל, 48 שעות), אם לא יובא בפני שופט. על העצור לאשר בחתימת ידו שהודעה זו נמסרה לו (ס´ 33(ג) למעצרים).
   
  • זכות השימוע - שמיעת טענות העצור..
עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה