הליך המעצר

| 29/09/2003 | מעצר וזכויות העצור

 
    1. הזדהות בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר.
 
  • הודעה על דבר המעצר: "אתה עצור" / הצגת פקודת מעצר.
   
  • הסברת סיבת המעצר בשפה ברורה לעצור.
   
  • הודעה על זכותו להודיע על דבר מעצרו לאדם קרוב (לבחירת החייל) שניתן לאתרו באמצעים סבירים. כמו כן, ניתן להודיע לאדם קרוב על כל שינוי במקום הימצאו של העצור (ס´ 33 למעצרים). לזכות זכות יש סייגים, אשר יפורטו במאמרים בהמשך.
   
  • הודעה על זכותו להיוועץ בעו"ד – לעצור ישנה זכות מיידית להיוועץ בעורך דין. כמו כן, לעצור תועבר רשימה של סניגורים צבאיים שניתן לפנות אליהם. ניתן לדחות את זכות ההיוועצות עם עורך דין, ולגבי כך - במאמרים שיפורטו בהמשך.
   
  • הודעה על משך הזמן שניתן להחזיקו במעצר עד שישוחרר (ככלל, 48 שעות), אם לא יובא בפני שופט. על העצור לאשר בחתימת ידו שהודעה זו נמסרה לו (ס´ 33(ג) למעצרים).
   
  • זכות השימוע - שמיעת טענות העצור..
 

השארת תגובה

Leave a Message