35.0401 – יום מנוחה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 ו2-  מה1- יוני 67
1. שבת, מועדי ישראל וחגים רישמיים של המדינה הינם ימי מנוחה בצה"ל. בשבתות ובחגים לא תבוצע שום עבודה, אלא בהתאם להפ"ע 3.0903. בחגים הרישמיים של מדינת ישראל לא תבוצע עבודה, אלא אם כן צורכי השירות מחייבים זאת.
2. מפקד היחידה מוסמך להרשות לחלק מפקודיו לבלות את יום המנוחה מחוץ למחנה.
3. חייל, אשר קיבל רשות לבלות את יום המנוחה מחוץ למחנה, אינו זכאי להוצאות נסיעה, דמי חופשה או הלנה ע"י קצין העיר.
4. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים