בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0407 – חופשת סוף שבועה ארוכה -חיילים בשירות חובה ביחידות פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´

35.0407 – חופשת סוף שבועה ארוכה -חיילים בשירות חובה ביחידות פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. חופשת סוף שבוע ארוכה תינתן, אחת לחודש, לחייל בשירות חובה, המשרת ביחידת פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´. 2. מגמת חופשת סוף שבוע ארוכה היא לאפשר לחיילים האלה להגיע לשבת לבתיהם ולחזור לשירות בזמן הקבוע. נוהל

3. חופשת סוף שבוע ארוכה תתחיל ביום שישי בשעה 12.00, או בחודשי החורף - בשעה 10.00  (כדי לאפשר לחייל להגיע לביתו לפני השבת) ותסתיים ביום א´ בשעה 12.00. 4. אלוף פיקוד או מפקד זרוע או מפקד מפח"ש רשאי להקדים את שעת היציאה לחופשה וכן לאחר את שעת החזרה מהחופשה. 5. חיילים בחופשת סוף שבוע ארוכה זכאים להסעה ברכב צבאי לסביבת מקום מגוריהם וחזרה למקום השירות. 6. חיילים, המשרתים ביחידות פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´, אשר לא הוקצבו להן ימי תובלה (כולל תובלה ברכב האורגני של היחידה), יהיו זכאים לתשלום הוצאות נסיעה ממקום שירותם למקום מגוריהם הקבוע וחזרה. 7. חיילים, אשר אינם בחופשת סוף שבוע ארוכה, ואשר הורשה להם לעזוב את המחנה ביום המנוחה שלהם, אינם זכאים להסעה ברכב צבאי, וכן אינם זכאים להוצאות עבור נסיעתם. 8. על אף האמור לעיל, חיילים המשרתים ביחידת פעילות ברמה א´ או ב´ או ג´ זכאים לתשלום הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה פעם נוספת בחודש, בנוסף על האמור בסעיף 6 לעיל, ובתנאי שאושרה לחייל חופשה נוספת, ולא הוקצבו ליחידה ימי תובלה. 9. יחידות פעילות לעניין פקודה זו - יחידות שהשירות בהן מזכה בתוספת פעילות. 10. פקודה זו תשונן אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message