בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0802 – משיכת כספים מחשבונות פרטיים בבנק – חייל מילואים בשירות מיוחד – ייפוי כוח

35.0802 – משיכת כספים מחשבונות פרטיים בבנק – חייל מילואים בשירות מיוחד – ייפוי כוח

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

1. חייל מילואים בשירות מיוחד יוכל, במקרה הצורך, לייפות את כוחו של קרוב משפחה, למשוך כספים מחשבונו בבנק, למקרה שבני משפחתו יזדקקו למזומנים. תוקף סעיפים 2 עד 4  מה15- ספט´ 88 2. חייל כנ"ל, המעוניין לאפשר לאחד מבני משפחתו למשוך כספים מחשבונו בבנק, יוכל למלא מראש או בעת שירותו המיוחד ייפוי כוח, ע"ג טופס 41 באחד מהמקומות הר"מ:- א. במפקדת היחידה, שבה הוא משרת. ב. בבנק, שבו יש לו חשבון. 3. את טופס 41 ניתן לשלוח בדואר. 4. טופס 41 יימצא בכל בנק מסחרי ובמפקדת היחידה בכל הדרגים ויימסר לחייל המילואים, הנמצא בשירות מילואים פעיל או מיוחד, לפי דרישה. 5. ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו עם ההכרזה על שירות מילואים מיוחד לעניין חוק הביטוח הלאומי, ולאחר שראש אכ"א או רמ"ח פרט באכ"א יודיעו על כך בכתב למפקח על הבנקים

השארת תגובה

Leave a Message