בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב) – חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

Army.co.il – בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב)


1. לצורך פקודה זו:- א. חייל – חוגר(ת) בשירות חובה. ב. רשות מאשרת – 1) קשל"ר (או מי שהוסמך על ידו). 2) ראש מינהל גיוס – לגבי מיועדים לשירות ביטחון (להלן – מלש"ב). תוקף סעיף משנה ב´ 3) עד 5)  מה25- מאי 88 3) מפקדי לשכות גיוס – לגבי מיועדים לשירות ביטחון, שהם בנים או בנות למשפחות שכולות ולגבי בנות יחידות. 4) מפקד בקו"ם – לגבי חיילים הנמצאים בסמכויות התגבורת שבאחריות בקו"ם. 5) ראש מקא"ם – לגבי החיילים בסמכות מקא"ם. 2. חייל, המבקש לשרת בקרבת ביתו מטעמים אישיים או מטעמי סעד, יגיש בקשה למפקד יחידתו ע"ג טופס 55, ב4- העתקים. 3. בקשות לשינוי שיבוץ, שאינן בקשות לשיבוץ קל"ב, יטופלו לפי פ"מ 31.0308.


בקשת העבודה קרוב לבית "קל"ב"

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים