בית  »  פקודות מטכ"ל   »   בקשת העבודה קרוב לבית (קל”ב) – חיילים בשירות חובה

בקשת העבודה קרוב לבית (קל”ב) – חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

Army.co.il - בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב)

1. לצורך פקודה זו:- א. חייל - חוגר(ת) בשירות חובה. ב. רשות מאשרת - 1) קשל"ר (או מי שהוסמך על ידו). 2) ראש מינהל גיוס - לגבי מיועדים לשירות ביטחון (להלן - מלש"ב). תוקף סעיף משנה ב´ 3) עד 5)  מה25- מאי 88 3) מפקדי לשכות גיוס - לגבי מיועדים לשירות ביטחון, שהם בנים או בנות למשפחות שכולות ולגבי בנות יחידות. 4) מפקד בקו"ם - לגבי חיילים הנמצאים בסמכויות התגבורת שבאחריות בקו"ם. 5) ראש מקא"ם - לגבי החיילים בסמכות מקא"ם. 2. חייל, המבקש לשרת בקרבת ביתו מטעמים אישיים או מטעמי סעד, יגיש בקשה למפקד יחידתו ע"ג טופס 55, ב4- העתקים. 3. בקשות לשינוי שיבוץ, שאינן בקשות לשיבוץ קל"ב, יטופלו לפי פ"מ 31.0308.

בקשת העבודה קרוב לבית "קל"ב"

השארת תגובה

Leave a Message