35.0820 – טיפול בחיילים משתחררים ומשוחררים

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות
תוקף סעיפים  1 עד 16 מה- 28 במארס 99
1. בפקודה זו:
א. "חייל" - חייל או חיילת (לרבות שוטר או שוטרת במשטרת ישראל, לרבות מג"ב, אלא אם מצוין אחרת בפקודה).
ב. "חייל משוחרר" - חייל שהשלים 12 חודשים, לפחות, בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל או במשטרת ישראל, או ששירת פחות מ- 12 חודשים, ושוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות.  
ג. "חייל בודד" - חייל שהוכר על ידי הגורם הצבאי המוסמך כחייל בודד, לצורך קבלת הטבות כספיות, עד למועד שחרורו.
ד. "חייל זכאי סיוע" - חייל שהוכר על ידי הגורם הצבאי המוסמך כחייל זכאי סיוע, לצורך קבלת הטבות כספיות, עד למועד שחרורו.הטיפול בחיילים משתחררים ומשוחררים באמצעות היחידה להכוונת חיילים משוחררים


2. היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון (להלן - היחידה) פועלת בארץ באמצעות לשכות הכוונה מחוזיות, וכוללת את אלה:
א. יועצי הכוונה בלשכות המחוזיות: בתל אביב, בחיפה, בירושלים ובבאר שבע.
ב. חוליה צבאית המתואמת מקצועית עם משהב"ט-ראש היחידה, וכפופה לאכ"א-מחלקת פרט   (להלן - החוליה הצבאית).


השירותים הניתנים באמצעות היחידה


3. השירותים הניתנים באמצעות היחידה הם אלה:
א. העברת מידע לחיילים, לקראת השחרור ואחריו, הנוגע לחוק קליטת חיילים משוחררים ולצעדיהם הראשונים כאזרחים, באמצעות הרצאות, ימי עיון, כנסים ופרסומים שונים, ועל ידי מתן יעוץ והכוונה לפונים ללשכות ההכוונה המחוזיות.
ב. הכוונת החיילים המשוחררים ללימודים במכינות קדם אקדמיות, ללימודים על תיכוניים, ללימודים אקדמיים ולקורסים להכשרה מקצועית.
ג. סיוע לחיילים המשוחררים באיתור מקומות תעסוקה, והפנייתם בהתאם.
ד. סיוע במלגות ללומדים, על פי קריטריונים כלכליים הנהוגים ביחידה.
ה. סיוע בהלוואה, למטרת לימודים, דיור או נישואין.
ו. סיוע לחיילים המשוחררים לממש זכויותיהם במשרדים ממשלתיים אחרים, על ידי שיתוף פעולה עם גורמים ועם מוסדות שונים, כגון: משרד החינוך והתרבות, משרד הקליטה, משרד העבודה והרווחה, שירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, האגודה למען החייל, רשויות מקומיות ועוד.משך הזכאות


4. חייל משוחרר זכאי ליעוץ והכוונה על ידי היחידה, החל משישה חודשים לפני מועד שחרורו, ועד חמש שנים מיום שחרורו (משירות חובה או משירות קבע, למעט פורשי צה"ל).החוליה הצבאית


5. החוליה הצבאית מהווה חוליית קישור בין היחידה לבין חיילי צה"ל המשתחררים.
6. תפקידי החוליה הצבאית מתמקדים בהסברה ובהפצת מידע בקרב חיילים משתחררים על השירות 
הניתן ביחידה ועל זכויותיהם, באמצעות פעולות אלה:
א. תיאום כנסים לחיילים משתחררים, בבתי החייל או במתקנים אחרים של האגודה למען החייל. במידה ולא ניתן לקיימם כאמור, יתקיימו בבסיסים או במתקן חלופי, בכפוף לאישור ראש החוליה הצבאית.
ב. ארגון ימי עיון לחיילים משתחררים.
ג. העברת הרצאות בקורסים שונים לסגלי הת"ש, הח"ן, החינוך והשלישות על זכויות חיילים משוחררים, ועל השירות הניתן ביחידה.
ד. ארגון כנסים יחודיים לחיילים בודדים ולחיילים זכאי סיוע משתחררים.
ה. הנחיה מקצועית ליועצים בלשכות ההכוונה המחוזיות, לגבי מתן טיפול יחודי לחיילים בודדים ולחיילים זכאי סיוע, לקראת השחרור ואחריו, בנושאים הבאים: טיפול בסוגיות שקשורות לשירות הצבאי, סיוע בהלנה ראשונית, סיוע כספי ראשוני להתארגנות, הפניה לשירותים חברתיים בקהילה וסיוע במלגות ללימודים.כנסי חיילים משתחררים - נוהל


7. באחריות מפקדי היחידות, באמצעות קצין הת"ש או באמצעות מי שימונה לכך על ידי מפקדי היחידות (להלן - מפקד האירוע), ובתיאום עם החוליה הצבאית, לקיים אחת לארבעה חודשים כנס לחיילים האמורים להשתחרר במהלך ארבעת החודשים ממועד קיום הכנס.
8. הכנס ייערך ברמה היחידתית בבסיסים, וברמות הזרועית, החילית והפיקודית בבית החייל או במתקן מתאים אחר, בהתאם למספר החיילים האמורים להשתחרר, ובתיאום של מפקד האירוע עם החוליה הצבאית.
9. החוליה הצבאית תוודא שיגור מרצה לכנסים אלו, שיסביר למשתחררים על זכויות חיילים משוחררים, ועל השירותים להם זכאים החיילים המשוחררים מטעם היחידה.
10. ארגון הכנס, מועדו, קיומו, זימון החיילים ושליחתם לכנס, יהיו באחריות מפקדי היחידות, באמצעות מפקד האירוע.
11. חלה חובה על מפקדי היחידות לשחרר חיילים שזומנו להשתתף בכנס משתחררים.
12. התייצבות החיילים בכנס הינה חובה.כנס פיקודי, זרועי או חילי


13. לכנסים ברמות הזרועית, החילית והפיקודית, שיתקיימו באחד ממתקני האגודה למען החייל תקצה האגודה אולם הרצאות, כיבוד, ארוחת צהריים, אמצעי תאורה, הגברה והמחשה ושי אישי למשתחרר. לכנסים שיתקיימו בבסיסי צה"ל (כנסים יחידתיים) תקצה האגודה למען החייל שי אישי למשתחרר. מפקד האירוע יוודא משיכת השי מהאגודה למען החייל.
14. אכ"א-מחלקת פרט תממן מתקציבה את ארוחת הצהריים שתוגש בכנסים הזרועיים, החיליים והפיקודיים, שיתקיימו במתקן האגודה למען החייל.
15. בתום הכנס, יעביר מפקד האירוע לאכ"א-רמ"ח פרט ולראש החוליה הצבאית, דוח סיכום לגבי ארגון הכנס ושיעור ההתייצבות.בקרה


16. מקשל"ר-ענף ביקורת יבדוק קיום האמור בפקודה זו, במסגרת ביקורת אכ"א ביחידות.


 


   35.0821   בוטלה (בחוזר מספר 103)

השארת תגובה

Leave a Message