קובץ הוראות קריאה לשמ”פ

| 12/09/2006 | החובה לשרת, סרבנות, זכויות אנשי מילואים

1. 

 

א. 

 

ב. 

 

ג.  בצבא) , ובנסיבות מסויימות עובר גם על סעיפי חוק אחרים.

 

 

 

2. 

 

א.    תקציר ההוראות מפורסם בצה"לנט ובאינטרנט WWW.IDF.AKA.IL.

 

 

 

3. 

 

לראש עתכ"א מיל´ יש סמכות שיורית לדון , להחליט ולקבוע כללים בכל נושא הקשור במילואים שאינו מוסדר בחוק , בפקודות הצבא או בקובץ זה.

 

 

4. 

 

א.    מפקדי היחידות נדרשים לוודא ביצוע חלוקה שווה של נטל השמ"פ בקרב חיילי מילואים המוצבים ביחידתם;

 

 

ג.    יש להקדים ולשלוח צווי קריאה לחייל באתראה מירבית , ובשום מקרה אין לחרוג ממשך האתראה  ללא אישור הגורם המוסמך;

 

 

ה.     יש לשלוח לחיילי המיל´ המתוכננים לבצע תעסוקה המתבצעת במחזוריות לאורך השנה , (כמו תעסוקה פיקודית , מנהלתית או תקני שמ"פ) , שאלון על מועדי השמ"פ הרצויים להם ולתכננם , במידת האפשר , בהתאם;

 

 

ז.       בכל מקום ב"קובץ" בו כתוב חיילי מילואים הכוונה לגברים או נשים , אלא אם כן צויין אחרת;

 

 

       בכל מקום ב"קובץ" בו כתוב "חייל" הכוונה לקצין / חוגר אלא אם צוין אחרת.

 

 

    בכל מקום ב"קובץ" בו נרשם: -

 

 

1) אל"ת - הכוונה לאימון לפני תעסוקה;

 

             

 

2) אל"ל - הכוונה לאימון לפני לחימה;

 

 

3) תע"ם - הכוונה לתעסוקה מבצעית;

 

 

4) ימ"ם - הכוונה לימי מילואים.

 

 

5) שמ"פ - הכוונה לשירות מילואים פעיל.

 

 

6) מת"ק - הכוונה לשירות מילואים בתנאי קבע.

 

 

יא. בכל מקום ב"קובץ" בו נרשם יחידה קרבית הכוונה ליחידה צבאית ברמת פלוגה ומעלה או מסגרת צבאית מקבילה אשר על פי ייעודה מתוכננת ללחימה כחלק ממאמץ הלחימה הפעיל, שאינה יחידת תומכי לחימה, והנמנית ברשימת היחידות המפורטות להלן:

 

 

1)  גדודי חש"ן.

 

 

3)  גדודי יחמ"ם.

 

  גדודי הנדסה.

 

 

  גדודי נ"מ.

 

 

  גדודי אבטחה מה"ק ח"א.

 

 

 8)  9) גדודי ההצלה, החילוץ והאב"כ בפקע"ר המשתתפים בתע"ם (כהגדרתו בקובץ זה).

 

 

10)  11)  12)  13)  פלגה בחה"י.

 

 

 

5. 

 

א.    אבטחת מתקנים (אמ"ת);

 

 

ג.    אבטחת הציבור;

 

 

ה.     אימונים, קורסים, הכשרות, ריענונים, תרגילים;

 

 

ז. 

 

6. 

 

    תעסוקה מבצעית היא פעילות צבאית שמטרתה הגנה מפני פעילות של גורמים עוינים בים, ביבשה ובאוויר, המתבצעת לאורך גבולות המדינה, בשטחי איו"ש ואזח"ע ובאזורים נוספים אשר יוגדרו מעת לעת ע"י ראש אגף המבצעים במטה הכללי (להלן "אזורי התע"ם").

 

 

     הפעילויות הבאות אינן בגדר תעסוקה מבצעית:

 

1)      שמירה בישובים, אבטחת מתקנים ואבטחת מחנות צה"ל שלא באיזור התע"ם.

 

2)      פעילויות צבאיות הכוללות תנועה באזורי התע"ם שעיקר מטרתן אינה הגנה מפני פעולות גורמים עוינים.

 

 

 

 

 

 

7.   חישוב גילאים, לעניין הוראות ה"קובץ", יהא ב - 1 בינואר בכל שנה"ע, לפי שנת לידת החייל וללא קשר לחודש בו נולד החייל;

 

 

ב. 

 

 

8.   המפקדות יבצעו פעולות בקרה ופיקוח על ביצוע הוראות ה"קובץ" באופן שוטף, (הן ברמה הפיקודית והן ע"י צוות ביקורת במקשל"ר) לצד פעילות הדרכה והכוונה, במטרה לייעל את המערכת כולה ולמנוע מבעוד מועד חריגה מהוראות ה"קובץ";

 

 

ב. 

 

ג. 

 

השארת תגובה

Leave a Message