בית  »  קצין תגמולים   »   אחוזי נכות בתביעות קצין תגמולים – מבחנים כלליים לקביעת אחוזי נכות

אחוזי נכות בתביעות קצין תגמולים – מבחנים כלליים לקביעת אחוזי נכות

| 18/10/2009 | קצין תגמולים

אופן חישוב אחוזי הנכות הנקבעים על ידי הועדות הרפואיות של קצין התגמולים מוסדר בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), התש"ל-1969.

תקנות אלה מפרטות בהרחבה את המחלות ואת הליקויים הגופניים והשכליים המזכים באחוזי נכות ואת גובה אחוזי הנכות שיש לקבוע בגינם.

כאשר נכה סובל ממספר מחלות ו/או ליקויים גופניים או שכלים, מחברים את אחוזי הנכות הקבועים בתקנות בגין כל מחלה ו/או ליקוי באמצעות חישוב משוכלל שנעשה כדלקמן: בעד הליקוי שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר – לוקחים את אחוזי הנכות במלואם. לאחר מכן לוקחים את  אחוזי הנכות השניים במעלה מכפילים אותם באחוזי הכושר שנותרו לאחר חיסור אחוזי הנכות הגבוהים ביותר ואת התוצאה מוסיפים לאחוזי הנכות הגבוהים ביותר , וכן הלאה.

דרגת-נכות של מחלה או ליקוי גופני זוגי בגוף, כגון פגימה ביד או ברגל, למשל, נקבעת בהתאם להגבלה בתפקידי הגוף הנובעת מהפגימה הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד בתקנות. אולם דרגת הנכות בגין פגימה זוגית אינה יכולה לעלות על צירוף אחוזי הנכות של שתי הפגימות אילו היו פגימה בודדת כמפורט לעיל, קרי לפי החישוב המשוכלל. כמו כן התקנות קובעות כי דרגת נכות בגין פגימה זוגית לא יכולה להיות גבוהה יותר מ-100%.

בצד כל פגיעה גופנית יש, מטבע הדברים, גם כאב וסבל ופגיעה נפשית מסוימת. לעניין הפגיעה הנפשית קובעות התקנות כי דרגת הנכות הקבועה לצד כל מחלה ו/או ליקוי גופני ו/או שכלי כוללת גם את התגובה הנפשית הנובעת מהם. יחד עם זאת, אם מדובר בתגובה נפשית קשה, החורגת בעוצמתה מתגובה סבירה לאותה פגיעה גופנית, רשאית הועדה הרפואית להפעיל שיקול דעת ולקבוע אחוזי נכות נוספים בגין הפגיעה הנפשית.

התקנות קובעות אף מגבלות מיוחדות בנוגע לגובה אחוזי הנכות בשורה של מקרים, כאשר מדובר בפגיעות מורכבות . כך, למשל, קובעות התקנות כי בשיתוק עצב גדול אחד בגוף – לא מתחשבים בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידו .

בנוגע להשתלת אברים פנימיים קובעות התקנות כי בשלב הראשון אחרי ההשתלה תקבע דרגת נכות זמנית מרבית לפי ליקוי-קודי של האבר או האברים לתקופה של שלושה חודשים עד שנתיים והיא תוארך כל עוד קיימים סימני דחייה; בשלב השני כאשר קיים צורך בטיפול מונע דחייה תיקבע דרגת נכות הגבוהה בדרגה אחת מן הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים;ובשלב שלישי, בהעדר צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות צמיתה לפי הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים.

*תמונה קרדיט דובר צהל מתוך אתר פיקיוויקי

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים