בית  »  עריקות ונפקדות   »   נפקדות לתקופה של 71 ימים – עונש מאסר בפועל בן 53 ימים – פסיקה נבחרת

נפקדות לתקופה של 71 ימים – עונש מאסר בפועל בן 53 ימים – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

              אל"ם דורון פיילס -   המשנה לנשיא

אל"ם אבי        לוי -   שופט

אל"ם ארז   הנקין  -   שופט

 

בעניין:

טור´ יואב בן אבו – המערער (ע"י ב"כ, סרן חן כהן )

נגד

התובע הצבאי הראשי – המשיב (ע"י ב"כ, סגן אילנה זיבנברג)

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי חיל האוויר שניתן בתיק ח"א/792/08  (רס"ן יעקב אברהם – שופט) בתאריך 8/1/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המערער הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בעברה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו -1955, שעניינה היעדרותו מן השירות למשך שבעים ואחד ימים, שבסופם התייצב.

2. בבית הדין המחוזי הוטלו על המערער שבעים ואחד ימי מאסר לריצוי בפועל, מיום מעצרו, ומאסר מותנה. בית הדין קמא ציין כי המערער נתלה, בבקשו להסביר את ההיעדרות, ברצונו לשרת כלוחם ובמצבו המשפחתי. בית הדין קמא התרשם כי ההיעדרות נעוצה למעשה מחוסר שביעות רצונו של המערער משיבוצו, במערך הטכני של חיל האוויר.

3. המערער השיג על חומרת עונש המאסר לריצוי בפועל.

4. בפתח  הדיון הודיעונו הצדדים כי נתגבשה ביניהם הסכמה ובמסגרתה ביקשו להעמיד את עונש המאסר לריצוי בפועל על חמישים ושלושה ימים. את ההסכמה נימקו הצדדים בשורת נסיבות שלא ניתן להן דגש בגזר דינה של הערכאה קמא וביניהן מצבה הכלכלי של משפחתו של המערער, מצבה הרפואי של סבתו והמוטיבציה הגבוהה שלו לשירות, שבאה על רקע של משפחה שתומכת ומעודדת שירות צבאי.

5. בנסיבות העניין ולפי הכלל שהסדרי טיעון לקיום נועדו, מצאנו לכבד ת הסכמת הצדדים.

6. הערעור מתקבל, אפוא. עונש המאסר בפועל מועמד על חמישים ושלושה (53) ימים ומניינם מיום מעצרו. רכיב המאסר המותנה שבגזר דינה של הערכאה קמא ייוותר בעינו.

 

ניתן והודע היום, ג´ בשבט התשס"ט, 28 בינואר 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

          המשנה לנשיא                             שופט                                       שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message