הורדה בדרגה בעבירות תקיפת פלשתינים – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | התעללות בפלסטינים

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

              אל"ם דורון  פיילס  -   המשנה לנשיא

אל"ם רון      אילוז  -   שופט

סא"ל יגאל פלטמן  -   שופט

 

בעניין:

התובע הצבאי הראשי – המערער

נגד

סמל י. ג.

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי העורף שניתן בתיק ער/27/09 (סא"ל יפעת תומר – אב"ד ; רס"ן מלי אברונל – שופטת ; סרן אל"ם אסף אוריון ארזי – שופט) בתאריך 27/4/2009. הערעור (קולת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

המשיב, סמל י.ג., הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעברה של תקיפה לפי סעיפים 378 ו-379 לחוק העונשין, התשל"ז -1977. עניינה של העברה בכך שהמשיב תקף, במספר הזדמנויות לא מועט, פלסטינים שעברו במחסום שבו שירת. באחת מן ההזדמנויות נגח המשיב בפלסטיני שקסדה על ראשו. במסגרת ההסדר, עתרו הצדדים במשותף לעונש מאסר לריצוי בפועל ולמאסר מותנה. הצדדים לא באו לכלל הסכמה בכל הנוגע לעונש ההורדה בדרגה. בית הדין קמא אימץ את הסדר הטיעון וגזר על המשיב עונש של ארבעה חודשי מאסר וחצי (4.5) לריצוי בפועל וארבעה (4) חודשי מאסר מותנה למשך שלוש שנים, שלא יעבור כל עברה שיש בה יסוד של אלימות כלפי הזולת. בדעת רוב השופטים הורד המשיב בדרגה אחת לדרגת רב"ט. שופט המיעוט, לו דעתו נשמעה, היה מוריד את המשיב לדרגת טוראי.

ערעור התביעה הופנה כנגד קולת העונש, בכל הנוגע לרכיב ההורדה בדרגה. להשקפת התביעה הנסיבות לחומרה מחייבות הורדה מכל דרגה. מדובר במפקד כיתה ובמי ששימש בעת האירועים כמפקד המחסום. המשיב הכה עוברי אורח מקומיים במספר הזדמנויות, ובאחת מהן אף גח במקומי בקסדה שחבש לראשו. להשקפת התביעה, המשיב ניצל לרעה את כוחו על מנת לפגוע באוכלוסייה המקומית ובכך פגע גם בתדמיתו של צה"ל. לפיכך, ביקשה התביעה להורידו מכל דרגה, לדרגת טוראי.

ההגנה מצדה טענה כי יש להותיר את גזר- דינה של הערכאה קמא, מן הטעמים המפורטים בו, על כנו. ההגנה הוסיפה כי הורדת המשיב לדרגת טוראי תפגע בהמשך שירותו, שכן הוא לא יוכל להמשיך לשרת כמפקד כיתה. ההגנה ביקשה להציג בערעור חוות דעת ממפקדיו ביחס להשלכות האפשריות של ההורדה בדרגה. התביעה הצבאית לא התנגד לכך. נעתרנו לבקשה להגשת ראיה חדשה זו.

בעקבות הערותינו בדיון ולאחר שלא עלה בידי המשיב להמציא חוות דעת ממפקדיו אודות עתידו בשירות הצבאי לאור הרשעתו, הודיע בא כוחו של המשיב בכתב לבית הדין, כי אינו מתנגד לקבלת ערעורה של התביעה.

הורדת חיילים מכל דרגה מוצדקת, ברגיל, בשל אלימות שנקטו כלפי הנתונים למרותם, נוכח הכישלון הערכי הטבוע בה ונוכח הפגיעה בחוסנו המוסרי של הצבא ובתדמיתו (ראו: ע/104/08 התובע הצבאי הראשי נ´ סמ"ר ישראלוב- (2008) ; ע153/03 סא"ל שגיא נ´ התובע הצבאי הראשי (2004)). בענייננו מעמדו של המשיב, תפקידו כמפקד כיתה, היותו המפקד בשטח, והפגיעה במספר לא מועט של הזדמנויות בתושבים שעברו במחסום, מחייבים הורדת המשיב מכל דרגה. על כן, ובשים לב גם לעמדת הסנגור, מצאנו לקבל את עתירת התביעה.

הערעור מתקבל, אפוא. המשיב יורד לדרגת טוראי. ביתר רכיבי פסק דינה של הערכאה קמא לא יחול שינוי.

 

ניתן היום, ו´ בתמוז התשס"ט, 28 ביוני 2009, בלשכה. המזכירות תעביר עותקים מפסק הדין לצדדים.

 

________________            ________________           ________________ 

        המשנה לנשיא                             שופט                                                שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק           נאמן            למקור

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                  ק´             בית             הדין

 

השארת תגובה

Leave a Message