גניבת כרטיסי אשראי ושימוש בהם – 60 ימי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | מאמרים בנושא גניבה בצבא

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

                                        אלוף שי          יניב –   הנשיא

                                        אל"ם דורון פיילס –   המשנה לנשיא

                                        אל"ם אסף אוריון  –   שופט

 

בעניין:

טור´ נ.ש. – המערער

נגד

התובע הצבאי הראשי

 

ערעור על החלטה של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתנה בתיק מט/71/09 (סא"ל מאיה הלר – אב"ד ; רס"ן אייל ברטל – שופט ; סרן בתיה קמרן-טירקל – שופטת) בתאריך 22/3/2009. הערעור התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המערערת, טור´ נ.ש., הורשעה בבית הדין המחוזי בגניבה מחייל, לפי סעיף 84 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. הוטלו עליה 60 ימי מאסר לריצוי בפועל בכליאה ממשית, ארבעה חודשי מאסר מותנים למשך שנתיים, ו-990 ש"ח פיצוי לחברת האשראי בעשרה תשלומים. המערערת השיגה בפנינו על חומרת העונש שנגזר לה.

2. נסיבות המקרה שלפנינו ייחודיות ביותר. המערערת הורשעה על כי בינואר 2008, בהיותה בטירונות, גנבה כרטיסי אשראי של חברתה לטירונות, השתמשה בו ואף נתנה לאחר לעשות בו שימוש. עם זאת, סמוך למועד העברה החל מצפונה לייסר אותה, והיא פנתה למצ"ח ביוזמתה והתוודתה על מעשיה. בעקבות האירוע בוטלה הכוונה לשלוח אותה לקורס קצינים. לכך מצטרפים נסיבותיה המשפחתיות הקשות של המערערת, הזמן הרב שחלף מאז המעשה ועד להגשת כתב האישום ולמועד הדיון בפנינו, והעובדה שבינתיים שילמה המערערת את הפיצויים הנדרשים ממנה במלואם. לאור כל אלה, ובעקבות הערותינו הודיעה התביעה "לפני משורת הדין" ובהגינות ראויה לציון, על נכונותה לקבלת הערעור. בנסיבות העניין, מכבדים אנו את עמדתם הראויה המשותפת של הצדדים, כפי שהוצגה בפנינו.

3. הערעור מתקבל, אפוא. חלף עונש המאסר בפועל שנגזר על המערערת, אנו משיתים עליה 70 ימי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודה צבאית בתנאים המפורטים בחוות דעתה של רמ"ד שיקום, בבסיס מזון בצריפין. המערערת תתייצב לתחילת ריצוי העבודות הצבאיות אצל רמ"ד שיקום ביום 31 במאי 2009 עד השעה 9:00. יתר רכיבי גזר הדין שקבעה הערכאה קמא, ייוותרו בעינם.

 

ניתן והודע היום, ב´ בסיון התשס"ט, 25 במאי 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

                     הנשיא                              המשנה לנשיא                                 שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק           נאמן          למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים