עריקות לתקופה של 76 ימים – עונש מאסר בפועל בן 38 ימים – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים


בפני:


אלוף         שי יניב    הנשיא


             אל"ם דורון פיילס    המשנה לנשיא


אל"ם אבי         לוי    שופט


 


בעניין:


 טור´ ס.ד. – המערער


נגד


התובע הצבאי הראשי – המשיב  


ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי שיפוטי חיל האוויר שניתן בתיק ח"א/25/09 (רס"ן צבי דותן – שופט) בתאריך 12/2/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.


 


פ ס ק    ד י ן


1. המערער הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון שהתגבש בין הצדדים, בעברה של התנהגות מבישה, לפי סעיף 129 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. עניינה של העברה היעדרותו של המערער ללא רשות מיחידתו במשך 76 ימים. הצדדים עתרו בבית הדין קמא, במשותף, להטיל על המערער 38 ימי מאסר לריצוי בפועל ומאסר מותנה. בית-הדין קמא גזר על המערער 38 ימי מאסר לריצוי בפועל וכן 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים שלא יעבור עברה לפי סעיפים 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי.


2. הערעור נסב על משך המאסר המותנה. להשקפת המערער משכו של המאסר המותנה חורג לחומרה מן המקובל לגבי העברה שבה הורשע המערער, בנסיבות הדומות לנסיבותיו האישיות המורכבות של המערער.


3. טרם דיון הודיעונו הצדדים כי התגבש ביניהם הסדר שבמסגרתו יבקשו לקבל את הערעור ולהעמיד את המאסר המותנה על שלושה חודשים.


4. בנסיבות העניין מצאנו את הסכמת הצדדים סבירה ואנו רואים לכבדה.


5. הערעור מתקבל. עונש המאסר המותנה מועמד על שלושה חודשים למשך שנתיים שלא יעבור עברה לפי סעיפים 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו -1955. רכיב המאסר בפועל שבגזר דינה של הערכאה קמא יעמוד בעינו.


 


ניתן והודע היום, כ"ב באדר התשס"ט, 18 במארס 2009, בלשכה. המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.


 


________________            ________________           ________________ 


                הנשיא                              המשנה לנשיא                                 שופט


 


חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור


תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל


                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים