נפקדות לתקופה של 59 ימים – עונש מאסר בפועל בן 36 ימים – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | מאמרים בנושא עבירות ייחודיות לצבא, מאמרים בנושא עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

אלוף שי          יניב –   הנשיא

         אל"ם דורון פיילס –   המשנה לנשיא

                                                  אל"ם אסף  אוריון –   שופט

בעניין:

התובע הצבאי הראשי – המערער

נ ג ד

טור´ ר.א. – המשיב  

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתן בתיק מט/245/09  (רס"ן צבי דותן – שופט) בתאריך 1/4/2009. הערעור (קולת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המשיב הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו ובמסגרת הסדר הטיעון שהתגבש בין הצדדים, בעברה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955. עניינה של העברה היעדרותו של המשיב ללא רשות מיחידתו לתקופה של 59 ימים שבסיומה התייצב, הצדדים עתרו בבית הדין קמא, במשותף, להטיל על המשיב 36 ימי מאסר לריצוי בפועל ומאסר מותנה. בית- הדין קמא, גזר על המשיב 36 ימי מאסר לריצוי בפועל וכן 60 ימי מאסר על תנאי למשך 10 חודשים שלא יעבור עברה לפי סעיף 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי.

2. הערעור נסב על תקופת המאסר המותנה. להשקפת התביעה משכו של המאסר המותנה חורג לקולא מן המקובל לגבי העברה שבה הורשע המשיב, באופן שאינו מקיים את תכליתו שעניינה הרתעה מפי ביצוע עברות נוספות מן הסוג שנכלל במסגרת התנאי.

3. טרם דיון הודיעונו הצדדים כי התגבש ביניהם הסדר במסגרתו יבקשו לקבל את ערעור התביעה ולהעמיד את המאסר המותנה על חודשיים למשך שנתיים.

4. בנסיבות העניין מצאנו את הסכמת הצדדים ראויה ואנו רואים לכבדה.

5. הערעור מתקבל. עונש המאסר המותנה מועמד על חודשיים (2) למשך שנתיים שלא יעבור המשיב עברה לפי סעיפים 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955. רכיב המאסר בפועל שבגזר דינה של הערכאה קמא יעמוד בעינה.

 

ניתן והודע היום, ב´ באייר התשס"ט, 26 באפריל 2009 , בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

                 הנשיא                              המשנה לנשיא                                 שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק        נאמן         למקור

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                  ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים