נפקדות לתקופה של 150 ימים – עונש מאסר בפועל בן 80 יום – פסיקה נבחרת

| 30/08/2010 | מאמרים בנושא עבירות ייחודיות לצבא, מאמרים בנושא עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

              אל"ם דורון פיילס –   המשנה לנשיא

אל"ם אבי        לוי –   שופט

אל"ם חיים  רובין –   שופט

 

בעניין:

 טור´ ג.כ. – המערערת

נגד

התובע הצבאי הראשי –  

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתן בתיק מט/1160/08 (סא"ל מאיה הלר – שופטת ) בתאריך 21/12/2008. הערעור (חומרת העונש) נדחה.

 

פ ס ק    ד י ן

המערערת, טור´ ג.כ., נתנה את הדין לפני בית-הדין הצבאי במחוז שיפוטי מטכ"ל בגין היעדרות בת 150 ימים משירות ביחידתה, בה"ד ??, היעדרות שאשר הסתיימה ביום  3/12/2008 במעצרה.

בית-הדין קמא הנכבד הטיל עליה בגין עברה זו עונש של 80 ימי מאסר לריצוי בפועל וכן עונש מאסר מותנה.

הערעור הופנה נגד חומרת עונש המאסר לריצוי בפועל אשר נגזר למערערת.

המערערת שלפנינו גויסה לשירות צבאי בחודש נובמבר 2007 לאחר קורס קדם צבאי בבה"ד 10. עברה הפלילי והמשמעתי נקי.

בית-הדין קמא הנכבד ציין בגזר דינו כי ההיעדרות בוצעה על רקע נסיבותיה האישיות הקשות של המערערת. אמה סובלת מבעיות בלבה ומוכרת, אפוא, כנכה על ידי המוסד לביטול לאומי ; אחיה נרקומן, אשר הסתבך בפלילים לא פעם. אביה הוא המפרנס היחיד במשפחה.

צוין כי בתקופת ההיעדרות עבדה המערערת לפרנסת המשפחה.

עוד צוין בגזר הדין קמא כי פניותיה של המערערת אל גומי ת"ש במהלך השירות לא נענו בחיוב מטעמים שונים. צוין גם כי חפשים אשר הגיעו לביתה הבהירו לבני משפחתה של המערערת מה המשמעויות הנודעות להיעדרות.

לנוכח הנסיבות האישיות והעובדה שזו למערערת היעדרות ראשונה לאחר עשרה חודשי שירות תקין, ובשים לב לחוות דעת מפקדה, מצא בית-הדין קמא הנכבד להימנע מ"למצות עם הנאשמת את הדין".

הסנגורה המלומד של המערערת, עו"ד משה שאול, טען כי רואי היה להטיל על המערערת עונש מאסר לתקופה קצרה יותר, זאת בהתחשב בחוות דעת מפקדה, בכך שזו לה עברה ראשונה בשירות הצבאי, בכך שהיא הודתה במיוחס לה, ובפרט לנוכח נסיבותיה האישיות, כמפורט לעיל. עוד עמד הסנגור המלומד על חרטתה הכנה של המערערת ועל החשש שמא עונש מאסר ממושך יפגע בסיכויי השיקום שלה ובמוטיבציה להמשך שירות צבאי, שבה היא חדורה. הסנגור אף עמד על מצבה הרפואי של המערערת עצמה כטעם להקלה.

התביעה הצבאית ביקשה לדחות את הערעור שכן, לטעמה, אין העונש חמור כלל ועיקר בהתחשב במשך תקופת ההיעדרות ובדרך סיומה. אכן, נסיבותיה האישיות של המערערת אינן קלות ; כמו כן עומדים לזכותה תקופת שירותה הטוב עד כה ועברה הנקי לחלוטין.

עם זאת, בעונש אשר הוטל עליה על ידי בית-הדין קמא הנכבד היה כדי להתחשב בשיקולים הללו, וודאי שאין לומר עליו שהוא מחמיר יתר על המידה בהתחשב באופי העברה, במשכה ובדרך סיומה. בנסיבות אלו אנו דוחים את ערעור ההגנה.

העונש כפי שנגזר בערכאה הראשונה, ייוותר על כנו.

 

 

 

ניתן והודע היום, כ"ט בטבת התשס"ט, 25 בינואר 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים