השתמטות לתקופה של 1152 ימים – עונש מאסר בפועל בן 79 ימים – פסיקה נבחרת

| 09/10/2010 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים


בפני:


אל"ם דורון פיילס    המשנה לנשיא


אל"ם אבי         לוי    שופט


אל"ם תומר     גולן  – שופט


 


בעניין:


טור´ א. מ. – המערער


נ ג ד


התובע הצבאי הראשי – המשיב


 


ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתן בתיק מט/192/09 (סא"ל חיים חדש-שופט) בתאריך 3/3/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.


 


פ ס ק    ד י ן


המערער, טור´ א.מ., הורשע בבית-הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל בעברה של הנהגות מבישה, לפי סעיף 129 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (החש"ץ), זאת על כי נעדר מגיוס לשירות צבאי במשך תקופה בת 1,152 ימים, אשר הסתיימה ביום 15/2/2009, במעצרו.


בגין עברה זו הוטלו עליו חמישה חודשי מאסר לריצוי בפועל ותשעה חודשי מאסר על תנאי.


במסגרת גזר הדין ציין בית-הדין קמא הנכבד כי המערער התייצב בלשכת הגיוס כחצי שנה לאחר שעלה ארצה, על מנת להתגייס, אך שם נאמר לו שפרטיו האישיים טרם הוזנו, ולפיכך עליו להמתין לקבלת צו גיוס.


בפועל לא קיבל המערער צו שכזה וניתק מג עם רשויות הצבא עד ליום מעצרו, יותר משלוש שנים מאוחר יותר.


בית-הדין קמא הנכבד ציין כי המערער לא התייצב ביוזמתו אלא נעצר באקראי; בית-הדין קמא אף ציין כי מדובר במערער העוסק למחייתו כמסייע לקבלן הוצאה לפועל, דבר ה"אמור להבהיר לו שעליו לקיים את החוק".


בית-הדין קמא עמד על חומרת העברה שבה הורשע המערער, ועל פגיעתה במוטיבציה של חיילים אחרים לשרת בצורה סדירה.


לצד קולא התחשב בית-הדין קמא בנסיבותיו המיוחדות של המערער, שהוא "אדם בודד בישראל", ובעובדה "המוזרה" שהמערער קיבל רישיון לנשק ממשרד הפנים חרף היותו מוגדר כמשתמט משירות. במיוחד מצא בית-הדין קמא להתחשב "במוטיבציה שמביע היום הנאשם לשרת בצה"ל".


המערער עתר במסגרת ערעורו להקלת העונש אשר הוטל עליו בבית-הדין קמא.


סנגוריתו המלומדת של המערער, סרן חן כהן, ציינה כי בבסיס הרשעתו של המערער בהיעדרות משירות עמד צו פוקד כללי שכן הוא מעולם לא זכה לקבל צו אישי בר-תוקף לביתו; היא הדגישה את העובדה שהמערער חדור מוטיבציה, רצון ונכונות לשרת שירות צבאי תקין.


הסנגורית טענה בהודעת הערעור כי מכלול הנסיבות מלמד כי המערער "[]פשוט ´נפל בין הכיסאות´ ולא… [] השתמט בצורה מכוונת ומודעת מחובת השירות הצבאי".


הסנגורית הוסיפה וטענה כי לעומת מקרים אחרים שבהם נדונו נאשמים בעברות דומות, יש למצוא היבטי קולא רבים בעניינו של המערער דכאן – להבדיל מאחרים, הוא לא היה מודע לחובת הגיוס על פי צו אישי ; לא ננקטו פעולות על ידי רשויות הצבא על מנת לגרום לאיתורו ולהעמדתו על כך שהוא מבוקש ; הוא מעוניין לשרת כעת, להבדיל מאחרים, אשר מצאו דרך להיפטר מן השירות הצבאי.


מסכמת הסנגורית המלומדת:


 


"בהתחשב בכלל הנסיבות: השתמטותו הלא מודעת של המערער, יוזמתו ליצור קשר עם הצבא, קשריו עם משרד הפנים, (הן לעניין עדכון כתובת מגוריו והן לעניין רישיון החזקת נשק לצורכי עבודה) עבדותו במערכת המשפטי, רצונו אז וגם היום לשרת בצבא, הבסיס להשתמטות: צו פוקד כללי והיעדר פועלות מצד הצבא ליצור עימו קשר… אין להחמיר עם המערער".


 


במהלך הדיון בערעור ולנוכח המשך הבעת המוטיבציה מצדו של המערער להתגייס לשירות צבאי פעיל, ביקשנו כי ייערכו בדיקות רפואיות לקביעת כשירותו של המערער לשירות צבאי. בדיקות שכאלו נערכו, ונקבע כי המערער אינו כשר באורח זמני לשירות מטעמים גופניים, היינו נקבע לו פרופיל 24 זמני למשך ארבעה חודשים.


בדיון שנערך לאחר קביעת הפרופיל הרפואי הודיעו לנו הצדדים כי באו לכלל הסכמה ביחס לערעורו של המערער, הסדר שמשמעותו הקלה בדינו. התביעה הבהירה שנקשרה בהסדר זה לנוכח מחדליה יוצאי הדופן של הרשות ביחס לטיפול בעניינו של המערער ובהתחשב במוטיבציה הגבוהה שגילה המערער כלי השירות הצבאי לכל אורך הדרך, החל בהתייצבותו בלשכת הגיוס וכלה בהבעת נכונות חוזרות ונשנית לשרת בצה"ל מאז שנעצר.


בהתחשב במכלול הנסיבות, מצאנו לכבד את הסכמת הצדדים ולהקל בעונשו של המערער כפי שהתבקשנו.


הערעור מתקבל, אפוא. המאסר לריצוי בפועל שיהא על המערער לרצות, יופחת ויועמד על 79 ימים מיום המעצר; עונש המאסר המותנה יופחת אף הוא ויעמוד על 5 חודשים למשך שנתיים לבל יעבור עברה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש"ץ.


 


ניתן והודע היום, י"ב בניסן התשס"ט, 6 באפריל 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.


 


________________            ________________           ________________ 


          המשנה לנשיא                                 שופט                                       שופט


 


חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור


תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל


                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים