סירוב לתת דגימת שתן – קנס, מאסר על תנאי והורדה לדרגת טור´ – פסיקה נבחרת

| 09/10/2010 | מאמרים בנושא כלא צבאי, מאמרים בנושא עבירות סמים בצבא

ע/67/09

 

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני:

 

אל"ם דורון    פיילס  –   המשנה לנשיא

 

אל"ם יובל      ריינה  –   שופט

 

סא"ל יגאל פליטמן   –  שופט

 

בעניין:

 

סמ"ר א. ר. ש. – המערער

 

 נ ג ד

 

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/37/09 (רס"ן כרמל ווהבי – אב"ד ; רס"ן יגאל כהן – שופט; רס"ן מיכאל אוליאל -שופט) בתאריך 8/6/2009. הערעור (חומרת העונש) נדחה.

 

 

פ ס ק    ד י ן

 

1. המערער הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בשלושה פרטי אישום של התנהגות שאינה הולמת, לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, ובעברה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיפים 127א ו-250א לחוק. עניינן של העברות בכך שבסוף חודש דצמבר 2007 עשה המערער שימוש בקנאביס. מספר ימים אחר כך נערכה פעולת מניעה שבמסגרתה התבקש למסור דגימת שתן. חשדו של חוקר מצ"ח התעורר כי המערער מנסה לשבש את הליך מתן הדגימה. בחקירה הודה המערער כי הכניס לכוסית הדגימה שתן של אדם אחר, שהכין מבעוד מועד. במהלך החקירה הצטווה המערער למסור דגימת שתן פעם נוספת וסירב.

 

2. לכתחילה יוחסו למערער סעיפים אישום חמורים יותר, אשר נושאים עמם רישום פלילי. במסגרת הסדר טיעון תוקן כתב האישום כך שיוחסו למערער עברות כמפורט לעיל. הצדדים עתרו, במשותף להטיל על המערער קנס ומאסר מותנה. הצדדים נחלקו לגבי עניין ההורדה בדרגה. התביעה ביקשה כי מהערער יורד לדרגת טוראי. ואילו המערער ביקש לא לפגוע בדרגותיו.

 

3. בפני בית הדין קמא הובאו השיקולים שעמדו בבסיס ההסדר- כתב באישום הוגש בשיהוי ניכר, בן כשנה; המערער סיים את שירותו הצבאי שהיה תקין וטוב; נסיבותיו המשפחתיות סבוכות; עלו בעניינו אף נסיבות אישיות ייחודיות שפורטו במסמכי ההגנה.

 

5. בית הדין קמא ראה לכבד את ההסדר שנרקם בין הצדדים. בשאלת ההורדה בדרגה נחלקו דעות שופטיו. רוב השופטים קיבלו את עתירת התביעה והורו על הורדת המערער לדרגת טוראי. להשקפתם היקף העברות שבהן הורשע המערער וטיבן חייב הורדה בדרגה, ואין זה ממין המקרים החריגים אשר מצדיקים הימנעות מהורדה לדרגת טוראי. אחד משופטי בית הדין קמא סבור היה כי ניתן להסתפק בהורדה לדרגת רב"ט "על מנת לאפשר לו להוסיף ולשרת בשירות מילואים" על רקע הנסיבות הייחודיות של העניין.

 

6. אין בערעור זה ממש. בית דין זה חזר פעמים רבות על כך כי, ככלל, העושים שימוש בסמים או אלה אשר מסרבים למסור דגימות שנועדו לגילוי שימו בסמים, אינם ראויים לשאת דרגה פיקודית. לכלל זה יש חריגים (ראו ע/130/08 סמ"ר נוסבוים נ´ התובע הצבאי הראשי (2008)). עניינו של המערער אינו נופל בגדרם- המערער עבר עברות מספר: הוא עשה שימוש בסמים, סירב להיבדק ואף ניסה להוליך את חוקריו שולל. כל אחד ממעשים אלה לבדו, עשוי להביא להורדה מכל דרגה. ודאי שכך הוא בהצטברם. לשיקולי הקולא הבלוטים ניתן משקל של ממש בהיבטים אחרים- בלבוש המשפטי של מעשיו בכתב האישום המתוקן ובעתירה המקלה מאוד בעונש. ואף זאת – חישוב יעלה כי המערער לא היה עולה בדרגה במהלך שירותו הסדיר, גם אם היה עומד לדין על מעשים בסמוך לאחר עשייתם, אלא לפי אישור חריג שאין כל טעם להניח כי היה ניתן.

 

7. הערעור נדחה, אפוא.

 

8. מובהר כי ההליכים בבית הדין המחוזי נערו בדלתיים סגורות. ההליכים בבית הדין לערעורים נערכו בדלתיים פתוחות.

 

 

ניתן והודע היום, כ"ט בסיוון התשס"ט, 21 ביוני 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

 

________________            ________________           ________________

 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק           נאמן          למקור

 

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

 

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים