סחר בסם מסוכן – עונש מאסר בפועל בן 23 חודשים – פסיקה נבחרת

| 11/10/2010 | עבירות סמים בצבא

ע//64/09 ע/65/09

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

אל"ם דורון    פיילס  -   המשנה לנשיא

אל"ם יובל      ריינה  -   שופט

אל"ם יגאל פליטמן   -  שופט

 

בעניין:

התובע הצבאי הראשי – המערער

נ ג ד

טור´ נ. ע. - המשיב

ובעניין:

 טור´ נ. ע. – המערער

נ ג ד

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/410/08 (סא"ל מאיה הלר – סגנית הנשיאה ; סרן ולדיסלב סמטנין – שופט; סרן לימור כהן –שופטת) בתאריך 20/5/2009. ערעור התביעה (קולת העונש) נדחה. ערעור ההגנה (הכרעת הדין) בוטל. ערעור ההגנה (חומרת העונש) התקבל חלקית.

 

פ ס ק    ד י ן

1.  טור´ נ. ע. (להלן: המערער) הורשע בבית הדין המחוזי, לאחר שכפר באשמות ונשמעו ראיות, בשני פרטי אישום של סחר בסם מסוכן, לפי סעיים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, ובעברה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודה האמורה. המערער הורשע על חלקו בשתי עסקאות סחר בסם, שבהן נמכרו לסוכני מצ"ח בסך הכל 1,623.53 גרם חשיש תמורת 16,500 ש"ח. המערער הורשע גם בשימוש בקנאביס בשלוש הזדמנויות.

2. בית הדין קמא גזר על המערער עונשים כדלקמן: ברוב דעות הוטלו על המערער עשרים ושלושה חודשי מאסר לריצוי בפועל (אחד השופטים היה מטיל על המערער עשרים ושבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל); שלוש שנות מאסר על תנאי למשך שלוש שנים שלא יעבור עברה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, למעט עברה של שימוש בסם מסוכן או החזקתו ; שנת מאסר על תנאי למשך שלוש שנים על עברות של שימוש בסם מסוכן או החזקתו ; חמישה חודשי פסילת רישיונות הנהיגה בפועל.

3. לכתחילה ערערה ההגנה על עצם ההרשעה. להשקפתה מעשיו של המערער עלו כדי תיווך ואינם מעשי סחר בסם. ההגנה ערערה גם על חומרתו של עונש המאסר לריצוי בפועל, על משכו של המאסר המותנה שהוטל בגין העברות שאינן שימוש בסם או החזקתו, ועל פסילת הרישיונות. התביעה מצדה ערערה על קולת עונש המאסר בפועל ועל פסילת רישיונות הנהיגה.

4. לאחר שנשמעו בפנינו הטיעונים ובעקבות הערותינו הודיעונו הצדדים כדלקמן: ההגנה חוזרת מן הערעור בעניין הכרעת הדין; הצדדים חוזרים איש איש מערעורו בעניין מידת המאסר לריצוי בפועל; הצדדים עומדים על ערעוריהם בעניין פסילת הרישיונות; הצדדים "משאירים לשיקול דעת" את שאלת אורכו של המאסר המותנה.

5. חומרת מעשיו של המערער, כמתואר לעיל, מדברת בעד עצמה- המערער נטל חלק בשרשרת הפצה של כמויות נכבדות של סמים מסוכנים, תמורת בצע כסף, בעת שירותו הצבאי.

6. בפני בית הדין קמא ואף בפנינו הובאו נסיבותיו המשפחתיות הסבוכות של המערער- שני הוריו מוכרים כנכים. תנאי המגורים של המשפחה קשים. למערער תפקיד מרכזי בפרנסת המשפחה ובעזרה פיזית לאביו. המשפחה סובלת איומים של עבריינים בעקבות עדות שמסרה בעבר אחותו של המערער.

7. אשר לפסילת הרישיונות, סבור היה בית הדין קמא כי מדובר ברכיב הכרחי, בהיבטי ההרתעה והמניעה. בית הדין קמא ראה להטיל עליו חמישה חודשי פסילה, בשים לב לכך שרישיון הנהיגה לא סייע למערער בעסקאות הסמים ושנחוץ הוא למערער, כדי לסייע להוריו. התביעה צבאית סבור כי היקף הפסילה שהוטלה על המערער אינה משרתת כראוי את התכלית ההרתעתית והמניעתית שביסוד ברכיב זה, בהיותה מתונה מדי. התביעה ביקשה להורות כי הפסילה תימנה מסיום ריצוי עונש המאסר בפועל. ההגנה סבורה כי הטלת פסילה בפועל תפגע בסיכוייו של המערער להשיג עבודה לאחר שחרורו מן המאסר, ותפגע, על כן, בסיכויי שיקומו. הסנגור לא התנגד לבקשת התביעה בעניין המועד שממנו תימנה הפסילה.

8. לפסילת הרישיונות תפקיד חשוב, בעל היבטים מניעתיים והיבטים הרתעתיים, בתמונת העישה בעברות סמים משמעותיות. העברות שעבר המערער הן, כאמור, עברות חמורו, אשר מצדיקות, ברגיל, פיסלת רישיונות משמעותית. עם זאת, בשים לב למצבו האישי הסבוך של המערער ולתמונת הענישה הכוללת ולא בלי היסוס, מצאנו שלא להתערב בקביעתה של הערכאה קמא בעניין זה, פרט לכך שאנו מורים כי הפסילה תימנה מיום שיסיים המערער לרצות את המאסר בפועל.

9 אשר למשכו של המאסר המותנה-כידוע:

"... על תקופת התנאי להיות מידתית. תקופת תנאי ממושכת מיד מציבה, לא אחת קשיים בפיני הערכאה המתבקשת להפעיל את התנאי. קשיים אלה מוליכים לעתים ל´תוצאה קשה´. על-מנת להימנע מכך מנחה הפסיקה להטלת עונש מותנה אפקטיבי בהיבט ההרתעתי, שנועד להוות תמרור אזהרה מידתי לעתיד לבוא. מובן הדבר, שאם יעבור הנאשם עבירה נוספת, על בית המשפט יהא לשקול את העונש הראוי לנאשם בגין העבירה הנוספת בנוסף להפעלת העונש המותנה. בכך מושגת הן התכלית המידתית בענישה, והן התכלית של הותרת מרחב ראוי של שיקול דעת בידי בית המשפט המתבקש להפעיל את התנאי ..." (ע/99/03 טור´ סטרובינסקי נגד התובע הצבאי הראשי, פס´ 3(א) (2003)).

ברוח זו מועמד המאסר המותנה על עברות לפי פקודת הסמים המסוכנים, שאינם עברות של שימוש בסם מסוכן או החזקתו, על שנתיים למשך שלוש שנים.

10. יתר ההוראות שבגזר דינו של בית הדין המחוזי תעמודנה בעינן.


 

ניתן והודע היום, כ"ט בסיוון התשס"ט, 21 ביוני 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

        המשנה לנשיא                                 שופט                                            שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                  ק´             בית             הדין

 

השארת תגובה

Leave a Message