בית  »  כללי   »   הצעת חוק הגיור הצבאי, התשע"א–2010

הצעת חוק הגיור הצבאי, התשע"א–2010

| 12/12/2010 | כללי

הצעת חוק הגיור הצבאי, התשע"א–2010

הגדרות

1.

בחוק זה – 

 

 

"בית דין צבאי" – בית הדין לגיור הפועל במסגרת צבא הגנה לישראל.

 

 

"חייל" – מי שמשרת בצבא הגנה לישראל בשירות סדיר, קבע או מילואים.

בית דין צבאי לגיור

2.

הרב הצבאי הראשי רשאי להקים בתי דין לגיור שיעסקו בגיור חיילים.

החלטה על גיור תשמש ראיה חלוטה

3.

(א)      החלטה של בית דין צבאי על גיורו של חייל היא ראייה מכרעת ליהדותו.

 

 

(ב)       החלטתו של בית הדין הצבאי, כאמור בסעיף קטן 3(א), תאושר על ידי הרב הצבאי הראשי ותשמש כתעודת המרה.

 

 

(ג)       אין לבטל את יהדותו של מי שגויר על ידי בית דין צבאי.

 

 

(ד)       כל רשות מרשויות המדינה, לרבות הממשלה ומוסדותיה, בית משפט, בית דין רבני או רושם הנישואין, יפעלו על פי החלטה לפי סעיף קטן 3(א), בין בעת היותו חייל ובין לאחר שחרורו.

תחולה

4.

הוראות חוק זה יחולו גם על גיור שנערך על ידי בית דין צבאי לפני כניסתו לתוקף של חוק זה.

דברי הסבר

בתי דין בצה"ל מגיירים מזה שנים רבות חיילים וחיילות החפצים בכך. פעילות צה"ל בנושא הגיור ראויה לשבח ולהוקרת תודה.

לאחרונה, הוטל ספק בתוקפם של גיורים אלו, על אף העובדה שגיורים אלה נעשים כדת וכדין.

על מנת למנוע כל ספק, ולהסיר עננה מעל ראשי המתגיירים בעבר והלומדים לצורך גיור עתה, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע בצורה ברורה, כי הרב הראשי הצבאי יהיה רשאי להקים בתי דין לגיור וכי אישור של בית דין צבאי לגיור ישמש תעודת המרה. כמו מוצע לקבוע כי גיורים הנעשים או שנעשו בעבר בצה"ל, הינם גיורים כדת וכדין, וכי כל גופי המדינה יכירו בהם ולא יוטל בהם כל ספק.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בחשוון התשע"א – 1.11.10

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים