שימוש בקנאביס

| 21/04/2011 | עבירות סמים בצבא

 

מחוזי חא/336/04

בבית הדין הצבאי המחוזי

במחוז שיפוט חיל האויר

בפני השופטים:                                    סא"ל מאיה הלר   - אב"ד

סרן יאמין ידידה   - שופט

 סרן אלכסיי קונדה – שופט

 

בעניין: ה ת ו ב ע – ה צ ב א י

 

נגד

 

ח/ רב"ט ע.ש.

 

הכרעת – דין

 

על פי הודאתו, בכתב האישום ובהתאם לפרטים הנוספים, מורשע הנאשם בשימוש בסם מסוכן לפי סעיף 7 (א) ו – (ג) סיפק לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 1973.

 

  • ניתנה היום, י"ח בכסלו התשס"ה (1.12.04), והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

 

אב"ד                                                    שופט                                                    שופט

 

גזר – דין

 

הנאשם, רב"ט ע.ש., הורשע על פי הודאתו, על כך שהשתמש בסם מסוכן מסוג קנאביס ב-1.2.04, בחדרו של סמל ד. י. בקיבוץ גזית.

מהפרטים הנוספים עולה, כי הנאשם השתחרר בתום שירות ב-21.11.04. בשירותו הצבאי שימש כנהג. אשר לנסיבות העבירה, למדנו, כי הנאשם הוזמן לחדרו של סמל י.. בהגיעו למקום, הבחין בסמל י. וסמל ד.ב. מכינים את הסם לשימוש. הנאשם השתמש בסם האמור באמצעות באנג. לאחר השימוש, חזר לקיבוצו, עין דור, באמצעות נהיגה ברכב השייך לקיבוץ. דגימת השתן, שניטלה מהנאשם ב-2.8.04, נמצאה שלילית לסמים מסוכנים והנאשם היה נתון במעצר, בגין חלקו בפרשה זו, בהמשך שלושה ימים, בין ה-2-4.8.04.

הנאשם התגייס לצה"ל ב-18.11.01. את שירותו הצבאי ביצע על הצד הטוב ביותר וזאת על אף קשיים אישיים להם נקלע במהלך שירות זה. נוכח קשייו האישיים, הותאם לו פרופיל נפשי 45. עיון בחוות דעת מפקדיו מלמד, כי הנאשם ביצע את כל משימותיו במקצועיות ואחריות רבה, תוך מתן דוגמא אישית לשאר הנהגים ביחידה. מפקדתו ציינה עוד, כי הנאשם גילה חרטה עמוקה בגין מעשיו והיה נתון במצב נפשי "לא פשוט" לאחר מעצרו. כן למדנו, הן מעדות הנאשם והן מעדות אביו, כי הנאשם הגיע מרקע של משפחה נורמטיבית. הנאשם הסביר את מעשיו בכך שחש תחושת ריקנות וחוסר מיצוי אישי ולכן, התפתה להצעת חברו לעשן עימו סמים. עם זאת, הבין את גודל טעותו והתחייב שלא לפנות שוב לעולם הסמים.

התובעת עתרה, כי נשית על הנאשם עונש מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה, שיהלמו את חומרת העבירה וכן הורדה לדרגת טור'. התובעת הדגישה את העובדה כי הנאשם עשה שימוש ביחד עם שני חיילים אחרים ואת החומרה בכך שהנאשם נהג לביתו לאחר אירוע השימוש בסם. מנגד, עתרה הסנגורית, כי נקל בדינו של הנאשם ונשית עליו עונש מאסר מותנה לצד הטלת קנס והורדה לדרגת טור'. הסניגורית הדגישה את העובדה כי מדובר במעידה חד פעמית, אשר אינה מאפיינת את הנאשם דרך כלל.

הצדדים הציגו פסיקה לתמוך בטיעוניהם.

מצאנו, כי אין מקום למצות עם הנאשם את הדין במקרה זה. עסקינן במעידה חד פעמית שהינה נושנה. כן, התרשמנו, כי הנאשם לא היה היוזם במקרה זה, אלא נקלע לסיטואציה שבה חברו, סמל ד.י., חטא בשימוש בסם ואף החטיא את הנאשם. כן, נתנו דעתנו לכך שלא נמצא בסיס ראייתי כלשהו לקבוע כי הנאשם נהג תחת השפעה של סמים מסוכנים וכי טענה זו של התובעת נשמעה בעלמא. סוף דבר, ועל מנת לאפשר לנאשם לעלות על דרך השיקום ולהתחיל בחייו האזרחיים, וכן בשים לעובדה כי הנאשם היה במהלך שירותו במצב נשפי בגינו הותאם לו פרופיל 45, מצאנו לגזור עליו את העונשים הבאים:

  1. 3 (שלושה) חודשי מאסר על תנאי, למשך שנתיים (2), לבל יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים.
  2. קנס בסך 500 (חמש מאות) ש"ח, שישולם בשני (2) שיעורים שווים ועוקבים, החל מיום 1.1.05 או חמישה (5) ימי מאסר תמורתם.
  3.  הורדה לדרגת טור'.

 

  1.  
    • זכות ערעור תוך 15 יום.
    • ניתן היום, י"ח בכסלו התשס"ה (1.12.04), והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

 

אב"ד                                                    שופט                                                    שופט

 

העתק נכון  מהמקור

בניטה רויטל,  רס"ן

ק     ב      י     "      ד  

השארת תגובה

Leave a Message