ירי באויר ושימוש לא חוקי בנשק

| 02/05/2011 | שימוש בלתי חוקי בנשק

גזר דין

 

הנאשם, טור' א.נ., הורשע על פי הודאתו בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק אשר נסיבותיה מתוארות בכתב האישום ובפרטים הנוספים.

הנאשם החל את שירותו בצה"ל ביום 15/3/04 והוא משרת כלוחם חי"ר בXXXX. הנאשם ביחידתו שהו בXXXX שבוע במסגרת הכשרת מקצועות ובמקביל להם שהו בבסיס גם חיילי הפלוגה המסייעת של גדוד XX. בין שתי הקבוצות נתגלה סכסוך שהגיע לשיאו בשעות הערב של 6/7/04, כשהחלה השלכת אבנים הדדית בין חיילי המחלקות השונות. עוד בתחילת השבוע ניטל מהנאשם נישקו משום שרצה לעזוב את היחידה, אולם במהלך התגרה שפרצה בין שתי המחלקות נטל הנאשם בכוח נשק שהיה ברשותו של חייל אחר מיחידתו, טען את הנשק במחסנית מלאה בכדורים, דרך אותו וכיוונו לעבר קצין שעמד בסמוך. שניים מחבריו של הנאשם הסיתו את קנה הנשק לזווית של 60 מעלות, ולאחר מכן העביר הנאשם את נצרת הנשק לבודדת, סחט את ההדק וירה 4 כדורים לאוויר. לאחר הירי, הופרדו הניצים וכשהנאשם היה במאהל יחד עם חבריו שהיו מעורבים באירוע הוא צעק שאם חיילי XXXXX לא היו בטווח הירי, היה יורה באותו קצין שאליו כיוון את הנשק מלכתחילה. באמרתו במצ"ח מסר הנאשם כי ביצע את מעשיו מפני שחשש לחיי חבריו וביקש להגן עליהם.

גזר דין על שימוש בלתי חוקי בנשק
שימוש בלתי חוקי בנשק

צודק התובע, כאשר ציין כבר תחילת סיכומיו כי האירוע שבו לוחמים משתי יחידות משליכים אבנים זה על זה הוא אירוע מביש שראוי היה כי לא יתרחש כלל. עם זאת, אין בכך כדי להצדיק את מעשיו החמורים של הנאשם אשר כיוון נשק טעון במחסנית לעבר קצין בצה"ל, ולאחר מכן אף ירה 4 יריות באוויר. פעמים רבות, נאמרו דברים על הסכנה הרבה שיש במעשים של שימוש בלתי חוקי בנשק אשר יש בו כדי לגרום סכנה של ממש לאנשים שנמצאים באותה סביבה, ומשנה חומרה יש בנסיבות שלפנינו כאשר המעשה נעשה בעיצומה של תגרה, מתוך סערת רגשות, כשחיילים רבים נמצאים בסביבה הקרובה. את כל זאת יש לשקול לחובתו של הנאשם.

מנגד, רואים אנו לשקול לזכותו את נסיבותיו האישיות ואת השבחים הרבים שהוא זכה לקבל ממפקדו אשר מציין כי הנאשם הוא חייל טוב עם פוטנציאל אף להיות מפקד בעתיד. הוריו של הנאשם לוקים בבריאותם כעולה מ ס/2, ומשפחתו שקועה בחובות כעולה מ ס/3. בדברו האחרון הביע הנאשם צער על מעשיו וגם את זאת שוקלים אנו לזכותו.

שני הצדדים הגישו לעיוננו פסקי דין שונים, לאחר שבחנו את הפסיקה שהוגשה לעיוננו, מצאנו כי הנסיבות דנן דומות במידה מסוימת למקרה אחר שנדון בבית דין זה לפני כחודש בתיק דר/180/04, כאשר באותו עניין נגזר על הנאשם עונש של 60 ימי מאסר בפועל על כך שכיוון נשק לעבר פלג גופו התחתון של אחד מחבריו לאחר שאיים עליו, ומבחינה מסוימת המקרה שלפנינו אף חמור מהמקרה האמור, בכך שהנאשם לאחר כיוון נשק ירה 4 יריות באוויר. נוכח חומרת הנסיבות שלפנינו, סברנו כי ראוי להחמיר מעט עם הנאשם ביחס לגזר הדין שניתן בתיק דר/180/04, אולם בשים לב למכלול הנסיבות, החלטנו שלא למצות את הדין עם הנאשם.

נוכח כל האמור לעיל, לאחר ששקלנו את השיקולים לקולא ולחומרא שפורטו אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים:

  1. 70 ימי מאסר לריצוי בפועל החל מיום מעצרו.
  2. 4 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים שלא יעבור עבירה שעניינה שימוש בלתי חוקי בנשק.

 

זכות ערעור חוק, תוך 15 יום.

ניתן והודע היום, 06/06/07, בפומבי ובמעמד הצדדים.

 

_____________                      _____________                      ____________

                        אב"ד                                      שופטת                                     שופטת

השארת תגובה

Leave a Message