עריקות

| 26/11/2011 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות

תאריך דיון 15/11/2011
ח״א (מחוזי) 627/11

נאשם: טור' נ.א.
תובע: סרן(במיל׳) יניב שקל
סניגור: עו״ד קוזניץ

אב״ד מזהה את הנאשם.

נ: עו״ד קוזניץ מייצג אותי בדיון היום.
ת: הגענו להסדר טיעון.
אב״ד: מבהירה לנאשם כי בית הדין אינו כבול בהסדר הטיעון ואינו מחויב לכבדו.
נ: אני מבין.

אב״ד מקריאה לנאשם את כתב האישום.
נ: אני מבין את כתב האישום ומודה בו.
ת: הנאשם התייצב.
נ: אני מאשר.

הכרעת דין

על פי הודאתו בכתב האישום, מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו – 1955, בכך שנעדר מיחידתו, XXX, מיום 11/04/2011 ועד יום 05/10/2011, סה״כ 178 ימים.

                                                                                      גזר דין

הנאשם, רב״ט נ.א., נותן את הדין בגין היעדרות משירות בת 178 ימים, אשר הסתיימה בהתייצבותו. הנאשם גויס לצה׳'ל בחודש מרץ 2009, חרף התנגדות משפחתו החרדית ולתפקיד לוחם. בהמשך, בעקבות פציעתו בשירות פוטר משירות  זמנית למשך חצי שנה, תקופה במהלכה בא בברית הנישואין. עם חזרתו לשירות התעוררו קשיים כלכליים ונוספים, שעומדים בבסיס ההיעדרות. בדברו האחרון הביע חרטה.

בנסיבות אלה ראיתי לנכון לכבד את הסכמת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם, והנני גוזרת עליו עונשים כדלקמן:

1. 53 ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו.
2. עונש המחבוש המותנה בן 4 ימים שהוטל בח/2 מופעל וירוצה בחופף לעונש המאסר.
3. חודשיים מאסר על תנאי למשך שנתיים שלא יעבור עבירה שעניינה היעדר מן השירות
שלא ברשות.

4.  הורדה לדרגת טור׳.

 מפקד בס״כ 394 ומפקד מיטב מתבקשים, נוכח הסכמת הצדדים להביא את הנאשם בהקדם האפשרי בפני ועדת התאמה לשירות.

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים