עונש בעבירת עריקות

| 18/12/2011 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות, פסיקות בנושא עריקות
 

תאריך דיון 13/03/2011
 צפון(מחוזי) 26/11
רב"ט ה. ז.


 

גזר-דין


 

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעברה של עריקה מן הצבא, למשך 3164 ימים שהסתיימה במעצרו. התדפיס האישי מלמד, כי הנאשם גויס לצה"ל במהלך חודש מרץ 2001 ושירת כלוחם חי״ר, ולאחר שירות של כשנה וחודשיים ימים החל את העריקה המתוארת בכתב האישום המתוקן.


 

בפתח ישיבת היום הניחו הצדדים בפני בית הדין הסדר טיעון, במסגרתו עתרו במשותף כי בית הדין ישית על הנאשם 220 ימי מאסר בכליאה ממשית, מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין וכן הורדה לדרגת טוראי.


 

הצדדים לא התעלמו ממהות העברה שבה הורשע הנאשם וממשכה, אלא שנוכח נסיבותיו הייחודיות של תיק זה, עתרו לעונש האמור, וזאת תוך התחשבות במספר שיקולים, כדלקמן: הודאתו של הנאשם שחסכה מזמנו של בית הדין, במיוחד נוכח טענות משפטיות שהיו בפי ההגנה ובמסגרת הסדר הטיעון היא בחרה לוותר עליהן עברו הלא מכביד של הנאשם העובדה כי הנאשם שירת כלוחם חי״ר; הנסיבות אשר עמדו ברקע ביצוע העברה ובכלל זה מות אביו של הנאשם ממחלה קשה ומות שניים מחבריו של הנאשם, האחד במהלך מבצע חומת מגן והשני עקב תאונת דרכים. כמו כן, המצב הנפשי הקשה אליו נקלע הנאשם, כפי שמפורט בהרחבה בחוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה לבית הדין, במסגרתה הותאם לנאשם פרופיל 21 עקב הפרעת חרדה הצדדים אף ראו להתחשב בעובדה כי בתום תקופת המאסר המבוקשת צפויה להתקיים אזכרה לאביו של הנאשם, ובכך לאפשר לנאשם ליטול חלק באותה אזכרה.


 

לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים, ובהתחשב בשיקולים שמנו, ובעיקר בהתחשב במצבו הנפשי של הנאשם, ובעובדה כי בעקבות מצב זה הוא פוטר מן השירות, מצאנו לאמץ את הסדר הטיעון.


 

לפיכך, נגזרים על הנאשם העונשים הבאים:


  1. 1.       220 ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעצרו, 09/01/2011.

    1. 2.       30 ימי מאסר על תנאי למשך שנה, לבל יעבור עבירה בניגוד לסעיף 94 או 92 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו – 1955.
    2. 3.       הורדה לדרגת טוראי.


 

  •               זכות ערעור כחוק.
  •               ניתנה היום, 13/03/2011, ז׳ אדר כ תשע׳׳א, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
 

 

 

 

 

 

 


 
  

אב"ד


 


 


 
  

שופט


 


 

שופטת

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים