מועד אחרון להגיש ערר

| 24/12/2011 | מאמרים בנושא זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                   וע׳ 27/10

בעניין:

רס״ן ק. ש.                                                                                                                   (להלן: ״העוררת״)

נגד

מדינת ישראל – צה״ל

באמצעות תחום הייצוג במחלקת הייעוץ והחקיקה
מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי
ד.צ. 02329, הקריה
׳ תל אביב

טל׳: 03-5696710/6614, פקס: 03-5694562                                                      (להלן: ״המשיבים")

החלטה

1.      במסגרת קדם הדיון אשר התקיים ביום 24.2.2011 בפני הוועדה, טענו המשיבים כי דין הערר שהוגש על ידי העוררת־ מחיקה על הסף, הואיל ולטענתם, הוגש באיחור. מנגד טען ב״כ העוררת, כי לטעמו הוגש הערר לוועדה במועדו, ללא כל איחור.

2.      יוקדם לציין, כי בערר זה מבקשת העוררת לחלוק על החלטת הגורמים המוסמכים בדבר סיום שירותה בצה״ל, לפני שהשלימה 10 שנות שירות קבע בצה״ל- לצורך קבלת גמלת פנסיה.

3.       מקריאת כתבי הטענות שהגישו הצדדים, אנו מוצאים את השתלשלות העניינים, כדלקמן:

א.    בחודש 5/2009 שוחררה העוררת מצה״ל.

ב.    בסמוך ליום השחרור פנתה העוררת לנקח״ל ובחודש 8/2009 קבלה תשובתו לפיה דין פנייתה להידחות.

ג.     העוררת חלקה על תגובתו של נקח״ל ולפיכך פנתה במהלך חודש 9/2009 למחלקת יעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית.

ד.      ביום 24.5.2010 קבלה העוררת את תשובת מחלקת יעוץ וחקיקה, לפיה אין להיענות לבקשתה.
ה.     ביום 28.6.2010 פנתה העוררת פעם נוספת למחלקת יעוץ וחקיקה בבקשה כי לאור פסק הדין בבג״ץ 7000/08 אנריאטה לוי נ׳ שר הבטחון(2010), יבחנו מחדש עמדתם.
ו.      ביום 21.9.2010 קבלה העוררת תשובה סופית מיעח״ק, לפיה הם אינם סרים מעמדתם וכי דין בקשתה, לפיכך, להידחות.

4.       אין מחלוקת, כי הפנייה לגורמים המשפטיים בצה״ל במטרה שיבחנו את החלטות הגורם המוסמך בצה״ל, אינה מהווה בקשה להארכת מועד להגשת ערר או הגשת הערר עצמו והיא אינה יכולה להחליף את הללו.

5.       ואולם, אין מחלוקת, כמו גם, כי הפנייה לגורמים משפטיים אלו בצה״ל נחשבת להליך במסגרת מיצוי ההליכים, תרצה לומר ״קדם בג״ץ״ וזאת גם לאור העובדה, כי אילולא היו הגורמים המשפטיים בצה״ל מגיעים למסקנה כי החלטת הגורם המוסמך אינה נכונה, אזי הייתה להמלצתם לשנות מהחלטת הגורם המוסמך, השפעה רבה. המלצה כזו,

יכול שהיתה גוררת אחריה החלטה חדשה של הגורם המוסמך בצה״ל ומניין המועדים מיום מתן החלטה זו, כיוצא בזה, היה נספר מחדש.
 

6.       לאור האמור, סבורה הוועדה כי היה בידי העוררת יסוד לצפות (ובפרט לאור שבחינת בקשתה ע״י יעח״ק ארכה זמן רב (כ־ 8 חודשים)), כי המלצת הגורמים המשפטיים יכלה להביא לשינוי החלטת הגורם המוסמך.

7.       הוועדה קובעת כי יש לראות את יום ה- 21.9.2010, המועד בו קבלה העוררת את התשובה הסופית מיעח״ק, כמועד שבו נתקבלה החלטת הגורם המוסמך וכיוצא בזה לספור את מניין 60 הימים המוקצבים להגשת ערר בסעיף 7 לחוק, ממועד זה.

8.       העוררת הגישה את הערר לוועדה ביום 18.11.2010. במועד זה טרם חלפו 60 ימים מיום 21.9.2010.

 

9.       הוועדה דוחה את טענת המשיבים למחיקה על הסף. המשיבים יגיבו לגופו של עניין על טענות העוררת המפורטות בערר עד ליום 4.6.2011. מועד לקדם דיון יקבע לאחר מכן ע״י מזכירות הוועדה ויודע לצדדים.

ניתנה היום/ א׳ אייר, תשע״א(5.5.2011), בהעדר ב׳׳כ הצדדים ובאי כוחם.

השופט(בדימוס) יהושע פלפל גב' ליגדה שפיר, עו״ד                                              מר יהודה שגג

יו״ר הוועדה                                          חברת ועדה                                           חבר ועדה

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים