צו זמני נגד שחרור מקבע

| 24/12/2011 | מאמרים בנושא זכויות אנשי הקבע

 

וע׳ 9/10 בקשה 1

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

 

בעניין:

 


  

רס״ל ר.ו.

(להלן: "המבקשת") 

נגד

1.       רמ״ח הסגל חיל האוויר, אל״מ אסף לפידות

2.       מפקד בסיס רמון, אל״מ טל קלמן

3.       מפקד טייסת תחזוקה, סא״ל אודי לוי

באמצעות תחום הייצוג במחלקת הייעוץ והחקיקה
מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי

                                                           (להלן: ״המשיבים״)

החלטה

בפנינו בקשה של המבקשת ליתן צו זמני שיעכב את סיום שירותה בקבע בצה״ל, שצפוי להתרחש ביום 17.10.2010. הטיעונים נשמעו בפנינו ביום 14.10.2010־ שלושה ימים לפני מועד השחרור המתוכנן.

הבקשה לסעד הזמני נסמכת על כתב ערעור שהוגש מטעם המבקשת לבטל את החלטת סיום שירותה בצה״ל. ב״כ המבקש סומך את טענותיו על שורה של פגמים ושיבושים פרוצדוראליים, שנפלו לטעמו תוך כדי הליך השחרור של המבקשת.

עיינו עיין היטב ושמענו ברוב קשב את הטיעונים של ב״כ המבקשת וכן את תשובת נציגת המשיבים. לא זהינו בדברים וגם לא ראינו בחומר הכתוב שהוגש כל טענה מהותית כבדת משקל ודרמטית שיכולה להצדיק צעד שיפוטי משמעותי כמו מתן צו עצירת הליך השחרור שנמצא כבר לפני סיומו.

נחה דעתנו, כמובן על פני הדברים, כי במהלך שירותה(הארכה מעבר ל-7 השנים הראשונות), ידעה המבקשת כי המשך שירותה מותנה במציאת שיבוץ לתפקיד בתקן של קבע מובהק.

לפיכך, שינוי המדיניות שהכניס הצבא בתחום ניהול כוח האדם שלו, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות החדשות לעניין הפסקת שירות, אינו יכול להשפיע במקרה דנן, מה גם שלטענת ב״כ המשיבים, כלל אנשי הקבע נחשפו כבר בחודש יוני 2009 לכוונת הצבא לשנות מדיניות זו.

בנוסף, הצהירה ב״כ המשיבים את שמובן מאליו – שאם יתקבל הערעור, לא תהיה כל מניעה להחזיר את המבקשת לשירות בקבע. במובן זה- גם אם נגרם או ייגרם למבקשת נזק כלשהו, הרי שהוא בר תיקון ואיננו בלתי הפיך.

כבר הבענו את דעתנו בהחלטות אחרות של וועדה זו, כי המדיניות השיפוטית הנקוטה ביחס להליכים מינהליים מצדיקה התערבות בדרך של סעד זמני רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם ניכר לעין כי ההליך המינהלי נשוא הערעור היה פגום באופן יסודי עד כדי בטלות.

גם אם מדיניות ניהול כוח האדם של הצבא, לרבות שינויים במדיניות זו, עשויה לגרום לעיתים לאי נוחות או אף לעגמת נפש לחייל בנסיבות ובנקודות זמן מסוימות – אין בכך, מניה וביה, כדי להצדיק הוצאת צווים להקפאת מצב או להחזרתו לאחור.

הנחתנו על פי מה ששמענו וקראנו, עד שלא יוכח בפנינו אחרת, היא שההליכים התנהלו כסדרם, וגם אס נפל בהם לאורך הדרך פגם טכני כזה או אחר, אין בכך כדי להביא לבטלותם. אך מובן הוא שאין בדברים דלעיל כדי לקבוע במשהו את גורל הערעור לגופו.

בנסיבות העניין, וכאמור מבלי להביע דעה בדבר סיכויי הערעור, לא מצאנו כי נסיבות מקרה זה מצדיקות הוצאת צו מניעה כמבוקש.

הבקשה נדחית. הערעור ישמע במועד שיקבע.

ניתנה היום, ר חשון, תשע׳׳א(14-10.2010), בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

לבקשת הצדדים, תשלח להם ההחלטה בפקסימיליה.

מר אייה ווטר, עו״ד          השופט(בדימוס) יהושע פלפל          הגב׳ למדה שפיר, עו״ד
חבר ועדה                           יו״ר הוועדה                           חברת ועדה העתק

מתאים למקור

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים