תרגול נוסף

תרגול נוסף הנו ההליך במסגרתו מוסמך המפקד לתרגל את חייליו שוב ושוב במשימות בהן לא עמדו בהצלחה. המאמר מסכם את נושא התרגול הנוסף.

מטרתו של התרגול הנוסף היא לתת את הסמכות בידיו של המפקד להורות לחיילים, המתקשים בביצוע משימות מסוימות, לשוב ולבצע משימות אלה, עד שילמדו לבצע אותן בהצלחה. 

בעקבות תופעות של "טרטור" חיילים, החליט הצבא להסדיר את נושא התרגול הנוסף בפקודות הצבא, כך שיהיה למפקדים בצבא ברור מה בדיוק מותר ומה אסור. כך נולדה הוראת הפיקוד העליון 5.0904, המסדירה את כל נושא התרגול הנוסף. 

אחד הסייגים הבולטים ביותר אשר הוטלו על סמכויותיהם של מפקדים הוא דרישת הזיקה בין הליקוי בתפקוד לבין התרגול הנוסף. הכוונה היא שלתרגול הנוסף צריך להיות קשר לליקוי, והמטרה שלו צריכה להיות ללמד את החייל לשפר את תפקודו באותו עניין. 

תרגול נוסף מעבר לשעות הפעילות הרגילות, או תרגול נוסף המתבצע לאחר יממה או יותר מכך, יבוצע רק באישור מפקד בדרגת סגן לפחות, ותרגול נוסף לאחר השעה 22:00 יבוצע רק במסגרת אימוני לילה אשר היו קבועים מראש, או באישור מפקד בדרגת סרן לפחות.

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה