ערעור על פיטורים מקבע

| 11/07/2012 | מאמרים בנושא זכויות אנשי הקבעוע׳20/11    

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

 

בעניין:

רס״ל ס.ק.

(״המבקש״)

– נ ג ד

ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל                                                                    (״המשיבים״)

החלטה

1.     לפנינו בקשה אשר הוגשה על ידי המבקש לוועדה ביום 20.9.2011, לעיכוב ביצוע ההחלטה של המשיב בנוגע לשחרור של המבקש מצה״ל.

2.      המבקש גויס לשירות קבע, מהאזרחות, ביום 19.8.2007, בגיל 32. המבקש שירת בחיל החימוש ופעל כמתקן תקרים.

3.      בחודש ינואר 2009, נפצע המבקש במהלך עבודתו בבסיס הצבאי שבו שירת. בעקבות הפציעה הורד הפרופיל של המבקש ל־ 45. מאז, מוגבל המבקש בעבודתו, שכן מבחינה רפואית, לא יכול היה המבקש לבצע את תפקידו ולא ניתן היה לאתר עבורו תפקיד ומקום עבודה חלופי.

4.      ביום 17.5.2011, התכנסה הוועדה המייעצת לראש אכ״א, על מנת להתיר את חוזהו של המבקש. מממצאים שהובאו בפני הוועדה, התברר שגם בחודש מאי 2011 היו קיימות למבקש מגבלות רפואיות רבות, לרבות ניתוח מתוכנן שהיה על המבקש לעבור.

5.      בהתאם להפ״ע 3.0501, הואיל והמבקש לא יכול למלא את התפקיד עקב ירידה בכושרו הגופני, היה מקום לשחררו משירות, בתנאי שהרמטכ״ל או מי שהוסמך על ידו, שוכנע שאין להעביר את המבקש למסגרת אחרת בשירות קבע.

6.       המבקש הובא בפני הוועדה המייעצת לראש אכ״א לעניין התרת חוזהו מסיבות רפואיות והוא נחקר וחקר בוועדה.

7.       ביום 13.6.2011, קיבל ראש אכ״א את המלצות הוועדה המייעצת והחליט להתיר את חוזהו של המבקש. בעקבות החלטה זו, נקבע שחרורו של המבקש ליום 18.9.2011.

8.      על החלטת ר׳ אכ״א ערער המבקש בפני הרמטכ״ל. ועדת הערעורים המייעצת לרמטכ״ל שקלה את טיעוני שני הצדדים. הוועדה הדגישה כי הערכת המצב נעשתה על רקע הנסיבות הרפואיות, כי המבקש לא יכול היה להמשיך ולשרת במקצועו וכי אין צפי שמצבו הרפואי של המבקש ישתנה וישתפר בזמן הקרוב.

9.       ביום 13.9.2011 דן הרמטכ״ל בעניינו של המבקש. הרמטכ״ל אישר את המלצת ועדת הערעורים המייעצת ומועד שחרורו של המבקש נקבע ליום 3.10.2011.

10.   אין לדעת מתי קיבל המבקש את ההודעה לפיה עליו להשתחרר ביום 3.10.2011. עם זאת, ברור כי מסירת ההודעה למבקש ימים אחדים טרם השחרור, אינה הליך תקין. לא יעלה על הדעת לשחרר חייל מצה״ל, בהתראה כה קצרה, מה גם שבין ההודעה שקיבל המבקש מצה״ל לבין מועד השחרור שנקבע(3.10.2011), חל חג ראש השנה ולאחריו שבת.

11.   אי לזאת, אני מחליט לעכב את השחרור של המבקש עד ליום 3.11.2011, בשעה 12:00.

12.   המבקש יגיש לוועדה את הודעת הערר תוך 15 ימים.

ניתנה היום, ד׳ תשרי, תשע״ב(2.10.2011), בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

השופט (בדימוס)

 

יהושע פלפל יו׳׳י הוועדה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים