עריקות 456 ימים

| 04/09/2013 | עריקות ונפקדות

תאריך דיון 22/07/2013

צפון(מחוזי) 347/13

ישיבת הקראה מיום 22/07/2013 בראשות האב"ד סא"ל אחסאן חלבי

נאשם:

תובע: סרן אבי סקוריק סנגור: עו״ד עידן פסח רשמת: טוראי יוליה קוזנצוב

אב"ד מזהה את הנאשם.

נ: עו״ד עידן פסח מייצג אותי בתיק זה.

ת+ס: הגענו להסדר טיעון לפיו נבקש במשותף לגזור על הנאשם 43 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין, הפעלת מחבוש מותנה בחופף.

בית הדין מסביר לנאשם כי אינו חייב לכבד את הסדר הטיעון.

נאשם: הוסבר לי כי בית הדין אינו חייב לכבד את הסדר הטיעון.

בית הדין מקריא לנאשם את כתב האישום.

נאשם: כתב האישום הוקרא לי, אני מבינו ומודה בו.

ת: הנאשם נעצר בתום תקופת היעדרותו.

הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחש׳׳צ, התשט״ו־1955, בכך שנעדר מיחידתו מפח״ט 263, מיום 20/03/2012 ועד יום 18/06/2013 למשך 456 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

ניתנה והודעה היום, ט"ו אב תשע"ג, 22/07/13, בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים.

אב"ד

ראיות לעונש:

ת: מגיש תדפיס אישי, מסומן ת/1. אלו עדיי.

ס: מגיש חוו״ד פסיכיאטרית, מסומן ס/1, מגיש מסמכים כלכליים , מסומן ס/2.

מגיש מסמכים בנוגע למצבו הרפואי של אביו של הנאשם , מסומן ס/3 מרשי לא יעיד, אלו עדיי.

סיכומים:

סיכומי תביעה:

מדובר בהסדר חריג אשר בבסיסו פיטוריו של הנאשם משירות לאחר שהותאם לו פרופיל 21. מדובר במי שמצבו הנפשי קשה, הוריו נמצאים בחובות ונמצאים בהליך של פשיטת רגל, האב חולה והדבר עמד ברקע המצב הנפשי של הנאשם. נסיבות אלו עמדו לרקעה של ההיעדרות. בנסיבות העניין מדובר בהסדר מאוזן לכן אבקש לאמץ את הסדר הטיעון.

סיכומי הגנה:

מדובר בהסדר שהוא מקל לעומת תיקים אחרים יחד עם זאת הוא הולם את הנסיבות של התיק הזה וזאת בשים לב לעובדה שמצבו הנפשי של הנאשם קשור קשר ישיר למצוקתו של אביו, הן זו הרפואית והן זו הכלכלית, למעשה הבעיה הרפואית של האב שהולכת ומחמירה עם השנים החלה לפני שנים רבות כשהנאשם היה צעיר, הוא היה עד לחלק מהאירועים שבהם האב לקה בלבו. הדברים השפיעו על הנאשם, אפנה לס/3, בנוגע לאב שקשור מאוד לנאשם ולמעשה מזה חודש ימים שהנאשם נמצא בכלא, מצבו הרפואי של האב הולך ומדרדר, מדובר במי שבכל רגע יכול ללקות בלבו עקב כשלים מסוימים עקב איך שטופל בעבר, לכן חלק מהשיקולים התייחסו למצבו של האב, כך שהורדת לחץ ומתח נפשי הם רכיב משמעותי לצורך המשך בריאותו של האב . מדובר במשפחה שהתרסקה לפני שנים, החובות עומדים על למעלה מארבעה מיליון שקלים, האב נוכח מצבו הרפואי משתכר בשכר זעום, עובד כארבע שעות ביום, לכן חלק מהמצוקה מוטלת על כתפיו של הנאשם מה שמשפיע גם כן על מצבו הנפשי, מתוך נסיבות אלו ומתוך שיקול בשיפור מצבו הנפשי, הגענו להסדר האמור. אבקש לאמץ את הסדר הטיעון.

 

הנאשם בדברו האחרון:

אני מצטער, אני יודע שזו לא הדרך לפתור את הבעיות אך המצב שלי היה לא טוב.

גזר דין

הנאשם, טוראי XXX הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 456 ימים, שבסופה נעצר.

מדובר במי שגויס לצה״ל בסוף שנת 2011 ולמעשה השלים בהצלחה את הכשרת הטירונות הבסיסית, ושובץ ביחידתו לתפקיד טכנאי מערכות הנעת רכב. זמן קצר לאחר מכן החל בהיעדרות בת כחמישים ימים שבגינה נידון בדין משמעתי ומיד לאחר מכן החל בהיעדרות הנוכחית שהסתיימה כאמור רק עם מעצרו. למעשה, לא ביצע הנאשם שירות ממשי בצה״ל מעבר להכשרתו הבסיסית.

נוכח האמור נדמה כי הייתה מתחייבת ענישה מכבידה בשים לב להיעדרות החוזרת מיד לאחר ריצוי עונש מחבוש בפועל, וכן בשים לב למשכה המופלג של ההיעדרות וסיומה רק עם המעצר ולא בהתייצבות יזומה.

אולם, בעניינו של הנאשם התקבצו מספר שיקולים שתלויים אחד בשני אשר הובילו את הצדדים להיקשר בהסדר טיעון מקל עד מאוד לעומת רמת הענישה הנוהגת. הצדדים עתרו במשותף להשית על הנאשם 43 ימי מאסר לריצוי בפועל, תוך הפעלה חופפת של עונש מחבוש מותנה קודם, וכן מאסר על תנאי שמשכו ותקופתו יהיו לשיקול דעת בית הדין.

השיקולים אשר נבחנו על ידי הצדדים ואשר הובאו לפני נעוצים במצבה הכלכלי הקשה ביותר של המשפחה, אשר מתמודדת עם הליך של פשיטת רגל נוכח חובות של מיליוני שקלים, במצבו הרפואי הקשה של האב אשר לוקה בליבו ועבר התקפים חוזרים וכן במצבו הנפשי של הנאשם שנדמה שהיה תוצר של הנסיבות הללו. חוות הדעת הפסיכיאטרית מפרטת אודות מצבו הנפשי של הנאשם וקובעת כי יש להתאים לו פרופיל של אי כשירות רפואית לאור קיומן של הפרעות אישיות קריטיות שאינן מאפשרות לו את שירותו הצבאי. דומני כי חלק מן הקביעות שבחוות הדעת היה נכון לאורך כל תקופת ההיעדרות.

לאור הנסיבות החריגות והייחודיות לא סברתי כי יש לסטות מן ההסדר אשר התגבש בין הצדדים על אף קולתו.

 

לפיכך, נגזרים על הנאשם העונשים הבאים:

א.    43 ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו.

ב.     30 ימי מאסר על תנאי למשך שנה, שלא יעבור עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות.

ג.      עונש המחבוש המותנה שהוטל על הנאשם בדין משמעתי ביום 07/03/2012, בן עשרה ימים, יופעל וירוצה בחופף לעונש המאסר בגין ההרשעה הנוכחית. סך הכל ירצה הנאשם 43 ימי מאסר בפועל מיום מעצרו.

 

ניתן והודע היום, ט״ו אב תשע׳'ג, 22/07/13, בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. זכות ערעור כחוק.

 

 

 

השארת תגובה

Leave a Message