שחרור חייל ממעצר סגור בכלא למעצר פתוח בגלל אי העברת חומרי חקירה

| 05/03/2014 | מאמרים בנושא עבירות סמים בצבא, סמים פסיקה

בבית הדין הצבאי מחוז שיפוט דרום דרום (מחוזי) 58/08

התובע הצבאי

נגד

ח/******* סמ״ר שי דרעי

ישיבת מעצר מיום 28/02/2008

ת: אני חוזר על בקשת הדחייה לדחות את הדיון, ההחלטה והתקבלה שמעתי עליה טלפונית מהעוזרת משפטית של הנשיא שזה נדחה להיום. אני יכול לומר דברים ונמסרו מהתובעת ורד ביילין, כרגע איך תעודה, אין לי הערכה כרגע מתי תהיה.

ס: אנו נבקש להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר, של מעצר פתוח ביחידתו, או ביחידה אחרת. הוא כרגע עצור החל מתאריך 14/01/08, דהיינו 46 ימים. משך זמן זה, הוא ארוך מאוד במיוחד במדובר במעשה עבירה של שימוש בסם בלבד. אין מחלוקת במדובר גם בשימושים ביחידה ובשל כך קיימת חומרה, אבל עדיין מדובר בשימושים בסם מסוג קנאביס, אני לא חושב שיש הצדקה שבו אדם יוחזק במעצר בזמן כה רב, מבלי בהוצאה תעודת חיסיון וכאשר אין לנו צפי מתי תוצא תעודה זאת. טרם הועברו אלינו הקלטות של חקירתו של הנאשם והקלטות של העימותים. אנו פנינו לתביעה כבר מיום הגשת כתב האישום ומסרנו בהקלטות אלה חשובות לנו לאור המחלוקת של הנאשם לגבי הדברים שנרשמו בזכ״די החקירה. הנאשם. טוען הן להפעלת לחץ במהלך חקירתו, אשר בהתחלה היה חשוד גם בהוצאת נשק, והן לכך בדברים שנרשמו לא נאמרו מפיו ולכן ככל הנראה, אנו נטען שההודאות הן ניטלו ממנו תוך הפעלת לחץ בלתי הוגן. כרגע מבלי שהועברו אליי ההקלטות הללו שהם עניין מהותי בתיק זה אני עדיין מגשש באפלה ואני לא יכול לבחור בקו ההגנה. אין הקלטות ואין תמלול שלהם. יש זכ״דים של תיאור העימותים, שהם מאוד קצרים. יש זכ״ד של החקירה שלו שגם הוקלטה, ויש זכ״ד נפרד המתייחס למה ששמע החוקר בהקלטה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תמלול. זה והחוקר מתייחס לדברים מתוך ההקלטה. אנו ביקרנו את הדברים האלה והועבר אלינו דיסק שאני ניסיתי להפעיל אותו גם במשרד בתוך וגם בביתי במספר מכשירים חשמליים, ללא הצלחה. ואז ביקשתי לקבל דיסק אחר תקין, מאז ועד היום למרות ששבתי וביקשתי, לא קיבלתי. הבקשה הראשונית בתאריך 07/02/08 ובתאריך 14/02/08 תיזכרתי בכתב את התובעת. נמסר לי כי מנסים להסדיר את המערכת הממוחשבת ולהשיג הקלטות. אני מניח שבסופו של דבר תהיה הקלטה, השאלה כמה זמן אנו נצטרך לחכות. כרגע אני יודע רק מה שהנאשם אומר לי ומה שכתוב ואין התאמה, אנו צריכים לבדוק את ההקלטות, זה מאוד ישפיע על קו ההגנה שלנו. לאחר שאקבל את ההקלטות אוכל לבחון את קו ההגנה וגם לאחר שתצא תעודת החיסיון נוכל לפנות בבקשה להסרת החיסיון, יש לנו טענות גם בהקשר הזה. למשל, המידע המודיעיני עסק גם בנשק, הנאשם כל הזמן הכחיש את העניין של הנשק, כרגע התביעה ויתרה על החשדות האלה. ההודאה נבעה מהלחץ שהחוקרים הפעילו. בתיק יש דגימה ויש הודאה, מבחינתו יש ראיות לכאורה, כל האחרים כמובן הכחישו. אנו לא טוענים שאין ראיות לכאורה. יש דוגמאות למקרים דומים, אתחיל מהעניין המפורסם של שאדי נימר, ע"מ/47/00 שהואשם בכמות גדולה של הירואין, קוקאין וחשיש, שווחרר ממעצר בהיעדר תעודת חיסיון.

ת: עובדתית אני גם מעיון רפרוף בתיק אני תמהה לבקשת הסנגור, בפעם הקודמת הוא אמר שהוא מסכים למעצר לתאריך 05/03/08, זה לא שלא נעשה דבר במובן של חומר החקירה, היו ניסיונות להעביר את אותם הקלטות שפשוט לא צלחו וגם את אותו הדיסק התביעה גם לא יכולה לצפות בו. אנו העברנו את בקשתנו, ניסו להעביר את הפורמט לצפייה, יש להם תקלה טכנית, הם שוקלים להעביר זאת לחברה אזרחית על מנת שיתאפשר להעביר זאת לסנגוריה לצפייה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. הנקודה שעושים מאמצים. מהותית אבל, מדובר בחקירות שהן כן מתומללות בחומר החקירה ומסופקני שחוקר יתמלל חקירה כאשר בהקלטה יש חומר המצביע על כך שהוא הפעיל לחץ או איים. כרגע זה פרט טכני הוא יודע מה נאמר, את הטון הוא יודע מהלקוח, ברגע שתהיה אפשרות להעביר את ההקלטות אנו נעביר אותם. הבקשה המקורית של הסנגור להעביר את החומר אנו עושים את מירב המאמצים.

ס: מדובר בקלטות ההודאה. בהתחלה הוא הכחיש שהוא משתמש בסמים, לאחר מכן הודה בשניים שלושה שימושים, לאחר מכן בכל השימושים האלה, וזאת לאחר מספר ימים של חקירה, תוך כדי שכל הזמן מטיחים בו אשמות של גניבת נשק.

ת: לגבי החיסיון, אוכל לפרט בכתב. אנו צופים שועד התאריך שנקבע, 05/03/08 זה תאריך היעד במשרד הביטחון מכירים את הנושא. אוכל לפרט בכתב לגבי הסיבה מדוע הוצאת התעודה מתעכבת.

ס: אנו תכננו ב- 05/03 כבר להיות לאחר שלמדנו את החומר כולל הקלטות, לאחר שקיימנו דיון בהסרת החיסיון, לאחר שגיבשנו קו הגנה, וכאשר אנו יכולים להגיב לאשמה. באותו שלב הוא כבר יהיה עצור קרוב לחודשיים. אם אנו נקבל את החומר ב 05/03 אז לא נספיק ויש פה התמשכות הליכים ניכרת. לדעתי היא בלתי מוצדקת. אנו לא מדברים כאן על עבירות של פגיעה בביטחון המדינה, ואנו לא יכולים לנהל את המשפט, יכול להיות ובסופו של דבר שי דרעי יזוכה, במצב הדברים הזה אין הצדקה להמשך החזקתו במעצר. בעניינו של שי נימר, הוא היה עצור כחודש לאחר הגשת כתב אישום וחודשיים בסך הכל, וטרם הוצא תעודת חיסיון והעבירות שלו היו בכמה ליגות מעל האשמות שבהם מואשם שי, הוא שוחרר למעצר פתוח, מדובר שם ממש בכמויות גדולות. חודשיים מאז המעצר, וכחודש מעל הגשת כתב האישום, מדובר שם בעבירות חמורות בהרבה. והתחשבו בהתמשכות ההליכים הצפויה.

בעניין של יוני בוקובזה, דרום/242/06 שהואשם בעברות עסקאות בסמים, אחד מהשיקולים המרכזיים היה היעדרה של תעודת חיסיון אחרי חודשיים. ולכן, באותו שלב הוא שוחרר לגמילה תוך שהסנגור הציג תוכנית גמילה, הכלל של הפרקליטות באותו שלב היה לשוחרר אדם שמואשם בעסקאות בסמים בגמילה היה צורך בתסקיר מבחן ממש וכאן החליטו לקצר את התהליך, הוא לא היה משוחרר אם הייתה תעודת חיסיון. תעודת החיסיון היוותה שיקול מרכזי. באותה פרשה, בעניינו של סמ״ר סמואל מרסר, הוא שוחרר למרות שלושה שימושים ביחידה ועשרים מחוץ ליחידה, 38 יום לאחר מעצרו, ו-28 יום לאחר הגשת כתב האישום, גם שם לא הייתה תעודת חיסיון. ערר מעצר/23/05 – אסתר רוטמך, שוחררה לחלוטין ממעצר פתוח למרות שהואשמה בשלושה שימושים מחוץ ליחידה בין היתר בשל התמיכות הליכים צפויה, שם הייתה גם בעיה ראיתית. ציון שריה, ערר מעצר /36/05 הואשם בשימוש בסם במספר הזדמנויות בבסיס ובביתו, והוא שוחרר על ידי כבוד השופט מרדכי לוי, לאחר 26 ימי מעצר, 17 יום לאחר הגשת כתב האישום. בעניינו של נאום רובינוב, הואשם בשלושה שימושים ביחידה ושוחרר לאחר 29 יום בשל התמשכות ההליכים הצפויה. באותו עניין, הוצגה כבר תעודת החיסיון בפני בית הדין הצבאי לערעורים, ולמרות זאת הוא שוחרר למעצר הפתוח.

ת: אני לא יודע לתת תאריך מדויק, תאריך היעד שאנו מתכוונים אליו הוא התאריך המקורי, זה עדיין לא נמצא במשרד הביטחון, אנו עדיין עובדים על זה, אנו והתצרי״ה.

ס: אני רוצה להפנות בעניינו של מוחמד סעדי ערר מעצר/12/06, שהוא מואשם בעבירות חמורות של הוצאת נשק מרשות הצבא, שם לא הועבר התמלול של ההקלטה של ההודאה בפני המדובב, ההקלטה הייתה בערבית. באותו עניין הוא היה עצור כשלושה חודשים ובית הדין קובע שחובה היה לתביעה להעביר את התרגום, הדבר הצדיק שחרור למעצר פתוח. הקלטות עצמן הועברו, הסנגור יכול היה להיערך מבחינתו ולמצוא מתורגמן, יש להניח שהנאשם שם דובר השפה הערבית ויכול היה לסייע לו. היו שם כל מיני דברים והועברו קודם לכן. מבחינת ערכי הזמן אני יכול לומר שיש לנו כאן שתי הלכות של בית הדין הצבאי לערעורים, המקרה שלפנינו נופל באמצע מבחינת החומרה שלו ומבחינת התקופה של המעצר ללא תעודה. בכל מקרה, אפשר לצפות במקרה שלנו שגם אם יושת עליו עונש הוא ריצה כבר לטעמנו את מרבית המאסר הצפוי בגין העבירות, בשים לב לכך שבעוד שבוע הוא צפוי להשתחרר מהצבא. תוך השלמת שירות צבאי מלא. בנסיבות הללו אנו ביקשנו כבר לפני יומיים לקיים עיון מחודש, אתמול, הדיון נקבע להיום, אפשר היה לצפות כפי שהצהירה התביעה והחומר יועבר אלינו היום. לפחות חומר הראיות. ואפשר היה לצפות שיזרזו את תעודת החיסיון. זה לא נעשה ואין לנו צפי.

אני לא יודע מתי אנו נוכל להשיב לאשמה ומתי נוכל לקיים דיון של הסרת חיסיון, ובנסיבות האלה לפי ההלכה של בית הדין הצבאי לערעורים, יש לשקול ביתר שאת להסתפק בחלופת מעצר, מקום הצפויה התמיכות של הליכים. אני יכול להפנות לערר מעצר 20/02- עידן מלול. היו שם דיונים שעדים לא הגיעו לדיון. אין לי ספק שלפי ההלכות של בית הדין הצבאי לערעורים יש מקום בעניין הזה לשחרר לחלופת מעצר אין כאן הליכים ממשיים, ולכן אין מקום למעצר עד לתום ההליכים הסגור.

ת: מגיש מזכר כתוב המתייחס להליכי הוצאת תעודת החיסיון. המידע שם גם הוא עתיד להיות חסוי במסגרת התעודה. מסומן ת/1.

התביעה כמובן לא מסכימה לשחרור במעצר פתוח, אנו לא מסתכלים על המצב בעיניים עצומות, יש כאן בעיה מסוימת שפורטה בכתב. ותקוותנו כמו ואמרתי שזה ייפתר בקרוב, ויהיה אפשר גם להמשיך הלאה ולקדם את התיק. לגבי הבקשה של הסנגור בנוגע לחומר החקירה, כפי וציינתי קודם מדובר לטעמנו בבקשה טכנית, אין חולק שזה חומר חקירה ואין חולק שזה צריך להיות מועבר לסנגור, זה הועבר לסנגור לטעמנו פעם אחת רק בלי יכולת לצפות בזה, וכמו שאמרתי קודם מדובר בחקירות שתומללו ויש זכ״דים על המהלך שלהם.

אנו חושבים שהסנגור הסכים שמעצרו של הנאשם יוארך עד 05/03/08, הוא לא חולק על חומר הראיות ולמעשה עיון מחדש במעצר נועד לבדוק מה קורה עם החומר, הוא לא חולק על החומר עצמו. אנו עושים את כל המאמצים כדי להעביר את החומר החסר לסנגור בהקדם, ולהשלים את כל הפעולות הנדרשות על מנת להוציא תעודת חיסיון גם היא בהקדם. אני אציע פתרון, לטעמנו יש להשאיר את המעצר על כנו, עד אולי מספר ימים לפני המועד שנקבע עד אז התביעה תעביר התייחסות בנוגע להעברת החומר ולהתקדמות בנוגע להוצאת תעודת חיסון ולאחר מכן אפשור יהיה לשקול את הסוגיה.

ס: מציג לבית הדין אסופת המלצות בנוגע לנאשם, הן ממעסיקים והן של מפקדים, ואנו סבורים שמעצר הוא לא מקדמה על חשבון העונש ושבסופו של דבר הוא נשאר בחלופת מעצר וההליך יתקדם אבל לא תוך שלילת זכויותיו להליך הוגן.

החלטה

לצורך קבלת החלטה בבקשת הסנגור לגופה, מתבקש התובע לברר במהלך ההפסקה את העניינים הבאים:

מתי צפויות ההקלטות להיות מעוברות לחברה האזרחית, ובתוך כמה זמן צפויה להתקבל תוצאה מחברה זו. המועד בו צפויה להתקבל תעודת החיסיון, או לפחות להיות מועברת למשרד הביטחון- ככל שידוע.

המשך הדיון יתקיים בשעה 13:30 היום.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום, 16/07/2012, בפומבי ובמעמד הצדדים.

                                                         

סא״ל נועה זומר שופטת

-לאחר הפסקה-

ת: לגבי העניין המודיעיני אני אעביר מסמך משלים. לגבי שחזור החומר באמצעות החברה האזרחית ביום ראשון בבוקר יתחיל הטיפול בתקלה ורק ביום ראשון אחר הצהריים או בשני בבוקר נוכל לדעת כמה זמן זה ייקח, הערכה של מצ״ח היא שעד יום 05/03/2008 נדע האם ניתן לשחזר את החומר או שהוא אבד כליל. גם אם החומר בדיסקים אבד הרי הוא תועד בזמן אמת גם באמצעים כתובים ולכל היותר תהיה לכך משמעות של משקל אם יתקיים הליך בירור הראיות.

אפשר להגיד בגלוי שמבירורים שערכתי תעודה צפויה להיחתם עד יום 5/03/08. יום ראשון בשעות הערב זה יגיע למשרד השר.

ס: נבקש לשחרר את הנאשם. לפי ההלכות של בית הדין לערעורים שהם ברורות בעניין הזה, וכאשר אנו לא יכולים לדעת אם ומתי ישוחזר חומר אם ומתי תשחזר החברה את ההליך ואם ומתי תיחתם התעודה על ידי השר, וכאשר אנו מצויים זמן כה רב וההבטחות הרבות שניתנו לנו לא התקיימו אני לא חושב שיש הצדקה להמשך מעצר סגור, אני לא חושב שבית הדין צריך להשלים עם גרירת הרגליים הזו. נבקש כי הוא ישוחרר ושהתביעה תשלים את כל הדברים שהבטיחו להשלים כשישלימו.

 

החלטה

לנאשם, סמ״ר שי דרעי, מיוחסים מספר פרטי אישום, העוסקים בשימוש תדיר בסם מסוכן מסוג קנאביס, בבסיס יחידתו בכ-14 הזדמנויות, היה זה בלווית שני חיילים אחרים, וב- 21 הזדמנויות נפרדות, היה זה בגפו. במרבית ההזדמנויות, כנטען, היה זה הנאשם שרכש את הסם ושהביאו לבסיס היחידה. שימוש עם אחד מאותם חיילים ועם אזרח מיוחס לנאשם גם במהלך טיול יחידתי. עוד מיוחסות לו מספר הזדמנויות בודדות של שימושים בקנאביס, בנסיבות אזרחיות. בחדר מגוריו בבסיס החזיק גם, כפי שמיוחס לו בפרט האישום השלישי, כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו.

הנאשם נעצר, בגין השר לשימוש והחזקת סמים, כמו גם בחשד להוצאת נשק מרשות הצבא, ביום 15/01/08. מעצרו הוארך מעת לעת, עד למיצוי החקירה, ובסופו של דבר הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות סמים בלבד, ביום 07/02/08.

לאחר הגשת כתב האיגום, הסכים הסנגור להארכת המעצר עד ליום 05/03/08, תוך שציין כי טרם הועבר אליו כל חומר החקירה. כפי שמסר בדיון היום, נכונים הדברים גם בשלב הנוכחי. הכוונה להקלטה שנערכה במהלך חקירתו, ואשר הועברה אל הסנגור באמצעות דיסקים, שאיך מחלוקת כי לא ניתן כרגע לפענחם.

ביום 26/02/08 ביקש הסנגור עיון מחדש במעצרו של הנאשם, לאור העובדה כי חרף בקשות שהועברו לתביעה, טרם קיבל את קלטות החקירה באופן שיוכל לעיין בהן. עוד הצביע על כך שתעודת החיסיון בתיק טרם נחתמה. לטענת הסנגור, צירוף הנסיבות המתואר אינו מאפשר לו לגבש קו הגנה, ולבחון את טענות מרשו בדבר חקירה בלתי הוגנת. בהיעדר תעודת חיסיון, איך בפניו אפשרות גם למצות הליכים של הסרת החיסיון, בטרם יישמע התיק לגופו, בדרך של שמיעת ראיות או בדרך אחרת.

התביעה הבהירה, כי תעודת החיסיון תתחם עד ליום 05/03/08, וכי לצורך כך, תועבר אל משרדו של שר הביטחון עד יום 02/03/08 בשעות הערב. עוד העלתה על הכתב (ת/1, שגם על המידע שבו צפוי החיסיון להשתרע) את הנימוקים להתמשכות הליך הוצאת התעודה.

אשר לקלטות החקירה, נמסר כי תקלה במצ״ח אינה מאפשרת פענוח של הקבצים, וקיימת כוונה להעביר את הדיסקים לחברה אזרחית כבר ביום אי הקרוב. על פי הערכת מצ״ח, ניתן יהיה לדעת האם המידע בדיסקים ניתן לשחזור עד ליום 05/03/08. כך או כך, ראייה משנית, בדמות תמלול ההחלטה, הועבר לסנגור עם העברת חומר החקירה.

הנאשם עצור מזה 46 ימים, מבלי שניתן היה להתחיל בשמיעת הראיות עד כה. כפי שציין הסנגור, היעדרה של תעודת חיסיון מקשה עליו לגבש את כתב ההגנה, ולעניין זה ראו לאחרונה עמ/15/08 בעניין רובינוב, בסעיף 5 להחלטה. הפסיקה שבה וקבעה, כי יש להסדיר את עניין החיסיון כבר עם הגשת האישום, או זמן קצר לאחר מכן ראו, למשל, עמ/14/05 בעניין עזריה, בסעיף 8 להחלטה. אין להתעלם ממשך הזמן שחלף עד כה, אך יש לאזנו אל מול יתר נסיבות המקרה. בענייננו, ניתן הסבר אודות המורכבות שבהוצאת תעודת החיסיון, וגם ננקב מועד בו התעודה אמורה להיחתם. בכך, למשל, שונות הנסיבות מתיק דר/256/06 בעניינו של סמ״ר מרסר, אליו הפנה הסנגור (סעיף 3 להחלטה). ראו גם ההתחשבות במורכבות הנושא המודיעיני, בשאלה האם ניתן בכך להסביר את השיהוי, בבש״פ 7630/06 (קוקאשוילי נגד מדינת ישראל, בסעיף 7 להחלטה). עם זאת, מובן כי הנאשם לא הוא שצריך "לשלם" על מורכבות ההיבט המודיעיני, או על שיקולים מתנגשים שונים בעניין זה. אף אם תעודת החיסיון צפויה להיחתם בימים הקרובים, לא ניתן להתעלם מכך שהליכים להסרת החיסיון לא יכולים היו להינקט עד כה. מנגד, העבירות המיוחסות לנאשם שבפני אינן קלות. המדובר בשימוש שיטתי ותדיר בסם מסוכן, תוך הכנסתו ליחידה ושימוש בו בצוותא עם אחרים. כלים לשימוש בסם נמצאו גם הם ביחידה. שימושים בסם נעשו גם בנסיבות אזרחיות, ועל פניו, עבירות אלה מקימות עילות מעצר שלא ניתך להלום אותן באמצעות חלופת מעצר.

ההתלבטות היא ביחס לתקופה בה מצוי הנאשם עד כה, ולשאלה האם התמשכות ההליכים מצדיקה את שחרורו של הנאשם לחלופה, כמבוקש על ידי הסנגור. הסנגור לא חלק בפניי על קיומן של ראיות לכאורה למיוחס לנאשם (בחינת הראיות נעשתה בעניינם של החיילים האחרים שהפליל, בהחלטתי בתיקי דר/47/08 ו־48/08, סמ״ר שיימן וסמ״ר חכמון). ההקלטות בהן מדובר, ואשר הדיסקים אינם ניתנים בשלב זה לפענוח, עוסקות בהודאת הנאשם כי הוא עומד עדיין מאחורי אמרתו המפורטת, בה הודה והפליל אחרים, וכי חזרתו בו ממנה נעשתה אך בהתייעצות עם בא כוחו. מובן, כי אם לא יימצא התיעוד הקולי לכך, להבדיל מזה המילולי, שכבר הועבר לסנגור, תיוחסנה לכך המשמעויות המשפטיות המתאימות, כגון טענות בדבר נזק ראייתי וכיוצא באלה.

להשלמת התמונה, מעצרם של סמ״ר שיימן וסמ״ר חכמון נקצב מלכתחילה עקב היעדרה של תעודת החיסיון. מעצרו של סמ״ר שיימן קוצר מאז, לאחר ערר (עמ/10/08), עד ליום 13/03/08.

באיזון הדברים הכולל, החלטתי כי טרם "הוגדשה הסאה" עקב ההתמשכות עד כה (לעומת ההחלטות שהציג הסנגור, ניתן להצביע, למשל, על עמ/7/07, בעניינו של חבקין, לו יוחסו 4 שימושים בקנאביס בנסיבות אזרחיות, ואשר מעצרו נקצב, לצורך חתימת תעודת חיסיון, עד מעט פחות מחמישים ימים מאז מעצרו). גם עניינו של טוראי רובינוב (עמ/15/08), שם הביאה ההתמשכות לנקיטת חלופת מעצר, עסק בשלושה שימושים בנסיבות צבאיות, בלבד. באותו מקרה, גם החלה שמיעת הראיות.

בדומה לענייך קוקאשוילי הנ״ל (בש"פ )7630/06, הרני מורה כי הנאשם יישאר בשלב זה במעצר עד ליום 05/03/08, שעה 14:00. היה ולא תוצא תעודת חיסיון עד אותו מועד – יעבור הנאשם לשהות במעצר פתוח ביחידתו. התביעה תעדכן את מזכירות בית הדין ואת הסנגור בדבר השגתה של תעודת חיסיון, כמו גם בדבר הצפי בעניין פענוח הקלטות, עד יום 05/03/08, שעה 10:00, על מנת להבטיח את יישומה של החלטה זו ושינוי תנאי המעצר, ככל שיהיה בכך צורך. באותו מועד (05/03/08) אמורה להתקיים הקראה, ויתקיים הדיון בהמשך המעצר, על מנת לקצוב אותו, בתנאי מעצר פתוח או סגור, על פי הנסיבות. המזכר ת/1 מוחזר לתובעת.

זכות ערעור כחוק.

                                                                                 

ניתנה והודעה היום, 16/07/2012, בפומבי ובמעמד הצדדים.

סא״ל נועה זומר שופטת
ישיבת מעצר מיום 05/03/2008

נאשם:ח/******** סמ״ר שי דרעי

ת: בהמשך לדיון הקודם, בקשת החיסיון מועברת היום למשרדו של השר. לטעמינו יש מקום להורות על מעצרו הסגור של הנאשם. אנו נבקש קציבת מעצר סגור. אין לי מידע לגבי מועד החתימה, אנו סבורים כי המעצר צריך להיות מוארך עד ליום שאליו בית הדין לערעורים האריך את מעצרו של עומרי שיימן, 13/03/08. לטעמינו ההחלטה של בית הדין לערעורים בעניינו של סמ״ר שיימן נתנה כמובן בעניין אותה פרשת חקירה כשנסיבות המעצר הן דומות וכן גם מועדי הגשת כתב האישום. למעשה, ההבדל הכי מהותי בין שני התיקים הוא שלנאשם בתיק זה מיוחסים מעשים חמורים עשרות מונים בהשוואה למעשים המיוחסים לסמ״ר שיימן. בית הדין לערעורים מצא לנכון לעצור את שיימן עד ליום 13/03, על מנת לאפשר לתביעה להשיג את תעודת החיסיון. זו בעצם הסיבה לקציבה, זו הסיבה שהדיון נערך אז. תעודת החיסיון תושג עד התאריך הזה.

יינתן המצב הזה שחייל אחד שחשוד בחמישה שימושים בסם מסוכן ביחידתו ובסירוב להיבדק, נעצר באותן נסיבות ראייתיות ,אני לא סבור שבית הדין הנכבד יכול לקבוע שבעניינו של הנאשם שלפנינו שחשוד בשלושים וחמישה שימושים ביחידה ושימושים נוספים באזרחות ועבירות נוספות כי הוגדשה הסאה וכי יש להורות על שחרורם ממעצר. יתר על כן, אם בית הדין אכן יורה כן אז בעצם מדובר בסוג של תקיפה עקיפה של החלטת בית הדין לערעורים שכן בכך בית הדין ייצור רקע לטענת הפליה ושינויי נסיבות מאז החלטת בית הדין לערעורים בעניינו של עומרי שיימן. לגופו של עניין, החומר שהתביעה מעוניינת לחסות – לא מדובר על חומר רגיל, לא מדובר על ידיעה מודיעינית בודדה, ולכן על אף שנכון יהיה להגיד שמשך הזמן שחלף מאז הגשת כתב האישום, כמעט חודש ימים, הוא חריג. גם הליכי בקשת החיסיון כאן הם חריגים. הם אינם כפי שהיו בתיקים אליהם הפנה חברי בדיון המעצר האחרים, רובינוב ואחרים.

לשאלת בית הדין, כיצד תשפיע העובדה שאין עדיין תעודת חיסיון גם על הליך ההוכחות הקבוע בעניינו של מעורב נוסף בפרשה, סמ״ר ויקטור כחמון, אני משיב כי ייתכן שהתעודה תיחתם עד המועד של ההוכחות (11/03/08). אבקש להתייעץ עם הפרקליטה כיצד משפיעה עובדה זו על ההחלטה גם בעניין שי דרעי. כרגע לראות עינינו, צריך לעצור עד ה – 13.

לשאלת בית הדין, מדוע השתנו המועדים שנמסרו מפי התביעה להשלמת הליכי החיסיון בדיון הקודם, אני משיב כי חל עיכוב מסוים שלא היה צפוי באותו המועד שבו ניתנה ההערכה. למען הסר ספק אציין, אנו לא סבורים כי זוהי השתלשלות רגילה ושכך צריכים להיות הדברים, אנו לא מנסים לטעון זאת. אני יכול לנסות ליצור קשר עם היועץ של השר.

אם גברתי מבקשת וודאות, וודאות אף פעם אין. אני יכול להצהיר עליו זה מה תהיה עמדתנו אילולא תהיה תעודת חיסיון ביום 13/03, לעניין המעצר של הנאשם הזה ושל שני חבריו לתיק.

לשאלת בית הדין, ביחס להסכמה אליה הגיעו הצדדים בערר 10/08 בעניינו של שיימן, ולאור האמור שם ביחס לשחרורו של שיימן מצה״ל, אבדוק פעם נוספת עם התובעת שהופיעה בערר.

לעניין ההקלטות, לפי מה שנמסר לי והועבר גם לבא כוחו של הנאשם אין באפשרות מצ״ח לשחזר את ההקלטות שנפגמו. מסרו לי שאין אפשרות לשחזר. בהקשר זה, אציין כפי שצוין גם בדיון הקודם, שמדובר בראיות משניות במובן הזה שישנו תמלול להן, וכמובן שבמידה והנאשם יכפור באשמה ובא כוחו תהיה הזכות לחקור בחקירה נגדית את הנוכחים באירועים שהוקלטו ואת המתמללים. בשלב זה, אנו לא סבורים כי לעניין ההקלטות צריכה להיות השפעה על המעצר.

ס: אם יש שיבוש, איך זה שפעם אחת היה ניתן לשמוע את זה ולהכין זכ״ד, וכיום אי אפשר לשמוע את זה.

ת: לעניין ההקלטות, לא צריכה להיות השפעה על המעצר, וכל משמעות שבא כוח הנאשם מבקש לייחס לעניין זה יכולה להיטען בשלב ההוכחות, אם יהיה כזה. לסיכום, הנקודה המרכזית בתיק הזה, שמדובר בנאשם שביצע עבירות שככל שזה נוגע למערכת הצבאית ולמקרים המובאים בפני בית הדין, הן מן החמורות. וכפי שאמרתי, אף אם ההתנהלות בנוגע לחיסיון היא אינה על מי מנוחות גם העבירות חריגות וגם הטיפול בחיסיון הינו חריג. לכן, אנו נבקש מבית הדין להורות על מעצרו של הנאשם לכל הפחות עד ליום 13/03.

ס: אנו מקיימים עכשיו הליך סרק. יש שתי אפשרויות לתקוף את החלטת בית הדין שנתנה. הראשונה, דרך המלך, לערעור עליה באופן מיידי. אם היו חושבים שלא יוכלו לעמוד בתקופה הזו או שההחלטה לא נכונה היו צריכים להגיש ערעור מיידי. כרגע, אין לבית הדין סמכות לשנות את ההחלטה. הטיעונים שהתובע מעלה הם טיעונים הנוגעים לערעור, כולם. האפשרות השנייה, לקיים עיון מחודש. במידה וישתנו הנסיבות. בהקשר הזה, ניראה לי שרק ההגנה יכולה להצביע על שינוי הנסיבות לרעתה. כי בניגוד להצהרה של התביעה בדיון הקודם, תעודת החיסיון לא הועברה לשר ביום א'. אנו כבר אז צפינו שהדברים לא יהיו כול כך פשוטים ושי דרעי מחכה במעצר 52 יום לשמוע את הקלטות שבהן טוענים החוקרים שהוא אומר דברים, שהוא טוען שהוא לא אמר. לי זה מאוד חורה שאין העתק מן הקלטות האלה, כי גם אני רציתי לשמוע אותן. אני מפנה לטיעונים, אנו נבקש לקצוב את המעצר הפתוח עד ליום 19/03/2008, במועד זה תתקיים ההקראה ייתכן שאם עד אז לא תהיה תעודת החיסיון נבקש לשחרר אותו לחלוטין. עם כל הכבוד לחומרה שטוען לה התובע, ראינו שבמקרים חמורים עשרות מונים, אנשים שוחררו. למיטב הבנתי גם עכשיו התעודה לא אצל השר עדיין. אני לא מבין כיצד מבקשת התביעה עכשיו להחזיר את הנאשם למעצר, צריך לשים לב שהוא משוחרר כבר שעתיים למעצר פתוח.

ת: אני לא חושב שצריך עיון מחודש. לדעתי, כבר מההחלטה גופה יש אפשרות כי הדיון היום יעסוק בשאלה אם המעצר יהיה פתוח או סגור. לטעמינו, אם בא כוח הנאשם מבקש לייחס להחלטת בית הדין הקודמת מעמד של החלטה שהיא גם עוצרת וגם משחררת, אז ראשית כול, זו הצהרה בעייתית כי הרי שראשית ההחלטה היא לא שלמה. כראיה לכך, אין בכלל מעוד שקוצב מעצר פתוח, היום אנו צריכים לערוך דיון שמעין משלים את ההחלטה, מצב כזה הוא בלתי סביר. אנו גם לא מצאנו מקור חוקי לסמכות לעצור ולשחרר לאחר כמה זמן באותה ההחלטה. לכן, לטעמינו, הבקשה שלנו למעצר סגור עד תום ההליכים בעינה עומדת. אין מנוס אלה לקיים היום דיון מעצר, כפי שגם נקבע בהחלטה קודמת.

ס: שקלנו לערער על ההחלטה הקודמת כי חשבנו שנכון יהיה שהוא ישתחרר באותו היום. בסופו של דבר, החלטנו שההחלטה היא מאוזנת, קיווינו שתהיה תעודת חיסיון ונוכל להתחיל את המשפט. יש לנו אינטרס הסתמכות ואני חשוב שמה שתביעה עושה היום זה מחוסר תום לב. כי הם יכלו לערער ועכשיו הם מנסים לקנות עוד זמן.

– לאחר הפסקה –

ת: לפי מה שנמסר לי מן התובעת שנכחה בערר המעצר, הוסכם על קיצור משך תקופת המעצר לאחר שבא כוח הנאשם שם מסר כי ברצונו לבוא בדברים עם התביעה ועל מנת ליעל את ההליכים ולחסוך את הצורך בקיום דיון המעצר בהתנגדות. הסכימו הצדדים על תקופת מעצר מקוצרת על אף שלטעמינו התקופה הארוכה יותר שניתנה הייתה סבורה להשגת תעודת החיסיון.

לגבי העברת ההקלטות, בזמן שניתן לא הצלחתי ליצור קשר עם קצין החקירות על מנת לקבל תשובה האם ההקלטות הועברו לחברה האזרחית, על כל פנים ישנם עותקים אצלנו שעומדים ברשותו של בא כוח הנאשם, לכול הליך שייבחר, כולל העברה לחברה אזרחית מטעמו.

לעניין חכמון, לאחר שהתייעצתי עם סגן הפרקליטה העמדה שלנו היא כמובן לתת משקל ניכר לשאלת החיסיון ביום 11/03/08, לעמדתנו לעניין המעצר של הנאשם ההוא. כרגע אנו לא מעוניינים להביע עמדה, מה תהיה העמדה אם לא תהיה תעודת חיסיון. הכוונה שלנו היא לדאוג להוצאת התעודה ממש בימים הקרובים ועד תחילת דיון ההוכחות בעניינו של חכמון. מבוך שאם לא תהיה תעודה כזו באותו מועד, תהיה לכך השפעה על עמדתנו לעניין מעצרו של חכמון.

ס: סעיף 240 ג', הסעיף אומר שצריך לערער ביום ההחלטה. המטרה היא למנוע שחרורו ולהאריך את המעצר בעוד יומיים. אני לא מאמין שהם יערערו בכלל. אנו כרגע בכל מקרה לגביו, זו החלטה לגבי קציבת המעצר. הבקשה היא שהפרוטוקולים יהיו נפרדים.

 

החלטה

זוהי החלטה משותפת לעניינם של סמ״ר שי דרעי (דר/58/08) וסמ״ר עומרי שיימן (דר/47/08). השניים, בצוותא עם סמ״ר ויקטור חכמון (דר/48/08) מעורבים בפרשיה אחת, בה מיוחסות להם עבירות שעיקרן שימוש בסם מסוכן, בבסיס יחידתם. מעצרם של סמ״ר שיימן וסמ״ר חכמון נקצב בשעתו עד ליום 07/04/08, בין היתר בשים לב לכך שטרם הוצאה בתיק תעודת חיסיון. בערר שהוגש על ידי בא כוחו של סמ״ר שיימן (עמ/10/08) הגיעו הצדדים להסכמה כי תקופת הקציבה תוקדם, עד יום 13/03/08. מעצרו של סמ״ר שי דרעי הוארך מעת לעת, ונקצב בשעתו עד ליום 05/03/08.

ביום 28/02/08 התקיים, לבקשת בא כוחו של סמ״ר דרעי, עיון מחודש במעצרו של האחרון, לנוכח אי העברת חומר חקירה (קלטות) באופן בו ניתן לעיין בו, וגם לאור העובדה כי תעודת החיסיון בתיק עדיין לא נחתמה. בתום הדיון, החלטתי לדחות לעת ההיא את בקשת הסנגור לשחרר את מרשו ממעצר. בשים לב להצהרת התביעה, כי תעודת החיסיון תועבר לחתימתו של שר הביטחון עד ליום א', 02/03/08, בשעות הערב, ותיחתם עד ליום 05/03/08, החלטתי כי סמ״ר דרעי ישאר במעצר ממשי עד אותו יום. עוד נאמר שם, כי אם לא תוצא תעודת החיסיון עד אותו מועד – יעבור הנאשם לשהות במעצר פתוח ביחידתו. נקבע, כי ביום 05/03/08 יתקיים הדיון בהמשך המעצר, על מנת לקצבו אותו, בתנאי מעצר פתוח או סגור על פי הנסיבות, קרי, שאלת הוצאתה של תעודת החיסיון. בהחלטה, נידונו טיעוני הצדדים ביחס לחומרת העבירות המיוחסות לסמ״ר דרעי ועילות המעצר אותן מקימים המעשים המיוחסים, אל מול התמשכות ההליכים וחוסר היכולת להתחיל בשמיעת התיק, או לפחות למצות את הליכי הסרת החיסיון.

היום, 05/03/08, הסתבר כי בניגוד להצהרות הקודמות, תעודת החיסיון טרם הועברה למשרדו של שר הביטחון (נכון לשעת צהריים זו), הגם שנמסר כי היא צפויה לעבור לשם הערב. מאליו ברור, כי תעודה עצמה לא נחתמה והיא אינה בנמצא. לאור זאת, ביקש בא כוחו של סמ״ר עומרי שיימן לעיין מחדש במעצרו. במקביל, ובהמשך להחלטה מיום 28/02/08, ביקש סנגורו של סמ״ר דרעי לקצוב את מעצרו של הנאשם בתנאי מעצר פתוח, עד ליום 19/03/08. התובע, לעומת זאת גרס כי לכתחילה, לא היה בסמכותי לקבוע מועד בו יעבור הנאשם לשהות במעצר פתוח, אם לא תוצא התעודה עד אז. לחלופין, סבר כי נוסח ההחלטה מאפשר טיעון מחודש לגבי אופי המעצר בו על הנאשם לשהות, גם בהיעדרה של תעודה. הסנגור, לעומתו, סבור כי ההליך היחיד בו ניתן לתקוף את ההחלטה מיום 28/02/08, הוא עיון מחודש במעצר, ונסיבות חדשות, התומכות בעמדת התביעה, אינן קיימות. לטעמו, יכולה הייתה תביעה לתקוף ישירות את ההחלטה, הליך של ערר, מיד לאחר שניתנה.

בעקובת בירור שערך התובע עם התובעת שהופיעה בערר המעצר בעניינו של סמ״ר שיימן, הוברר כי הקדמת המועד לתום מעצרו של הלה לא נבעה מסברה של בית כבוד בית הדין לערעורים, ולפיה זוהי תקופה ריאלית להוצאתה של תעודת חיסיון, אלא נעוצה בשיקולים פרקטיים של הצדדים, על מנת למצות את הליכי ההידברות ביניהם. בכך, נופלת טענת התובע בפתח הדברים, כאילו ההחלטה מיום 28/02/08 היא בגדר "תקיפה עקיפה" של החלטת ערכאת הערעור באותו עניין.

אשר לטענות התביעה האחרות, יובהר, ראשית, כי ההחלטה מיום 28/02/08 קבעה מפורשות את יום ה – 05/03/08 כ״קו פרשת מים", שלאחריו יעבור הנאשם סמ״ר דרעי לשהות במעצר פתוח. הדיון הנוסף במעצר שנקבע היום נועד, לאחר שהתקיימה גם הקראה בתיק, כדי לקבוע עד מתי יימשך מעצר זה. היה והייתה מוצאת תעודת חיסיון עד היום, היה המעצר מוארך בתנאי מעצר סגור, אך לא זה המקרה. התובע טען כאמור כי להחלטה הקובעת מראש שינויי בתנאי המעצר, בכפוף להתקיימותו של תנאי מסוים, אין סמכות בחוק. ואולם, כך ננקט למשל בבש״פ 7630/06 קוקאשוילי, אליו הפניתי באותה החלטה.

עוד מבלי להידרש לטענות הסנגור בדבר היעדר אפשרות פרוצדוראלית לתביעה להעלות פעם נוספת בפניי את אותן טענות כנגד השחרור למעצר פתוח, אינני סבורה כי ישנו מקום לשנות את ההחלטה. כפי שטען הסנגור, הנסיבות – אם בכלל – השתנו לרעת מרשו, במובן זה שתעודת החיסיון טרם הוצאה והערכת התביעה ביחס למועד בו ייעשה הדבר השתנתה. לא למותר לציין, כי גם ברגעים אלה, אין התביעה יכולה להעריך מתי אכן תיחתם תעודה כזו (בהנחה שכלל תועבר עוד היום למשרדו של השר). זאת ועוד: כאמור בפתח הדברים, עניינו של נאשם, סמ״ר ויקטור חכמון, גם הוא שלוב בפרשיה. שמיעת הראיות בעניינו עתידה להתחיל ביום 11/03/08. על התקלות הטמונות במצב דברים בו טרם תיחתם תעודה עד אותו מועד ראו, אך לאחרונה, את עמ/20/08 בעניינו של טוראי נועם רובינוב.

בהחלטתי הקודמת, נידונו השיקולים המתנגשים בעניין בקשה לשחרור ממעצר בשל היעדרה של תעודת חיסיון, ואני מפנה לאמור שם. כך, כפי שצוין בהחלטה, המורכבות של הוצאת התעודה בעניינינו היא גורם בו ניתן להתחשב עד שלב מסוים, ומובן כי לא הנאשמים הם שצריכים לשאת בהשלכות של מורכבות זו.

לאור התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי מקום להתייחס לטענות בא כוחו של סמ״ר שיימן, כי שחרורו של הלה נדרש עקב העובדה כי הקראה פורמאלית בוצעה בעניינו רק בחלוף 31 ימים מאז הוגש כתב האישום (טענה זו, הכוללת את יום הגשת כתב האישום במניין הימים, איננה מתיישבת עם לשון החוק, וגם להסכמות הדיוניות השונות ביחס למועד ההקראה יש ליתן משקל). בנוסף, לא מצאתי כי הצהרת התביעה לפיה למעשה אבדה יכולת השימוש בראיה עיקרית (הקלטות שנערכו באחת מחקירותיו של סמ״ר דרעי) צריכה שתשפיע על שאלת אופי המעצר. עם זאת, עניין זה מצוי כמובן. ברקע הדברים, ונידון במפורט בהחלטה הקודמת. הריני מורה אפוא כי סמ״ר שי דרעי יעבור לשהות במעצר פתוח ביחידתו. על פי הסכמת הסנגור, יוארך בשלב זה המעצר הפתוח עד ליום 19/03/08, שעה 14:00. עליו להתייצב באותו יום במתחם בית הדין עד השעה 11:00.

אשר לעניינו של סמ״ר שיימן: טענת בא כוחו, לפיה שחרורו של סמ״ר דרעי למעצר פתוח משליכה גם על עניינו שלו, היא רבת משקל. השניים מעורבים כאמור באותה פרשה. עדותו של סמ״ר דרעי היא הראיה העיקרית כנגד סמ״ר שיימן, המכחיש את המיוחס לו ואשר ביקש היום לקבוע את הדיון בעניינו לשמיעת ראיות. מובן, כי הותרתו של סמ״ר שיימן, לו מיוחסים שימושים ספורים בסם, במספר הנופל בהרבה מאלה המיוחסים לסמ״ר דרעי, תיצור הפליה בלתי מוצדקת בין השניים. ההתפתחויות בעניין תעודת החיסיון, כמו גם ההחלטה שניתנה בעניינו של סמ״ר דרעי, הן בוודאי נסיבות חדשות המצדיקות עיון מחודש בבקשת המעצר. לפיכך, הריני מורה גם על שחרורו של סמ״ר שיימן למעצר פתוח ביחידתו. בא כוחו לא נכח (באישור בית הדין) במעמד הקראת ההחלטה, ולכן בשלב זה ייקצב המעצר הפתוח עד המועד לו הסכים בדיון בבית הדין לערעורים, קרי, עד יום 13/03/08, שעה 15:00. על סמ״ר שיימן להתייצב, מלווה בגורמים מיחידתו, במתחם בית הדין באותו יום עד השעה 11:00.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום, 16/07/2012, בפומבי ובמעמד הצדדים.

                                                         

סא״ל נועה זומר שופטת

ת: אבקש שהות כדי ללמוד את ההחלטה ולהחליט האם להגיש ערר.

ס: הנאשם משוחרר מן השעה 14:00, הוא כבר מצוי במעצר פתוח במתחם בית הדין, ולכן אין מה לעכב, החלטה שכבר ניתנה.

החלטה

סמ״ר דרעי יישאר במתחם בית הדין, בתנאי מעצר פתוח עד השעה 17:50 היום. לאחר מכן, תתקבל החלטה ביחס לכניסתה של ההחלטה לתוקף. תוקף ההחלטה לגבי סמ״ר שיימך מעוכב עד אותו מועד.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום, 16/07/2012, בפומבי ובמעמד הצדדים.

                                                         

סא״ל

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים