03.0901 החינוך בצבא

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

מטרות ומגמות

1. מטרות החינוך ביחידה צבאית הן:-

א. טיפוח מוראל גבוה של חיילי היחידה. ב. הבאת החייל לידי הבנת פעולותיו, מטרתן והזדהות אתן. ג. קידום התפתחותו השכלית של החייל ופיתוח כושרו המחשבתי. ד. ליכודה החברתי של היחידה ע"י טיפוח הווי תרבות ישראלי. ה. סיפוק צורכי התרבות של החייל כאדם.

2. ההסברה, ההשכלה, ההווי והבידור מסייעים להשגת מטרות אלו בהתאם למגמות כלהלן:-

א. מגמת ההסברה היא טיפוח רוח היחידה (מוראל) ע"י העמקת הכרתו הרעיונית של החייל, הידוק זיקתו למדינה ולערכיה הלאומיים והחלוציים, והכשרתו להבין ולהעריך נכונה את אחריותו, תפקידיו ומבצעיו כחייל בצה"ל וכאזרח במדינת ישראל. ב. מגמת ההשכלה היא להעלות את רמת ההשכלה הכללית של החייל בשירות סדיר, להגדיל את כושרו השכלי ולהרחיב את אופקיו כבסיס לקליטת ההסברה. ג. מגמת ההווי והבידור היא לחנך את החייל ואת היחידה לחיי חברה ורעות חיילים ולטפח ביחידה רוח צוות והווי צבאי ישראלי.

אחריות וביצוע

3. תהליך החינוך משלים את אימונו הגופני של החייל והדרכתו המקצועית-טכנית. המפקד בכל שלבי הפיקוד אחראי לחינוך חיילי העוצבה או היחידה הנתונה לפיקודו.

השארת תגובה

Leave a Message