בית  »     »   חריג התראה

חריג התראה

המתלבט | 05/12/2007 |
מה המשמעות שלו מבחינת החיוב להתגייס? האם יכולים לחייב אותו להתגייס אם הטיעון שלי לסרב לא מקובל על הצבא?
מתן גרוס- צוות המשרד06/12/2007 בשעה 10:22

זוהי הלשון שמופיעה ככלל בהוראות הקריאה לשמ"פ:

חריגי קריאה

היחידה רשאית לקרוא לחייל מילואים בתנאים החורגים מן הכללים הקבועים ב"קובץ", אם קיבלה אישור מתאים לכך מהגורם המוסמך. במקרה כזה ירשם מספר האישור על גבי צו הקריאה אשר ישלח לחייל המילואים.

בכל מקרה חריגה ממשך השמ"פ הכולל המותר לחייל בשנה, מחייב התנדבותו ואישור הגורם המוסמך.

הכללים האמורים לעיל מתייחסים לשמ"פ רגיל ואינם תקפים לגבי שמ"פ חרום.

חייל מילואים, שביצע נפקדות או עריקות והורשע בדין, יקבל ידנית מיד עם סיום שיפוטו/כליאתו ולכל המאוחר ביום המחרת, צו קריאה לשירות מילואים, באתראה של 14 יום לפחות ובו יקבע לו מועד חדש ליציאתו לשירות מילואים פעיל בהתאם לצרכי הצבא, עד להשלמת ימי השירות שהיה צריך לעשות אלמלא ביצע את הנפקדות/עריקות. צו כאמור אינו טעון קבלת אישור קריאה חריג בגין מרווח בין שירות לשירות, אתראה או רצף.

במקרה שאתה מרגיש שעברו על הפקודות בהליך גיוסך מומלץ לפנות לקצינת פניות ציבור – 03-5691000.

השארת תגובה

0 thoughts on “חריג התראה

Leave a Message