סירוב למתן בדיקת שתן

| 29/10/2023 | מאמרים בנושא זכויות רפואיות

חיילים, כמו כל אזרח אחר במדינה, לא יכולים לצרוך סמים. אם יצרכו סמים, הדבר ייחשב לעבירה פלילית. בשל התנאים המיוחדים בצבא, הצורך בשמירה מתמדת על כשירות וחשיבות המשמעת הצבאית, אכיפת השימוש בסמים בצבא הינה גבוהה יותר באופן משמעותי ביחס לאזרחות. חיילים עומדים לדין על עבירות שלא היו מובילות להעמדה לדין באזרחות, ואף עבירות שהעונש עליהן היה מנהלי בלבד הופכות בצבא לעבירות פליליות.

אחת הדרכים בהן הצבא אוכף את האיסור על שימוש בסמים, היא עריכת בדיקת שתן לחיילים. באמצעות בדיקת שתן יוכלו חוקרי המשטרה הצבאית לחשוף עבירות סמים ולטפל בהן. ישנם מקרים בהם היענות לבדיקה הינה בגדר חובה, אולם במצבים אחרים ניתן לסרב למתן בדיקת השתן. מהם אותם מצבים? המשיכו לקרוא וגלו.

בדיקות שגרתיות בצבא

כאמור לעיל, שימוש בסמים בצבא הינו אסור ואף נתפס כחמור במיוחד. חוק השיפוט הצבאי מגדיר אילו פעולות ניתן לבצע לשם מניעת השימוש בסמים בצבא ולצורך גילוי שימושים שכאלו. לענייננו, חשובים סעיפים 250(א) ו-250(ב) המגדירים את סמכויות המפקדים באשר לבדיקות שתן לאיתור סמים והאם ניתן לסרב לביצוע בדיקות אלו.

הסעיפים מחלקים בין שני סוגים של בדיקות שתן בצבא. הסוג הראשון עוסק בבדיקות שתן כאשר יש חשד שנעברה עבירה, כלומר שחייל השתמש בסמים. הסוג השני של הבדיקות הוא הבדיקות השגרתיות והכלליות, אשר תפקידן לאתר שימוש בסמים אף בהיעדר חשד ספציפי לשימוש בסם.

הסמכות לבצע בדיקות שתן שגרתיות וכלליות קבועה בסעיף 250 (ב) לחוק השיפוט הצבאי, הקובע בזו הלשון:

"קצין משטרה צבאית, שהינו קצין שיפוט בכיר, רשאי להורות על ביצוע בדיקות לשם גילוי של החזקת סמים מסוכנים או גילוי של שימוש בסם מסוכן, בצבא ההגנה לישראל, אף בהעדר חשד שנעברה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים"

אם כן, חוקרי מצ"ח רשאים לבצע בדיקות שגרתיות. אולם החיילים לא מחויבים לשתף פעולה עם בדיקות אלו ורשאים לסרב להם. הסעיף הבא בחוק קובע כי בדיקה שכזו חייבת להיעשות בהסכמה בכתב של החייל שנתבקש לעבור בדיקות אלו. בדיקה שגרתית שבוצעה ללא הסכמה בכתב של החייל הנבדק, לא תוכל לשמש כראיה כנגדו.

האם ניתן לסרב לבדיקת שתן?

חיילים רבים מסכימים לבצע בדיקות שתן בעקבות החשש כי סירובם לביצוע הבדיקה ישמש כראיה כנגדם. מכיוון שכך, חשוב מאוד להדגיש כי סירוב לביצוע בדיקת שתן שגרתית לא ישמש כראיה כנגד הנאשם. הסירוב מותר על פי חוק ולמעשה ישנן סיבות רבות לסרב לביצוע הבדיקה, מלבד החשש להיתפס. לאור זאת, הרשעת או אף חקירת חייל בעבירת סמים, לא תוכל להתבסס על סירובו לבצע בדיקת שתן צבאית שגרתית.

סירוב לבדיקת שתן בהתקיים חשד ספציפי

לעומת התרחיש הקודם בו מדובר בבדיקה כללית, סירוב למתן בדיקת שתן לא יתאפשר במקרים בהם הבדיקה מבוססת על חשד קונקרטי. במקרים שכאלו, בהם הוצא צו קש"ב (קצין שיפוט בכיר) לעריכת בדיקת שתן עבור חייל ספציפי, הרי שהחייל יצטרך לשתף פעולה עם מצ"ח ולבצע את הבדיקה.

חשוב לדעת כי אם תסרבו לצו ולא תתנו בדיקת שתן, הרי שהדבר ייחשב לעבירה עצמאית נוספת. על כן, בהתקיים צו ספציפי, יש לשתף פעולה עם מצ"ח ולתת בדיקת שתן.

מה לעשות אם נבדקתי והתוצאה חיובית?

נדרשתם לבצע בדיקת שתן, לא סירבתם והתוצאות חזרו חיוביות? לא נורא! חשוב לדעת כי מדיניות התביעה הצבאית היא שלא להעמיד לדין חייל על שימוש בודד. כמו כן, קיים פער עצום מבחינת חומרת העבירה בין שימוש צבאי לבין שימוש אזרחי בסמים. לכן, אם נתפסתם בבדיקת סמים, תטענו מייד כי מדובר בשימוש אזרחי ולא בשימוש צבאי. בהיעדר ראיות לכך שהשימוש נעשה בשטחי הבסיס, התביעה תתקשה מאוד להעמיד אתכם לדין.

הליך משמעתי על עבירות סמים בצבא

שימוש בסמים בצבא הינו עבירה פלילית. אשר על כן, במקרה בו חייל השתמש בסמים בצבא, יש להעמידו לדין פלילי ולא לדין משמעתי. המפקד אינו רשאי, על פי רוב ולמעט מקרים חריגים, להעמיד חייל לדין על שימוש בסמים. ככל שהוא חושד בכך שחייל השתמש בסמים, עליו לעדכן את מצ"ח בכך ולהעביר את המידע לרשויות החקירה הצבאיות.

ככל שהמפקד יתעלם מכך ויחליט לשפוט בעצמו את החייל, הרי שהחייל יוכל לפנות אל מדור הדין המשמעתי ולבקש מהם עזרה בנושא. במדור הדין המשמעתי משרתים עורכי דין צבאיים אשר מטרתם לסייע לחיילים שנשפטו בדין משמעתי שלא כדין. הוראתו של קצין משפטי ממדור הדין המשמעתי תוכל לבטל כל עונש על שימוש סמים בצבא שיטיל עליכם המפקד במסגרת ההליך המשמעתי.

יתר על כן, במקרים בהם המפקדים יינקטו בצעדים חקירתיים בעצמם, הם יוכלו לזהם את החקירה ולהוביל לפסילת הראיות כנגדכם. מפקד שאינו מוסמך לכך אשר לקח לכם ג'וינט, תפס בדיקת שתן וכדומה, מסתכן בפסילת הראיות ואתם תטענו לכך במסגרת ההליך שיתנהל כנגדכם, באמצעות עורך הדין שלכם.

האם כדאי להתייעץ עם עורך דין צבאי?

בכל מקרה בו נפתחת חקירה כנגדכם, רצוי להתייעץ עם עורך דין צבאי. עורך הדין הצבאי ינחה אתכם מה להגיד בחקירה ומה לא להגיד, מתי רצוי לשתף פעולה עם רשויות התביעה ומתי כדאי להימנע מכך. ככל שתבחרו בעורך דין צבאי טוב ואיכותי, סיכויי ההצלחה שלכם במשפט יגדלו ותוכלו לצאת מההליך נקיים לחלוטין.

סיכום

לסיכום, עבירות סמים בצבא נחשבות לעבירות חמורות המובילות לפתיחה בהליכים פליליים. במסגרת איתור הסמים בצבא, קצין שיפוט בכיר יכול להורות על עריכת בדיקות שתן לחיילים. כל עוד לא הוצא צו קש"ב כנגד חייל ספציפי, המתבסס על חשדות כנגדו, הרי שהוא יוכל לסרב למתן בדיקת השתן. הסירוב לא ייחשב לראיה כנגדו בהליך המשפטי. על כל פנים, בכל מקרה בו התבקשתם לתת בדיקת שתן, רצוי להתייעץ עם עורך דין צבאי שיגן עליכם בהליך.

 

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים