38.0120 – שחרור משירות מילואים או פיטור משירות ביטחון – הורים שכולים

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל, מאמרים בנושא זכויות רפואיות

תוקף סעיפים 1 עד 4  מה30- דצמ´ 94
הגדרה
1. אב שכול – לצורך הוראה זו, הינו יוצא צבא החייב בשירות מילואים, שבנו או בתו מצאו את מותם במהלך שירותם הצבאי, בשירות סדיר או בשירות מילואים. כמו כן ייחשב אב שכול מי שהוכר כאב שכול על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון, או על ידי ביטוח לאומי, לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה. הוראה זו תחול גם על אב, ששכל את בנו או בתו שאימצם כחוק.

כללי

2. חייל מילואים, המבקש להשתחרר משירות מילואים פעיל או המבקש פטור משירות ביטחון, מסיבת היותו אב שכול – תיענה בקשתו בחיוב.
3. אינדיקציית "אב שכול" מופיעה ברישומת הממוכנת. אם אין אינדיקציה כזו ברישומת הממוכנת או בתיק האישי, יאמת מפקד היחידה את הנתון מול רמ"ד נפגעים במקשל"ר. רמ"ד נפגעים במקשל"ר יזין את האינדיקציה לרישומת הממוכנת.
4. נוהל השחרור
א. שחרור משירות מילואים פעיל מתוכנן –
1) חייל מילואים, המבקש להשתחרר משירות מילואים פעיל מתוכנן, יגיש למפקדו בקשה בכתב, על טופס 58, לשחררו מהשירות מסיבת היותו אב שכול.
2) מפקד היחידה יאשר את השחרור מהשירות בכל מקרה, וישלח לחייל הפונה הודעה בכתב.
ב. שחרור במהלך שירות מילואים פעיל –
1) חייל מילואים, המבקש להשתחרר במהלך שירות מילואים פעיל, יגיש למפקדו פנייה אישית לשחררו מיתרת שירות המילואים הפעיל.
2) מפקד היחידה יאשר את השחרור מהשירות בכל מקרה, וישחרר את החייל בתוך שבעים ושתיים שעות ממועד הגשת הבקשה.
ג. פטור משירות ביטחון –
1) חייל מילואים, המבקש לפטרו כליל משירות ביטחון, יגיש בקשה, בכתב, ביחידתו על טופס 55/1 – "בקשה לדחיית שירות/קיצור שירות/שחרור/פטור משירות ביטחון/ביטול תב"ן/חופשה מיוחדת.
2) הבקשה תישלח, באמצעות מפקד יחידתו של החייל, לבקו"ם-רע"ן תו"ש מילואים-מדור פרט מילואים – לגבי חוגרים, למנהל הסגל-רע"ן תגבורת מילואים – לגבי קצינים, שדרגתם סא"ל, לכל היותר, ולמנהל הסגל-מדור ספ"כ – לגבי קצינים, שדרגתם אל"ם, לפחות.
3) מפקד בקו"ם – לגבי חוגרים, או ראש מנהל הסגל – לגבי קצינים, יורו על פיטורו של החייל משירות ביטחון מסיבת היותו אב שכול, בהתאם לבקשה, וכן יורו את יחידת החייל, שאין לקרוא את החייל לשירות מילואים פעיל עד למועד הפיטור.
4) סיבת הפיטור, שתירשם לחייל בתעודת הפטור, תהיה "תום שירות".

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים